BESKYTTELSE AF PRIVATE OPLYSNINGER

Omfanget af regler for beskyttelse af private oplysninger

 • Disse regler for beskyttelse af private oplysninger omfatter Mannatechs behandling af de personlige oplysninger, som Mannatech indhenter, når du besøger et Mannatech-website, og når du anvender Mannatechs services.
 • Disse regler gælder ikke for virksomheder, som Mannatech ikke ejer eller kontrollerer, eller for personer, der ikke ansat eller ledet af Mannatech.

Indhentning og anvendelse af oplysninger

 • Mannatech indhenter personlige oplysninger, når du åbner en Mannatech-konto, anvender visse af Mannatechs produkter eller services, besøger Mannatechs website og når du gør brug af tilbud eller deltager i lodtrækninger.
 • Hvis du søger om at blive selvstændig partner eller medlem hos Mannatech, beder vi om navn, e-mailadresse, fødselsdato, køn, postnummer og cpr-nummer. Når du er registreret hos Mannatech og starter med at bruge vores services, er du ikke længere anonym.
 • Mannatech modtager og registrerer også automatisk information på vores servere, som kommer fra din browser, herunder din IP-adresse, Mannatech cookie-oplysninger og den side, du søger efter i browseren.
 • Mannatech anvender oplysningerne til tre forskellige formål: Tilpasning af de tilbud og det indhold, du får vist, opfyldelse af dine behov for visse produkter og services og til at kontakte dig med oplysninger om specielle begivenheder og nye produkter.

Deling og viderebringelse af oplysninger

 • ADGANGEN TIL PRIVATE OPLYSNINGER OM MANNATECHS SELVSTÆNDIGE PARTNERE OG SPECIEL KUNDER ER BEGRÆNSET TIL ANSATTE, ELLER PERSONER, DER HAR KONTRAKT MED MANNATECH, SOM I FORBINDELSE MED LEVERING AF PRODUKTER ELLER SERVICES TIL MANNATECHS SELVSTÆNDIGE PARTNERE ELLER SPECIEL KUNDER HAR BEHOV FOR DISSE OPLYSNINGER.
 • Mannatech vil hverken sælge, udleje eller udveksle dine private oplysninger med nogen.
 • I følgende tilfælde vil Mannatech eventuelt videresende dine personlige oplysninger til andre firmaer eller personer:
 • I forbindelse med stævninger, retskendelser eller retsforfølgning – eller
 • Hvis du overtræder Mannatechs servicevilkår eller andre af vores retningslinjer i forbindelse med bestemte produkter eller services.

Sikkerhed

 • Dine Mannatech-kontooplysninger er password-beskyttet, så vi sikrer dine personlige oplysninger.
 • Datatransmission er på visse områder beskyttet af SSL-kryptering, som er branchestandard.

Ændringer til disse regler for beskyttelse af private oplysninger

 • Mannatech kan fra tid til anden ændre disse Regler. Såfremt der sker en væsentlig ændring i den måde, vi anvender dine personlige oplysninger på, vil du blive behørigt informeret ved en meddelelse på vores website.

Video

Ved brug af videosektionen på dette website, forstår og accepterer du følgende:

 1. Mannatechs produkter er designet til forbedring af den ernæringsmæssige tilstand, og ikke til sygdomsbehandling eller erstatning for læge- eller terapeutisk behandling. Videnskabelig forskning har dog vist, at der er en forbindelse mellem ernæring og mange sygdomstilstande.
 2. Videosekvenserne tilhører Mannatech Incorporated og må ikke kopieres eller anvendes til udsendelse uden udtrykkelig skriftlig accept fra Mannatech™ Inc., Flower Mound, Texas 75019.

Prognoser:

Meninger, budgettal, forudsigelser, rettesnore eller andre udtalelser, som ikke er baseret på fakta, og som er angivet i prognoserne, repræsenterer udelukkende vores aktuelle syn på fremtidige begivenheder, planer, mål, strategier, målsætninger, opfattelser eller økonomiske resultater og skal betragtes som prognoser. Ordet prognoser (forward-looking statements) skal opfattes, som det er defineret i afsnit 27A af Securities Act af 1933, med senere ændringer, i Securities Act eller afsnit 21E af Securities Exchange Act af 1934, med senere ændringer, i Exchange Act eller i Private Securities Litigation Reform Act af 1995. Prognoserne afspejler ledelsens aktuelle opfattelse og formodning, med forbehold for udefrakommende risici og usikkerheder. I visse tilfælde kendes prognoser på sprogbrug som “måske,” “vil,” “bør,” “kunne,” “forventer,” “regner med,” “har til hensigt,” “forudser,” ‘tror,” “estimerer,” “ca.,” “forudsiger,” “potentielt” eller “fortsætter” eller negationer af disse eller lignende udtryk. Vi gør opmærksom på, at aktuelle resultater, planer eller udviklinger kan afvige væsentligt fra de prognoser, der udtrykkes eller indikeres heri, som følge af ændrede forudsætninger, økonomiske forhold eller risikofaktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risikofaktorer, vi har beskrevet i vores indberetninger til SEC. Vi mener, at forventningerne og udtalelserne i de omtalte prognoser er rimelige, men vi maner til forsigtighed og kan ikke garantere forudsigelser om fremtidige resultater, aktivitetsniveau, performance eller præstationer. Desuden kan ingen gøres ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af sådanne prognoser.

Dine rettigheder i Den Europæiske Union.

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning EU 2016/679, også kendt som GDPR), kan du som registreret have visse rettigheder, hvis du er et individ, der er beskyttet af GDPR. For at anmode om oplysninger herom eller gøre brug af disse rettigheder skal du sende en mail til privacy@mannatech.comog skrive “GDPR Request” i emnelinjen. I mailen skal du beskrive specifikt, hvilken GDPR-rettighed du anmoder om hjælp til. Bemærk venligst, at der kan blive anmodet om og krævet yderligere oplysninger forud for handling på en anmodning, og at Mannatech forbeholder sig ret til at opkræve gebyr for visse anmodninger. Efter Mannatechs gennemgang af din anmodning vil du blive underrettet, hvis din anmodning er blevet bevilliget, nægtet, eller hvis der gælder undtagelser.

Remodal

© 1994-2019 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.