PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika katvus

Käesolev privaatsuspoliitika katab Mannatechi viisi käsitseda isikut identifitseerivat teavet, mida Mannatech kogub, kui viibite Mannatechi saidil ja kasutate Mannatechi teenuseid.

See poliitika ei kehti ettevõtetele, mida Mannatech ei oma ega juhi, ega inimestele, kellele Mannatech ei anna tööd ja keda Mannatech ei halda.

Teabe kogumine ja kasutamine

Mannatech kogub isikut identifitseerivat teavet, kui registreerite Mannatechi konto, kasutate teatavaid Mannatechi tooteid või teenuseid, külastate Mannatechi lehti ja osalete kampaaniates või loosides.
Kui registreerute, et hakata Mannatechi sõltumatuks partneriks või liikmeks, võime küsida teie nime, meiliaadressi, sünnikuupäeva, sugu, sihtnumbrit, isikukoodi ja/või maksukohustuslase registreerimisnumbrit. Pärast Mannatechi registreerumist ja meie teenustesse sisselogimist ei ole te meile anonüümne.

Mannatech saab ka teie brauserist pärineva teabe, sealhulgas teie IP-aadressi, Mannatechi küpsiseteabe ja teie taotletud lehe, ning salvestab selle automaatselt meie serverilogidesse.

Mannatech kasutab teavet kolmel üldisel otstarbel: teie nähtavate reklaamide ja sisu kohandamiseks, teie toote- ja teenusepäringute täitmiseks (sealhulgas teabepäringute täitmine) ning teiega ühenduse võtmiseks eripakkumistest ja uutest toodetest teavitamiseks.

Teabe jagamine ja avalikustamine

MANNATECH PIIRAB JUURDEPÄÄSU MITTEAVALIKULE TEABELE OMA SÕLTUMATUTE PARTNERITE JA LIIKMETE KOHTA ISIKUTEGA, KES VÕTAVAD MANNATECHILT TÖÖD VÕI ON MANNATECHIGA LEPINGULISES SUHTES, KELLEL ON PÕHJENDATUD ÄRILINE VAJADUS SELLISE TEABE TEADMISEKS, ET PAKKUDA TOOTEID JA TEENUSEID OMA SÕLTUMATUTELE PARTNERITELE JA LIIKMETELE.

  • Mannatech ei müü, rendi ega vaheta teie isikut identifitseerivat teavet kellelegi.
  • Mannatech võib saata teie isikut identifitseerivat teavet teistele ettevõtetele järgmistel juhtudel.
  • Me vastame kohtukutsetele, kohtukorraldustele või kohtumenetlusele.
  • Me avastame, et teie tegevused meie veebisaitidel rikuvad Mannatechi teenusetingimusi või meie mis tahes kasutussuuniseid kindlate toodete või teenuste kohta.
  • Me täidame teie päringut enama teabe saamiseks.

Turvalisus

Teie Mannatechi konto on teie privaatsuse ja turvalisuse huvides kaitstud parooliga. Teatavates piirkondades kasutab Mannatech andmeedastuste kaitseks valdkonnastandarditele vastavat SSL-krüptimist.

Privaatsuspoliitika muudatused

Mannatech võib käesolevat poliitikat aeg-ajalt muuta. Kui me teeme olulisi muudatusi seoses teie isiklike andmete kasutamisega, anname teile sellest teada, postitades oma lehtedele silmapaistva teadaande.

Videod

Kui kasutate selle veebisaidi videote piirkonda, saate aru järgmisest ja nõustute sellega.

Videoklipid on Mannatechi või selle tarnijate või litsentsiandjate omand ja neid ei tohi levitada ega dubleerida ilma kirjaliku loata ettevõttelt Mannatech, Incorporated, 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.

Tulevikku suunatud avaldused

Käesoleval veebisaidil olevad arvamused, ennustused, prognoosid, suunised või muud avaldused, mis pole ajaloolised faktid, kajastavad vaid meie praeguseid nägemusi tulevastest sündmustest, eesmärkidest, streteegiatest, sihtidest, uskumustest või finantstulemustest ja neid käsitletakse kui tulevikku suunatud avaldusi. Käesolev veebisait võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi 1933. aasta muudetud väärtpaberiseaduse (väärtpaberiseadus) paragrahvi 27A, 1934. aasta muudetud väärtpaberituru seaduse (väärtpaberituru seadus) paragrahvi 21E või 1995. aasta väärtpaberitega seotud eraõiguslike kohtumenetluste reformimise seaduse mõistes. Sellised tulevikku suunatud avaldused võivad kajastada juhatuse praeguseid vaateid ja uskumusi, aga need alluvad erinevatele riskidele ja määramatusele, mida me ei pruugi saada juhtida. Teatavatel juhtudel võib tulevikku suunatud avaldused ära tunda terminite järgi, nagu „võib“, „saab olema“, „peaks“, „võiks“, „eeldab“, „plaanib“, „kavatseb“, „prognoosib“, „usub“, „hindab“, „loodab“, „ennustab“, „võimalik“ või „jätkuma“ või selliste terminite vastandid ja muu sarnane terminoloogia. Me palume arvesse võtta, et tegelikud tulemused, plaanid või arengud võivad oluliselt erineda selliste avalduste otseselt või kaudselt väljendatutest eelduste muutuste, majanduslike mõjude, erinevate riskitegurite, muuhulgas meie finantsaruannetes kirjeldatute, tõttu. Ehkki me usume, et selliste tulevikku suunatud avalduste kajastatud ootused ja avaldused on mõistlikud, soovitame neisse suhtuda ettevaatlikult ega saa tagada tulevaste tulemuste, aktiivsustasemete, tootluse ega saavutustega seotud avalduste paikapidavust. Peale selle ei võte me ega ka keegi teine vastutust selliste tulevikku suunatud avalduste täpsuse ega terviklikkuse eest.

Teie eraelu puutumatuse õigused Euroopa Liidus.

Kui olete füüsiline isik, kellele kohaldub isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus EL 2016/679), võib teil andmesubjektina olla teatavaid õigusi. Kui soovite nende õiguste kohta teavet või neid õigusi kasutada, saatke palun aadressil privacy@mannatech.com ingliskeelne e-kiri, mille teemareal on fraas „GDPR Request”. Palume teil selles e-kirjas täpselt kirjeldada, millise isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva õigusega seoses te abi vajate. Palun pange tähele, et meil on enne taotluse alusel tegutsemist õigus küsida ja nõuda lisateavet ning et Mannatechil on õigus teatavate taotluste puhul küsida tasu. Kui Mannatech on teie taotluse läbi vaadanud, teatatakse teile, kas taotlus on rahuldatud või jäeti rahuldamata või kas kohaldati mingeid erandeid.

Üldine

Me jätame endale õiguse ilma ette teatamata ja omal äranägemisel lõpetada teie litsents käesolevat saiti kasutada ja blokeerida või hoida ära edasine juurdepääs saidile ning selle kasutamisele. Kui veebisaidi tingimuste mis tahes säte loetakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või mingil põhjusel täitmisele pööramatuks, loetakse see säte käesolevatest veebisaiditingimustest eraldatuks ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ega täitmisele pööratavust.

Remodal

© 2020 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.