0

Personvernregler

Personvern, personverndekning

 • Dette personvernet dekker Mannatechs behandling av personlig identifiserbar informasjon som Mannatech samler inn når du er inne på en av Mannatechs sider, og når du benytter deg av Mannatechs tjenester. Det gir grunnlaget som vi bruker for å behandle alle personlige data vi innhenter fra deg, eller som du gir oss.
 • Denne policyen gjelder ikke praksis til selskaper som Mannatech ikke eier eller kontrollerer eller til personer som Mannatech ikke har ansatt eller leder.
 • Med henblikk på personvernloven 429/2000, med endringer («Loven»), er “Dataansvarlig” MANNATECH, INCORPORATED of 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.
 • Alle forespørsler om data som er innhentet eller ønsker om å få slik data slettet, kan rettes til dataansvarlig.
 • Mannatech henter ikke personlige data med overlegg for personer under 18 år.

Innsamling og bruk av informasjon

 • Mannatech samler inn personlig identifiserbar informasjon når du registrerer deg for en Mannatech-konto, når du bruker enkelte Mannatech-produkter eller -tjenester, når du besøke Mannatech-sider og når du deltar i kampanjer eller lotterier.
 • Hvis du registrerer deg som Mannatech uavhengig assosiert eller medlem, kan det hende vi ber om navn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, postnummer og organisasjonsnummer. Når du har registrert deg i Mannatech meldt deg inn i tjenestene våre, er du ikke anonym for oss.
 • Mannatech mottar også automatisk og registrerer informasjon på våre serverlogger fra nettleseren din, inkludert din IP-adresse, Mannatech-cookieinformasjon og siden du forespurte.
 • Mannatech bruker informasjon for tre generelle formål: for å tilpasse reklamen og innholdet du ser, for å besvare dine forespørsler etter enkelte produkter og tjenester (bl.a. å dekke forespørsel etter informasjon) og kontakte deg med informasjon om tilbud og nye produkter.
 • Hvis du kontakter oss, kan vi føre logg over den kontakten

HVOR VI LAGRER DINE PERSONLIGE DATA

Dataene som vi samler fra deg vil bli overført til, og lagret et sted utenfor EØS-området. Du forstår at land utenfor EØS kanskje ikke tilbyr samme nivå av beskyttelse for slik data som Danmark. Når du aksepterer disse vilkårene, samtykker du uttrykkelig i at dataene dine overføres til et land utenfor EØS, inkludert USA. Dataene vil sannsynligvis bli behandlet av personale utenfor EØS som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Slikt personale kan bl.a. være engasjert i å sette sammen ordren din, behandle betalingsdetalje rog levere supporttjenester. Når du leverer dine personlige data, samtykker du i denne overføringen, lagringen eller behandlingen. Vi vil iverksette alle rimelig nødvendige tiltak for å sikre at dataene behandles konfidensielt og i samsvar med denne personvernpolicyen.

 • vi svarer på stevninger, rettskjennelser eller rettslige prosesser, inkl. utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med henblikk på beskyttelse mot svindel og reduksjon av kredittrisiko.
 • vi ser at dine handlinger på våre websider bryter Mannatechs servicevilkår eller våre bruksretningslinjer for spesifikke produkter eller tjenester eller
 • vi svarer på din forespørsel om mer informasjon.

Sikkerhet

 • Din Mannatech-kontoinformasjon er passordbeskyttet for din sikkerhet og beskyttelse.
 • I enkelte områder bruker Mannatech SSL-kryptering av industristandard for å beskytte dataoverføringer.

Endringer i denne personvernpolicyen

Mannatech kan endre denne policyen fra tid til annen. Hvis vi foretar noen betydelige endringer i måten vi bruker din personlige informasjon på, vil vi underrette deg ved å legge ut en godt synlig kunngjøring på sidene våre.

Videoer

Hvis du åpner Video-området av denne websiden, forstår du og samtykker i at:
Videosnutter tilhører Mannatech eller Mannatechs leverandører eller lisenshavere og kan ikke sendes på nytt eller dupliseres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Mannatech, Incorporated, 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.

Dine rettigheter for personvern for Den europeiske union.

Under EUs personvernforordning (Forordning 2016/679, også kjent som GDPR), hvis du er en enkeltperson beskyttet av GDPR kan du ha visse rettigheter som en opplysninger gjelder for. For å spørre om informasjon om eller ta i bruk disse rettighetene, send en e-post til privacy@mannatech.com med “GDPR-forespørsel” i emnelinjen. Beskriv i e-posten, med nøyaktighet, GDPR-rettigheten som du trenger hjelp med. Merk at tilleggsinformasjon kan bli spurt om og kreves før det tas handling på en forespørsel og at Mannatech forbeholder rettigheten til å belaste et gebyr angående visse forespørsler. Etter Mannatechs vurdering av forespørselen din vil du bli varslet om forespørselen din har blitt innvilget, avvist, eller hvis det gis fritak.

Fremsynte uttalelser

Oppfatninger, prognoser, projeksjoner, veiledning eller andre uttalelser utenom uttalelser om historiske fakta, som står heri, avspeiler kun våre nåværende synspunkter på fremtidige hendelser, planer, mål, strategier, oppfatninger eller økonomisk ytelse og anses for å være fremsynte uttalelser. Denne websiden kan inneholder fremsynte uttalelser i betydning av paragraf 27A av Securities Act av 1933, med endringer, eller Securities Act, eller paragraf 21E av Securities Exchange Act av 1934, med endringer, eller Exchange Act, eller Private Securities Litigation Reform Act av 1995. Slike fremsynte uttalelser kan avspeile ledelsens nåværende synspunkter og oppfatninger, men er gjenstand for forskjellige risikoer og usikkerheter som kan ligge utenfor vår kontroll. I noen tilfeller kan fremsynte uttalelser identifiseres med terminologi som «kan», «vil», «bør», «kunne», «forventer», «planlegger», «har til hensikt», «tror», «anslår», «forutsier», «potensiell» eller det engativie av slike uttrykk og annen lignende terminologi. Vi gjør oppmerksom på at faktiske resultater, planer eller utviklinger kan variere i betydelig grad fra de som er uttrykt i eller antydet av slike uttalelser heri som følge av endring i antakelser, økonomiske faktorer, forskjellige risikofaktorer, inkludert, men ikke begrenset til de risikofaktorene som er beskrevet i våre SEC-registrer. Selv om vi tror at forventningene og

Remodal

© 1994-2019 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.