BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Mannatech Homepage
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99

MIJN INFORMATIE NIET VERKOPEN

Uw rechten als inwoner van Californië.

Mannatech biedt deze "Verkoop mijn persoonlijke informatie niet"-link aan om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft ingezetenen van Californië bepaalde keuzes met betrekking tot uw gegevens, waaronder de mogelijkheid om af te zien van de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden wanneer de bekendmaking plaatsvindt in ruil voor een geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Mannatech verkoopt geen informatie die u direct identificeert, zoals uw naam, adres, sofi-nummer of bankgegevens. Wij kunnen echter persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken aan onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en dienstverleners, uitsluitend voor zakelijke doeleinden, om u beter van dienst te kunnen zijn. Het beschikbaar stellen van persoonlijke informatie aan die bedrijven kan worden beschouwd als een "verkoop" in de zin van de CCPA. Wij maken u erop attent dat u door af te zien van dit soort openbaarmakingen, ons vermogen kunt beperken om uw ervaring aan te passen met inhoud die voor u van belang kan zijn.

Indien u of uw gemachtigde agent gebruik wenst te maken van uw recht om af te zien van de "verkoop" van uw persoonlijke informatie aan derden, kunt u dit doen door:

Contacteer ons op (800) 281-4469; of
Contacteer ons op ccpa@mannatech.com; of
Meld u aan bij uw account en vul het formulier in.

Wij kunnen trachten de identiteit van de verzoeker te verifiëren en de reikwijdte van het verzoek te bevestigen alvorens het verzoek uit te voeren.

Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

Bevorder uw welzijn

Kom bij de Mannatech familie!

Remodal

© 2022 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.