Verdien loyaliteitspunten bij elke automatische bestelling
0
Verdien loyaliteitspunten bij elke automatische bestelling

Privacybeleid

Privacybeleid Dekking

 • Dit Privacybeleid dekt de behandeling door Mannatech van persoonlijk identificeerbare informatie die Mannatech verzamelt als u op een site van Mannatech bent en wanneer u de diensten van Mannatech gebruikt. Het zet de basis uiteen waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons doorgeeft, door ons wordt verwerkt.
 • Dit beleid is niet van toepassing op praktijken van bedrijven die niet in eigendom of beheer van Mannatech zijn of van mensen die niet in dienst zijn van of onder het management van Mannatech vallen.
 • Ten einde de Personal Data Protection Act 429/2000, zoals aangepast, (de “Wet”) is de “Data Controller”: MANNATECH, INCORPORATED van 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA
 • Alle vragen ten aanzien van gegevens die verzameld worden of de wens om dergelijke gegevens te laten wissen, kunt u richten aan de Data Controller at privacyofficer@mannatech.com.
 • Mannatech vraagt niet bewust naar gegevens van personen onder de 18 jaar.

Informatieverzameling en -gebruik

 • Mannatech verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie als u zich aanmeldt voor een Mannatech-account, wanneer u bepaalde producten of diensten van Mannatech gebruikt, wanneer u een pagina van Mannatech bezoekt of wanneer u meedoet aan promoties of sweepstakes.
 • Als u zich registreert als Onafhankelijke Associate of Lid van Mannatech, dan vragen wij u om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode en BTW-nummer. Zodra u zich bij Mannatech hebt geregistreerd en zich inschrijft voor onze diensten, dan bent u niet meer anoniem voor ons.
 • Mannatech ontvangt en bewaart ook automatisch informatie over onze serverlogs van uw browser waaronder uw IP-adres, Mannatech cookie-informatie en de pagina die u hebt aangevraagd.
 • Mannatech gebruikt informatie voor drie algemene doeleinden: het aanpassen van de advertenties en inhoud die u ziet, te voldoen aan uw aanvragen voor bepaalde producten en diensten (inclusief voldoen aan informatieaanvragen) en u contact op te nemen over speciale en nieuwe producten.
 • Als u contact met ons opneemt, dan houden wij aantekeningen bij van die correspondentie.

WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

De gegevens die we van u verzamelen, worden overgebracht naar en bewaard op een locatie buiten het Europese Economische Gebied (“EEG”). U begrijpt dat landen buiten de EEG mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau hanteren als in Nederland Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u uitdrukkelijk akkoord met het overbrengen van uw gegevens naar een niet-EEG land, waaronder de VS. De gegevens worden waarschijnlijk verwerkt door personeel werkzaam buiten de EEG die voor ons of een van onze leveranciers werkzaam zijn. Dergelijk personeel houdt zich mogelijk bezig met, onder andere, het verwerken van uw order, betaalgegevens en het bieden van ondersteunende diensten. Door het verzenden van uw persoonlijke gegevens, gaat u akkoord met het overbrengen, bewaren en verwerken hiervan. Wij nemen alle stappen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te garanderen dat uw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u aan ons geef wordt bewaard op onze veilige servers. Betaaltransacties worden versleuteld middels de SSL-technologie. Indien we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u ervoor hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van de Site, bent u zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. Wij vragen u dit wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie van het internet niet helemaal veilig. Ondanks dat wij onze best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die overgebracht worden naar onze site niet garanderen; elke overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strenge procedures en veiligheidselementen om zo ongeautoriseerde toegang te proberen te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

 • Om te garanderen dat inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons heeft aangevraagd of waarvan we vermoeden dat ze interessant voor u zijn, waarvoor u toestemming hebt gegeven dat wij voor dergelijke doeleinden contact met u opnemen.
 • Om onze verplichtingen die voortvloeien uit enige contracten tussen u en ons uit te voeren.
 • Om te kunnen toestaan dat u deelneemt aan interactieve elementen van onze diensten, als u hiervoor kiest.
 • Om u op de hoogte te stellen van veranderingen aan onze diensten.

We gebruiken uw gegevens misschien ook om u te voorzien van informatie over goederen en diensten die mogelijk interessant voor u zijn, mits u hiermee akkoord bent gegaan en ervoor heeft gekozen communicatie van Mannatech te ontvangen via “Mijn Voorkeuren” op de Site.

Als u een bestaande klant bent, zullen we alleen contact opnemen via de elektronische weg (e-mail of SMS) met informatie over goederen en diensten die overeenkomen met een verkoop die u hebt gedaan, mits u uw toestemming hebt gegeven voor een dergelijk contact door aangegeven te hebben dat u communicatie van Mannatech wilt ontvangen via “Mijn Voorkeuren” op de Site.

Als u een bestaande klant bent, zullen we alleen contact opnemen via de elektronische weg als u hiervoor toestemming hebt gegeven door aangegeven te hebben dat u communicatie van Mannatech wilt ontvangen via “Mijn Voorkeuren” op de Site.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het bijbehorende vakje aan op de pagina “Mijn Voorkeuren” op de Site.

Het delen en openbaar maken van informatie

 • MANNATECH BEPERKT DE TOEGANG TOT NIETOPENBARE INFORMATIE OVER HAAR ONAFHANKELIJKE PARTNERS EN LEDEN TOT PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN VOOR OF EEN CONTRACT HEBEN MET MANNATECH EN DIE EEN LEGALE ZAKELIJKE BEHOEFTE HEBBEN AAN INFORMATIE VOOR HET AANBIEDEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN AAN HAAR ONAFHANKELIJKE PARTNERS EN LEDEN.
 • Mannatech zal uw persoonlijke identificeerbare informatie aan niemand verkopen, verhuren of uitwisselen.
 • Het kan zijn dat wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan een lid van onze groep, dat wil zeggen: onze dochtermaatschappijen, onze uiteindelijke holdingcompany en haar dochtermaatschappijen.
  • Mannatech verstuurt mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie over u naar andere bedrijven of personen als
  • We moeten voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel of wettelijk proces, waaronder het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en het verminderen van kredietrisico;
  • Als we erachter komen dat uw handelingen op onze websites de Mannatech Voorwaarden of ander gebruiksrichtlijnen voor specifieke producten of diensten schenden; of
  • Als we voldoen aan uw aanvraag voor meer informatie.

We openbaren mogelijk uw persoonlijke informatie aan derden:

 • Als Mannatech of uiteindelijk al haar vermogen wordt aangekocht door derden, in welk geval de persoonlijke gegevens van haar klanten onderdeel zijn van het overgedragen vermogen.

Beveiliging

 • Uw Mannatech Accountinformatie is beschermd met een wachtwoord voor privacy en veiligheid.
 • Op bepaalde pagina’s gebruikt Mannatech door de branche genormeerde SSL-codering ter bescherming van overdracht van gegevens.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Mannatech mag dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen op zo’n manier dat we uw persoonlijke informatie gebruiken, dan zullen we u hiervan op de hoogte stellen door het plaatsen van een duidelijk bericht op onze pagina’s.

Video’s

Als u toegang neemt tot de Videopagina’s op deze website begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat:

Videoclips het Eigendom zijn van Mannatech of haar leveranciers of licentiehouders en niet opnieuw kunnen worden uitgezonden of worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mannatech, Incorporated, 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.

Mededelingen over de toekomst

Meningen, verwachtingen, raming, advies of andere verklaringen anders dan een mededeling over een historisch feit, dat hierin is opgenomen, weerspiegelen alleen onze huidige inzichten over toekomstige evenementen, plannen, doelstellingen, strategieën, doelen, meningen of financiële prestaties en worden beschouwd als mededelingen over de toekomst. Deze website bevat mogelijk mededelingen over de toekomst binnen de betekenis van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd of de Securities Act, of Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd of de Exchange Act van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke mededelingen over de toekomst kunnen de huidige inzichten en meningen van het management weerspiegelen, maar zijn onderworpen aan verschillende risico’s en onzekerheden die buiten onze controle plaatsvinden. In sommige gevallen kunnen mededelingen over de toekomst worden geïdentificeerd door terminologie als “mogelijk”, “zal”, “zou”, “kan”, “verwacht”, “plannen”, “voornemens”, “anticipeert”, “gelooft”, “schat”, “bij benadering”, “voorspelt”, “potentieel” of “doorgaan” of de ontkennende vorm van een dergelijke term of andere vergelijkbare terminologie. Wij waarschuwen dat daadwerkelijke resultaten, plannen of ontwikkelingen wezenlijk kunnen verschillen van wat is uitgedrukt of geïmpliceerd in zulke mededelingen, als gevolg van veranderingen in aannames, economische invloeden, verschillende risicofactoren, waaronder maar niet beperkt tot de risicofactoren beschreven in onze SEC registraties. Ondanks dat we van mening zijn dat de verwachtingen en mededelingen die in zulke mededelingen over de toekomst redelijk zijn, waarschuwen we ervoor dat we deze mededelingen gerelateerd aan toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestatie of successen niet kunnen garanderen. Bovendien, wij noch iemand anders neemt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en compleetheid van dergelijke mededelingen over de toekomst

UW RECHTEN

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerkingen te voorkomen, door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw gegevens. U kunt tevens op elk moment uw recht uitoefenen door contact op te nemen met onze Data Controller.

Onze site bevat van tijd tot tijd links naar en van andere websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten maatschappijen. Als u een link naar een van deze websites volgt, weet dan dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid accepteren voor dit beleid. Controleer dit beleid alvorens u uw persoonlijke gegevens aan deze websites doorgeeft.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De Wet geeft u het recht toegang te nemen tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Wet. Eventuele schriftelijke aanvragen tot toegang zijn onderworpen aan een klein bedrag van. Aanvragen die niet schriftelijk worden gedaan, zijn gratis.

Uw privacyrechten in de Europese Unie.

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, Verordening EU 2016/679, ook bekend als GDPR) kunt u als persoon die door de AVG wordt beschermd, bepaalde rechten als betrokkene hebben. Om informatie te vragen over of gebruik te maken van deze rechten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@mannatech.com met “GDPR Request” in de onderwerpregel. Beschrijf in de e-mail specifiek het AVG-recht waaromtrent u hulp mee vraagt. Houdt u er alstublieft rekening mee dat aanvullende informatie kan worden gevraagd en vereist kan zijn voorafgaand aan een actie volgend op een verzoek. Mannatech behoudt zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen met betrekking tot bepaalde verzoeken. Nadat Mannatech uw verzoek heeft beoordeeld, wordt u op de hoogte gesteld als uw verzoek is ingewilligd, geweigerd of als er vrijstellingen van toepassing zijn.

Algemeen

Wij behouden het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken uw licentie voor gebruik van de Site stop te zetten of toekomstige toegang tot en gebruik van de Site te voorkomen. Indien bepalingen van deze Sitevoorwaarden onwettelijk, ongeldig of voor één andere reden niet afdwingbaar blijken, dan zal die bepaling scheidbaar van deze Sitevoorwaarden worden geacht en dit zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overgebleven bepalingen niet aantasten.

Remodal

© 2020 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.