0

Sekretesspolicy

Integritetspolicy, integritetspolicyns täckning

 • Integritetspolicyn täcker Mannatechs hantering av personligt identifierbar information som Mannatech samlar in då du besöker en Mannatech-webbplats och då du utnyttjar Mannatechs tjänster. Den slår fast grundreglerna för hur den information vi samlar in om dig, eller som du lämnar ut till oss, kommer att hanteras av oss.
 • Policyn gäller inte metoderna för de företag som Mannatech inte äger eller kontrollerar eller för personer som Mannatech inte har anställda eller anlitade.
 • Gällande Personal Data Protection Act 429/2000, med ändringar, (”Akten”), avser ”Datakontrollanten” MANNATECH, INCORPORATED, 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.
 • Alla förfrågningar kring information som samlats in eller önskan om att radera sådan information ska ställas till Datakontrollanten.
 • Mannatech samlar inte medvetet in personlig information om personer under 18 år.

Informationsinsamling och användning

 • Mannatech samlar in personlig information då du registrerar dig för ett Mannatech-konto, då du använder vissa Mannatech-produkter eller -tjänster, då du besöker Mannatech-sidor och då du anmäler dig till kampanjer eller sweepstakes.
 • Om du registrerar dig för att bli oberoende partner till eller specialkund på Mannatech kommer vi att be dig om namn, e-postadress, födelsedata, kön, postnummer och moms-nummer. Då du registrerat dig hos Mannatech och loggar in på våra tjänster så är du inte anonym för oss.
 • Mannatech mottar och lagrar också automatiskt information om dina inloggningar på vår server från din webbläsare som inkluderar din IP-adress, Mannatechs cookieinformation och vilken sida du begär.
 • Mannatech använder informationen i tre huvudsyften: att anpassa reklam och innehåll speciellt för dig, att uppfylla dina önskemål om vissa produkter och tjänster (inklusive begäran om information) och för att kontakta dig om specialerbjudanden och nya produkter, tjänster och affärsutveckling.
 • Om du kontaktar oss, kommer vi att spara den korrespondensen.

VAR LAGRAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION

Den information vi samlar in från dig förs över till, och sparas på, en plats utanför European Economic Area (”EEA”). Du förstår att länder utanför EEA kanske inte kan erbjuda samma säkerhet för sådan information som Sverige. Genom att acceptera dessa villkor har du uttryckligen medgivit överföringen av din information till ett land utanför EEA, inklusive USA. Informationen kommer troligen att bearbetas av personal utanför EEA som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan vara delaktig i, bland annat, verkställande av din beställning, hantering av din betalning och tillhandahållande av supporttjänster inklusive tillhandahållandet av supporttjänster av andra Mannatech partners i din upline organisation. Genom att skicka in din personliga information, accepterar du denna överföring, lagring och bearbetning. Vi kommer att vidta alla nödvändiga rimliga åtgärder för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

All information du lämnar till oss sparas på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner krypteras med SSL-teknologi. Då vi har givit dig ett (eller då du valt ett eget) lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar på Webbplatsen är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Olyckligtvis är inte överföring av information över internet helt säker. Trots att vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för din till vår Webbplats överförda information; all överföring sker på din risk. Så snart vi tagit emot din information, kommer vi att tillämpa stränga regler och säkerhetsfunktioner för att förhindra otillåten åtkomst.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder informationen som vi har om dig på följande sätt:

 • För att se till att innehåll på Webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator.
 • För att ge dig information, produkter eller tjänster som du begär från oss som vi tror kan intressera dig, då du medgivit att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • För att genomföra våra skyldigheter i det avtal som vi gemensamt har.
 • För att ge dig möjlighet att interagera med våra tjänster, när du väljer att göra det.
 • För att meddela dig om förändringar av våra tjänster.

Vi kan också använda din information för att informera dig om varor och tjänster som kan vara intressanta för dig, förutsatt att du medgivit detta genom att du har valt att motta sådan information från Mannatech under ”Mina preferenser” på Webbplatsen.

Om du är en befintlig kund kommer vi bara att kontakta dig elektroniskt (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster lika de som du tidigare köpt från oss, förutsatt att du givit ditt medgivande till sådana kontakter genom att du har valt att motta sådan information från Mannatech under ”Mina preferenser” på Webbplatsen.

Om du är en ny kund kommer vi att kontakta dig elektroniskt enbart om du givit ditt medgivande till det genom att du har valt att motta sådan information från Mannatech under ”Mina preferenser” på Webbplatsen.

Om du inte vill att vi ska använda din information på detta sätt, markera i lämplig ruta som finns i ”Mina preferenser” på Webbplasten.

Delning och avslöjande av information

 • MANNATECH BEGRÄNSAR ÅTKOMSTEN TILL ICKE ALLMÄN INFORMATION OM SINA OBEROENDE PARTNERS OCH SPECIALKUNDER TILL DE PERSONER SOM ÄR ANSTÄLLDA ELLER ANLITADE AV MANNATECH MED ETT GILTIGT AFFÄRSSKÄL FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER TILL MANNATECHS OBEROENDE PARTNERS ELLER SPECIALKUNDER.
 • Mannatech kommer inte att sälja, hyra ut eller byta din personliga identifierbara information med någon.
 • Vi kan avslöja din information till någon medlem inom företagsgruppen, vilket innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag.
 • Mannatech kan skicka personlig identifierbar information om dig till andra företag eller personer då
  • Vi besvarar stämningar, domstolsutslag eller rättsliga processer inklusive utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier och kreditkortsbedrägerier.
  • Vi finner att dina aktiviteter på Webbplatsen bryter mot Mannatechs avtalsvillkor eller några av våra riktlinjer för specifika produkter och tjänster; eller
  • Vi uppfyller din begäran om mer information.

  Vi kan avslöja din personliga information till tredje part:

  • Om Mannatech eller huvuddelen av dess tillgångar förvärvas av tredje part, i de fall personlig information som vi har om våra kunder tillhör de överförda tillgångarna.

Säkerhet

 • Din Mannatech kontoinformation är lösenordsskyddad för din integritet och säkerhet.
 • Inom vissa områden använder Mannatech SSL-kryptering (branschstandard) för att skydda information under överföringar.

Förändringar i denna integritetspolicy

Mannatech kan ändra denna policy då och då. Om vi gör större ändringar på det sätt vi använder din personliga information kommer vi att meddela dig genom att publicera information på vår Webbplats.

Videoklipp

Om du går in på video-delen av Webbplatsen så är du införstådd med och godkänner att:

Videoklipp tillhör Mannatech eller dess leverantörer eller licensgivare och får inte vidareutsändas eller dupliceras utan i förväg skriftligt tillstånd från Mannatech, Incorporated, 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.

Påstående om framtiden

Åsikter, utsikter, förutsägelser, vägledning eller andra påståenden som inte är historiska fakta och som finns häri återspeglar bara den aktuella åsikten om framtida händelser, planer, målsättningar, strategier, mål, troende eller ekonomiska resultat och ska anses vara påståenden om framtiden. Webbplatsen kan innehålla påståenden om framtiden inom det som åsyftas i avsnitt 27A i Securities Act från 1933, med ändringar, eller Securities Act, eller avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934, med ändringar, eller i Exchange Act, eller Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Sådana påståenden om framtiden kan återspegla ledningens aktuella syn och tro men är beroende av olika skeenden och osäkerheter som kan vara utanför vår kontroll. I vissa fall kan påståenden om framtiden identifieras med hjälp av ord som ”kan,” ”kommer att,” ”borde,” ”torde,” ”förväntas,” ”planeras,” ”avses,” ”bedömer,” ”tror,” ”uppskattar,” ”gissar,” ”förutspår,” ”potentiellt” eller ”fortsätter” eller negationen av dessa och annan jämförbar terminologi. Vi varnar för att faktiska resultat, planer eller utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som uttryckts eller antytts i sådana påståenden häri beroende på antaganden, ekonomisk påverkan, olika riskfaktorer, inklusive men inte begränsat till sådan riskfaktorer som beskrivs i våra SEC-dokument. Trots att vi tror att förväntningar och påståenden som återspeglas i sådana påståenden om framtiden är rimliga varnar vi för och kan inte garantera något av de påståenden som syftar på framtida ekonomiska resultat, aktivitetsnivåer, prestationer eller resultat. Dessutom kan varken vi eller någon annan ta ansvar för exaktheten och fullständigheten i sådana påståenden om framtiden.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte processa din personliga information i marknadsföringssyfte. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan processande genom att markera vissa rutor på formulären vi använder för att samla in din personliga information. Du kan också utöva din rätt när som helst genom att kontakta Datakontrollanten.

Webbplatsen kan, då och då, innehålla länkar till och från webbplatser tillhörande våra partnernätverk, annonsörer och samarbetspartners. Om du följer en sådan länk till någon av dessa webbplatser, observera då att denna webbplats har sin egen integritetspolicy och att vi inte kan ta något ansvar för denna policy. Kontrollera denna policy innan du skickar in någon personlig information till dessa webbplatser.

ÅTKOMST AV INFORMATION

Akten ger dig rätt till åtkomst till all information som finns om dig själv. Din åtkomsträtt kan utövas i enlighet med Akten. All åtkomst som begärs skriftligen kommer att belastas med en avgift på SEK 15 per sida, upp till SEK 300. Åtkomst som inte begärs skriftligt är gratis.

Dina EU-integritetsrättigheter.

Under dataskyddsförordningen (förordning EU 2016/679, även känd som GDPR) kan du som skyddas av denna ha vissa rättigheter i egenskap av dataämne. För att begära information om eller nyttja dessa rättigheter, var god skicka ett e-post till privacy@mannatech.com med ämnet ”GDPR-begäran”. Var god och beskriv noggrant i e-postmeddelandet vilken GDPR-rättighet som du söker assistans om. Kom ihåg att ytterligare information kan begäras och krävas innan åtgärder kan sättas in och att Mannatech förbehåller sig rätten att ta en avgift för vissa förfrågningar. Efter Mannatechs granskning av din begäran är avslutad kommer du att meddelas om din begäran har blivit godkänd, nekad eller om undantag gäller.

Generellt

Vi reserverar oss rättigheten att, utan föregående meddelande och utifrån eget godtycke, avsluta din licens för att använda Webbplatsen och att förhindra eller blockera framtida åtkomst av Webbplatsen. Om någon del i dessa Webbplatsvillkor skulle dömas olagliga, ogiltiga eller av något skäl icke tillämpliga, ska den delen anses var borta från Webbplatsvillkoren och ska inte påverka giltigheten för de resterande delarna.

Remodal

© 1994-2019 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.