Mannatech Homepage

NAŠE ETIKA

Společnost Mannatech vybudovala své podnikání na základě spolehlivosti a poctivosti. Společnost Mannatech se již při svém založení v roce 1994 zavázala k dodržování standardu dokonalosti a neustále se zlepšuje, aby tohoto cíle dosahovala.

Jelikož tyto vlastnosti jsou nedílnou součástí základních hodnot společnosti Mannatech, vedeme své podnikání podle nejvyšších etických standardů. Vedoucí pracovníci, referenti, zaměstnanci i nezávislí dodavatelé musejí jednat v souladu s popsanými standardy a zásadami. Společnost Mannatech se zavázala řídit se ustanoveními kodexu chování podniku a také přijala etický kodex určený pro hlavní výkonné orgány, vyšší finanční úředníky a osoby vykonávající podobné funkce.

Pokud během podnikatelské činnosti nastanou eticky posuzované situace, společnost Mannatech vyzývá všechny zúčastněné osoby, aby se rozhodovaly v souladu s naším kodexem chování podniku a etickým kodexem. Pokud někdo potřebuje radu ohledně podnikového chování, může se obrátit na hlavního právního zástupce společnosti Mannatech nebo podat důvěrnou a případně i anonymní zprávu na EthicsPoint® online na webu Mannatech.EthicsPoint.com nebo na jedné z bezplatných horkých linek Ethicspoint v každé zemi, kde podnikáme. Společnost Mannatech si vybrala firmu Ethicspoint, nezávislou třetí stranu, aby dostávala zprávy o činnostech, které mohou znamenat porušení kodexu chování podniku, etického kodexu a zásad a postupů partnerů společnosti Mannatech nebo které mohou představovat nezákonné či neetické chování.

Zaměstnanci a zástupci společnosti Mannatech jsou povinni hlásit jakákoli porušení zásad. Zpravodajská politika společnosti Mannatech a zákon výslovně zakazují odvetu proti kterékoli osobě, která podává stížnost, a zajišťují, že se problémy řeší bez ohrožení pracovních míst. Další informace najdete v oddíle EthicsPoint, otázky a odpovědi zaměstnancům.


Mezinárodní telefonní čísla pro bezplatné volání

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.