Mannatech Homepage

Podpora Společnosti Mannatech

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Rozsah ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují na zacházení s identifikovatelnými osobními údaji, které společnost Mannatech shromažďuje, když se pohybujete na našem webu a když používáte služby naší společnosti.

Zásady se nevztahují na postupy firem, které společnost Mannatech nevlastní nebo neovládá, ani na osoby, které společnost Mannatech nezaměstnává a neřídí.

Sběr a Využívání Informací

 • Společnost Mannatech shromažďuje identifikovatelné osobní údaje při registraci osob na účtu Mannatech, při používání určitých produktů nebo služeb Mannatech, při návštěvě webových stránek Mannatech a při účasti na propagačních akcích nebo losování.
 • Pokud se zaregistrujete, abyste se stal nezávislým partnerem nebo členem společnosti Mannatech, můžeme vás požádat o sdělení jména, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, PSČ, čísla sociálního pojištění anebo daňového identifikačního čísla. Jakmile se u společnosti Mannatech zaregistrujete a přihlašujete se k našim službám, nejste již pro nás anonymní osobou.
 • Společnost Mannatech také automaticky přijímá a zaznamenává informace z vašeho prohlížeče v našich serverových protokolech včetně vaší IP adresy, informací ze souborů cookie stránek Mannatech a vámi požadovaných stránek.
 • Společnost Mannatech používá informace pro tři obecné účely: zákaznickou úpravu reklamy a obsahu, který vidíte, splnění vašich požadavků na určité produkty a služby (včetně vyřízení žádostí o informace) a sdělování speciálních novinek a oznámení o nových produktech.

Sdílení a Zveřejňování Informací

 • SPOLEČNOST MANNATECH OMEZUJE PŘÍSTUP K NEVEŘEJNÝM INFORMACÍM O SVÝCH NEZÁVISLÝCH PARTNERECH A ČLENECH OSOBÁM ZAMĚSTNANÝM NEBO SMLUVNĚ PRACUJÍCÍM U SPOLEČNOSTI MANNATECH, KTERÉ MAJÍ ODŮVODNĚNOU OBCHODNÍ POTŘEBU ZNÁT TYTO INFORMACE ZA ÚČELEM POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB SVÝM NEZÁVISLÝM PARTNERERŮM A ČLENŮM.
 • Společnost Mannatech nebude nikomu prodávat, půjčovat ani nebude směňovat vaše identifikovatelné osobní údaje.
 • Společnost Mannatech může zasílat vaše identifikovatelné osobní údaje jiným společnostem nebo osobám,
  • Když odpovídáme na předvolání, soudní příkazy nebo právní proces;
  • Když zjistíme, že vaše chování na našich webových stránkách porušuje smluvní podmínky Mannatech nebo některé z našich pokynů pro používání určitých produktů nebo služeb;
  • Když vyhovujeme vašim žádostem o další informace.

Bezpečnost

Informace o vašem účtu Mannatech jsou chráněny heslem, které zajišťuje vaše soukromí a bezpečnost. V některých oblastech používá společnost Mannatech standardní šifrování SSL pro ochranu datových přenosů.

Změny v Těchto Zásadách Ochrany Soukromí

Společnost Mannatech může čas od času tyto zásady změnit. Pokud dojde k podstatným změnám ve způsobu, jakým vaše osobní údaje používáme, oznámíme vám to tím, že na našich stránkách zveřejníme zvýrazněné oznámení.

Videa

Pokud vstupujete na tomto webu do sekce videí, jste srozuměni a souhlasíte s tím, že:

Videoklipy jsou majetkem společnosti Mannatech nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licence a nemohou být znovu vysílány ani duplikovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Mannatech, Incorporated, 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.

Výroky o Výhledech Do Budoucna

Názory, předpovědi, prognózy, pokyny nebo jiné výroky uvedené v tomto dokumentu, které se nevztahují k historickým faktům, odrážejí pouze naše nynější názory na budoucí události, plány, záměry, strategie, cíle, přesvědčení nebo finanční výkonnost a jsou považovány za výhledová prohlášení. Tento web může obsahovat výhledová prohlášení ve smyslu článku 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění nebo zákona o cenných papírech nebo článku 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění nebo burzovního zákona nebo zákona o reformě vedení soudních sporů o soukromých cenných papírech z roku 1995. Taková výhledová prohlášení mohou odrážet současné názory a přesvědčení vedení firmy, ale podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou být mimo naši kontrolu. V některých případech mohou být výhledová prohlášení vyjádřena terminologií jako „může“, „bude“, „měl by“, „mohl by“, „očekává“, „plánuje“, „zamýšlí“, „předpokládá“, „věří“, „odhaduje“, „aproximuje“, „předpovídá“, „potenciální“ nebo „pokračovat“ nebo záporem těchto výrazů a jinými srovnatelnými pojmy. Upozorňujeme, že skutečné výsledky, plány nebo vývoj se mohou podstatně lišit od těch, které jsou v těchto prohlášeních uvedeny, neboť může dojít ke změnám předpokladů, ekonomických vlivů a různých rizikových faktorů, mimo jiné včetně rizikových faktorů popsaných v našich podkladech SEC. Přestože se domníváme, že očekávání a výroky projevené v takových výhledových prohlášeních jsou odůvodněné, upozorňujeme, že nemůžeme zaručit uskutečnění žádného prohlášení ve věcech budoucích výsledků, úrovní činnosti, výkonů nebo úspěchů. Navíc ani my, ani nikdo jiný nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost takových výhledových prohlášení.

Vaše práva na soukromí podle Evropské unie.

Podle Obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení EU 2016/679, také známého jako GDPR), pokud jste fyzická osoba chráněna GDPR, můžete mít jako datový subjekt určitá práva. Chcete-li si vyžádat nějaké informace, o nebo těchto práv využít sami, zašlete e-mail na adresu privacy@mannatech.com se slovy “GDPR Request” v předmětu zprávy. V e-mailu prosím specificky popište, právo GDPR, k němuž vyžadujete pomoc. Vezměte prosím na vědomí, že mohou být vyžadovány dodatečné informace, a že společnost si Mannatech si vyhrazuje právo za určité požadavky účtovat poplatek. Po posouzení vašeho požadavku společností Mannatech budete uvědoměni, zda byl váš požadavek schválen, zamítnut, nebo zda se uplatňují výjimky.

Obecné Informace

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení ukončit licenci k používání tohoto webu a zablokovat nebo zabránit budoucímu přístupu na tento web a jeho používání. Pokud bude zjištěno, že některé ustanovení těchto podmínek používání webu je nezákonné, neplatné nebo z nějakého důvodu právně neúčinné, pak toto ustanovení bude z těchto podmínek odstraněno, což neovlivní platnost a právní účinnost ostatních ustanovení.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.