Mannatech Homepage

Vilkår

Vilkår for brug af websted

Disse vilkår for brug af webstedet (“webstedets vilkår”) regulerer din adgang til og brug af dette websted, der er placeret på https://www.mannatech.com, eller et hvilket som helst underdomæne deraf (samlet “webstedet”) , drevet af Mannatech, Incorporated (“Mannatech”). Disse webstedsvilkår gælder udelukkende for din adgang til og brug af webstedet og ændrer på ingen måde vilkårene eller betingelserne for nogen anden aftale, du måtte have med Mannatech om produkter eller tjenester.

VED AT FÅ ADGANG TIL, Browse ELLER BRUGE WEBSTEDET, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET HERI, OG ENHVER POLITIK, DER DER HENVISES AF DISSE WEBSTEDVILKÅR, INKLUSIVE EVENTUELLE EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER AF OVENSTÅENDE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR FOR WEBSTED ELLER ENHVER EFTERFØLGENDE ÆNDRING, SKAL DU IKKE FÅ ADGANG TIL, BROWSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE WEBSTEDET.

Andre gældende vilkår

Hvis du er en Mannatech-medarbejder, er din adfærd, mens du bruger webstedet, også styret af partneraftalen, inklusive politikker og procedurer.

Ophavsret og licens

Alt ophavsretligt og ophavsretligt beskyttet materiale på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, design, manualer, produktinformation, grafik, billeder, billeder, lyd, videoer og andre filer, og udvælgelsen og arrangementet heraf (samlet kaldet “materialer” ) er ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT © 2002-2019 Mannatech, Incorporated og/eller dets licensgivere.

Mannatech giver dig en begrænset licens til kun at gøre personlig brug af materialerne til informationsformål. Denne licens er underlagt disse webstedsvilkår og omfatter ikke retten til: (a) at bruge webstedet eller materialerne til andet end det tilsigtede formål, herunder, men ikke begrænset til, markedsføring, salg eller anden kommerciel brug; (b) bruge indramningsteknikker til at omslutte enhver del af webstedet, herunder alle billeder fundet på webstedet eller enhver tekst eller layout eller design af enhver side eller formular indeholdt på en side; (c) offentliggøre, offentligt fremføre eller vise eller distribuere materiale til tredjemand, herunder reproduktion eller hosting af materialerne på ethvert computernetværk eller udsendelses- eller publikationsmedier; (d) gøre afledt brug af webstedet eller materialerne eller foretage ændringer på webstedet eller materialerne; eller (e) enhver systematisk indsamling eller udtræk af data ved brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- eller udtræksmetoder.

Du er ikke overdraget nogen anden rettighed eller licens, implicit, estoppel eller på anden måde, i eller under nogen patenter, varemærker eller ejendomsrettigheder tilhørende Mannatech eller nogen tredjepart. Enhver uautoriseret brug af webstedet vil bringe tilladelsen eller licensen givet af disse webstedsvilkår til ophør og kan krænke gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til love om ophavsret, varemærkelove (herunder handelsbeklædning) og kommunikationsbestemmelser og vedtægter.

Anmodninger om skriftlig tilladelse til at bruge webstedet på en hvilken som helst ovenfor anført måde skal sendes til Global Brand Services-afdelingen hos Mannatech, som kan kontaktes som følger:

Global Brand Services
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

Du gøres også opmærksom på, at Mannatech, Incorporated (“Mannatech”) aggressivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i det fulde omfang af loven, herunder begæring om strafferetlig forfølgning. Meddelelse om påstande om ophavsretskrænkelse af vores webstedsmateriale kan rapporteres til virksomheden ved at sende en e-mail til webcompliance@mannatech.com.

Varemærker

Varemærker tilhørende Mannatech og dets leverandører eller licensgivere må ikke kopieres, bruges eller efterlignes, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mannatech eller dets leverandører eller licensgivere. Du må ikke bruge metatags eller anden “skjult tekst” ved at bruge nogen af de ovennævnte mærker uden Mannatechs tilladelse. Derudover er alle sidehoveder, grafik, ikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller varemærker tilhørende Mannatech og må ikke kopieres, imiteres eller bruges, helt eller delvist, uden Mannatechs forudgående skriftlige tilladelse. Alle andre Mannatech navne eller logoer nævnt på webstedet, eller andre varemærker, registrerede eller på anden måde, tilhører deres respektive ejere. Henvisning til produkter, tjenester, processer eller andre oplysninger, efter handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde, udgør eller indebærer ikke godkendelse, sponsorering eller anbefaling heraf af Mannatech.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.