Mannatech Homepage

VÅR ETIKK

Mannatech har bygget sin virksomhet på et grunnlag av pålitelighet og integritet. Mannatech har vært forpliktet til denne ytterste standarden siden oppstarten i 1994, og vi er dedikert til kontinuerlig forbedring for å møte dette målet.

Fordi disse kvalitetene er integrert i Mannatechs kjerneverdier, vi driver virksomheten i henhold til de høyeste etiske standardene. Direktører, ledere, ansatte og uavhengige kontraktører er alle pålagt å handle i samsvar med de standarder og retningslinjer. I tillegg til å være bundet av forretningens retningslinjer, har Mannatech vedtatt etikkregler spesielt for sine viktigste saksbehandlere og senior økonomiansvarlige eller personer med tilsvarende oppgaver.

Skulle etiske situasjoner oppstår i løpet av virksomheten, oppfordrer Mannatech alle interessenter til å ta avgjørelser i tråd med vår forretningsetiske retningslinjer og etikkregler. I tillegg bør alle som trenger veiledning om god forretningsskikk, kontakte Mannatech generalkomite eller sende inn en konfidensiell, og om ønskelig, anonym rapport, gjennom EthicsPoint®, via Internett på Mannatech.EthicsPoint.com eller en av de grønne numrene til EthicsPoint i hvert landene vi har virksomhet i. Mannatech har valgt Ethicspoint, et uavhengig tredjeparts selskap, til å motta rapporter om aktiviteter som kan utgjøre brudd på Mannatech forretningsretningslinjer, etikkregler, og partneres regler og prosedyrer eller som kan utgjøre ulovlig eller uetisk atferd.

Ansatte og representanter fra Mannatech har en plikt til å rapportere eventuelle brudd på retningslinjene. Mannatech rapporteringspolitikk og loven spesifikt forbyr gjengjeldelse overfor noen som sender inn en klage, slik at bekymringer vil bli tatt opp uten å plassere arbeidsstillinger i fare. For ytterligere informasjon henvises til Ethics Employee Q&A.


International Toll-Free Phone Numbers

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.