Mannatech Homepage

VÅR ETIK

Mannatech har grundat verksamhet på tillförlitlighet och integritet. Mannatech har varit hängiven denna expertstandard sedan dess start 1994, och vi är dedikerade att göra kontinuerliga förbättringar för att möta detta mål.

Eftersom dessa egenskaper är integrerade i Mannatechs kärnvärden, bedriver vi verksamhet enligt de högsta etiska normerna. Chefer, tjänstemän, anställda och oberoende entreprenörer är skyldiga att agera i enlighet med de beskrivna standarderna och policyerna. Utöver att vara bundna av bestämmelserna i uppförandekoden för företag, har Mannatech antagit en etisk kod specifikt för sina huvudchefer och ledande tjänstemän eller personer som utför liknande funktioner.

Om etiska situationer uppstår inom verksamheten uppmuntrar Mannatech alla intressenter att fatta beslut i enlighet med vår uppförandekod för företag och etiska regler. Om någon skulle behöva vägledning angående affärsuppförande kan de kontakta Mannatechs generaldirektör eller lämna en konfidentiell och, om så önskas, anonym rapport genom EthicsPoint® via Internet på Mannatech.EthicsPoint.com eller en av Ethicpoints kostnadsfria hotlines i vart och ett av de länder där vi är verksamma. Mannatech har valt Ethicspoint, ett oberoende tredjepartsföretag, för att ta emot rapporter om aktiviteter som kan utgöra brott mot Mannatechs uppförandekod för företag, etiska regler och associerade policyer och förfaranden eller som kan utgöra olagligt eller oetiskt beteende. 

Anställda och företrädare för Mannatech har skyldighet att anmäla eventuella policyöverträdelser. Mannatechs rapporteringspolicy och lagen förbjuder uttryckligen vedergällning mot någon som lämnar ett klagomål, vilket säkerställer att problem kommer att lösas utan att anställda riskerar sin anställning. Mer information finns i EthicsPoint Employee Q&A.


Internationella kostnadsfria telefonnummer

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.