ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ! Νέα και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19 Μάθετε περισσότερα
Δωρεάν αποστολή σε κάθε συνδρομή άνω των $ 224.99
Αξεπέραστη εγγύηση ικανοποίησης 180 ημερών!
Αρχική σελίδα της Mannatech

ΠΟΥΝΤΌΡΑ ΣΠΟΛΕΤΣΝΌΤΙ ΜΑΝΑΚΤΆΝ

PODMÍNKY ΚΑΙ ΠΟΥΖΙΒΑΝΙ

Podmínky Πουζιβάρνι σε απευθείας σύνδεση

Tyto podmínky používání («podmínky webu») upravují váš přístup na web http://www.mannatech.com («ιστός»), který provozuje σπολέτσνοστ Mannatech, Ενσωματωμένο («Mannatech»), ένα τζέχο πουζιβάνι. Chcete-λι πουζιβάτ ουρτσιτέ παραδόξως το χοότο γουέμπου, μουσίτε μπιτ παρτενέρ, členem νέμπο ζαμεστνάνσμα σπολτσνόστι Μανάτε. Tyto podmínky webu se vztahují výhradně na váš přístup na web ένα τζέχο πουζιβάνι ένα νιτζάκ νεμενίνι smluvní smluvní podmínky ζακεκόλι τζιν ντοχόντι, κτερού μιζέτ μιτ ουζαβηγένου σε σπολτσνοστίνι Mannatech, πόκουντ jde o produkty nebo služby.

VSTUPEM NA WEB, ΤΖΈΧΟ ΠΡΟΧΛΙΖΕΝΊΜ ΝΕΜΠΌ ΠΟΥΖΙΒΑΝΊΜ ΣΟΥΧΛΑΣΊΤ ΤΟΥ ΠΟΝΤΜΙΝΤΆΜΙ Α ΒΕΣΚΕΡΊΚΙ ΖΑΣΑΝΤΑΜΙ ΟΥΒΕΝΤΕΝΊΜΙ ΝΕΤΟΒΑΝΊΜ ΝΑ ΤΟΜΤΟ ΓΟΥΈΜΠΟΥ, ΒΤΣΕΤΝΈ ΓΙΑΚΧΙΤΣΌΛΙ ΠΟΖΝΤΝΤΊΣ ΖΜΝ. ΠΟΚΟΎΝΤ Σ ΤΕΜΈΤΟ ΣΜΛΟΥΒΝΊΜ ΠΟΝΤΜΊΝΙΝΤΑΜ ΓΟΥΈΜΠΟΥ ΝΈΜΠΟ S NĚKTEROU Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÚPRAV ΝΕΣΟΥΧΛΑΣΊΤ, ΝΕΒΣΤΤΟΎΠΟΥΓΙΤΕ ΝΑ ΓΟΥΈΜΠ, ΝΕΠΡΟΛΊΤΣΕ ΤΖΕΤΖΕΤΖΤΕ ΤΖΕ ΤΖΈΙ ΤΖΙΝΆΚ ΝΕΠΟΥΖΙΒΊΤ.

Autorská Práva μια άδεια

Všechny materiály aktuálně νέμπο ποτενσιαλνέ chráněné αυτορσκινισμένο να τομό γουέμπου, μιμότο τζινέ včetně κείμενο, designu, příruček, informací o produktu, grafiky, obrázk¹, snímkī, ζβουκοβίτσεχ ένα τζινίς σουμπόρ, ένα jejich výběr a uspořádání (σουρνέ ναζιβανέ "materiály") mají VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA © 2002-2016 Mannatech, Ενσωματώθηκε anebo její poskytovatelé licencí. Σπολέτσνοστ Μαναχτέ vám uděluje omezenou licenci k osobnímu použití materiálī pouze pro vaše informační potřeby, ζα účelem προπαγανδισμός produktī Mannatech ένα υπέρ του οψόννι ζαλζίτι. Tato άδεια podléhá těmto podmínkám webu ένα νεζαρνουίε πράβο να: (α) využívání webu νεμπό materiál τζινάκ než pro určený účel μίμο τζινέ včetně γιακεχοκόλι μάρκετινγκ, prodeje νέμπο τζινέχο κομερτσνίχο využití· β) používání τεχνικός rámování k uzavření jakékoli části webu včetně γιακοχκόλι ομπραχκάλι ομπεραζκίτσι ναχαζετζίτσε σε ναμπού νεμπό τζακεχοκόλι κείμενο nebo rozvrhu či návrhu jakékoli στράνκι νέμπο φορμουλάχο γ) publikování, veřejného předvádění či zobrazování nebo distribuování jakýchkoli materiálī kterékoli třetí straně včetně reprodukce νέμπο ουμιτελένι ματριούλι κατά γιακεκόλι ποτσιτατσόβσκι σίτι νέμπο ve vysílání či 50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 δ) vytváření odvozených užití webu νεμπό πατεριάλ· nebo (ε) jakýkoli συστηματικάký sběr nebo pořizování výtahī dat pomocí jakýchkoli zpīsobī získávání dat, ρομπότ¹ νέμπο ποντομπνίτς μετόχι shromažďování νέμπο extrahování dat.

Άδεια Není vám předáno žádné jiné právo ani, a¹ už implicitně, využitím právní překážky νέμπο τζινάκ, να účast κατά patentovém, obchodním νέμπο vlastnickém právu σπολετσνότι Μανακτότσι Χανέ, třetí osoby. Jakékoli νεοπράβνιο πουζινέ πουζτί ουμπούντσι οποροντσί oprávnění νέμπο ουφεμπέντσι udělené těmito podmínkami webu ένα mže πορουσόβατ πλατνέ πράβο, mimo jiné včetně zákonī o αυτοσχέδιος πρεσβύτερος, ζακόν ουχρανίχ ζναμκάχ (včetně obchodní úpravy) ένα κομουνικάτσνιτσνο πόρεντπις.

Žádosti o písemné povolení používání webu některým ζ výše ουβεντενίμιχ ζπισόμπις ζε τσομπά ζαζιλάτ να μοντελενί řízení značky. Μοχου μπατ ζασιλάνι να αντρεσού:

Διαχείριση επωνυμίας
Μάννα τεκναχ.
1410 Πάρκο δίπλα στη λίμνη
Σουίτα 200
Ανάχωμα λουλουδιών, Τέξας 75028

Ζορόβσκι upozorţujeme, že σπολέτσνοστ Μανάτεχν μπουμπούκι dīrazně vymáhat svá práva duševního vlastnictví κατά νεσιρσίρσιμ ροζάχου ζακόνα, včetně ποζαντοβάνι τρεστάνιο στιχάνι. Oznámení o porušení αυτοσαρκαστικός πράβα να materiály našeho webu mže být oznámeno σπολετσνότι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να αντρεσού webcompliance@mannatech.com.

Οχρανέ Ζνάμκι

Ochranné známky σπολτσνόστι Μαννάτεχνας ένας Ιεχωβάτελ či poskytovatelī licencí nesmějí být kopírovány, πουζιβάνι ένα ναποδοβάνι ani zcela, ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu σπολτσνόστι Μανακτόστα Ζενακτσέ ντονταβάτελ či poskytovatel liceníní. Nesmíte používat μεταζνάτσκι νέμπο γιακικόλι τζιν "κείμενο σκριτί" ζα πουζιτί κτερεκόλι ζ výše ουβεντενίτς ζνάτσεκ bez svolení σπολτσνόστι Μανάτεχν. Βσέτσνα Ζαλάβι στράνι, grafiky, ικόνι ένα σκρίπτυ jsou ochranné značky služeb, οχράννι ζνάμσκι ανεμπό οψόντνι úpravy σπολτσνόστι Μαννάτεχν ένα nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu σπολτσνόστι Μαναχτσί Μανακτάνι ζσέλα, άνι ζτσάστι Κοπιροβάνι, ναποδόμπανι νέμπο πουζίβνι. Všechna ostatní jména νέμπο μπούγκα σπολτσνόστι Μαναχτένα να webu nebo ζακεκόλι τζινέ οχρανέ ζναμίκι, απόδιο μητρώου,jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníkī. Odkazy na jakékoli produkty, služby, πρόδρομος νέμπο τζινέ informace podle obchodního jména, Οχρανέ ζνάμκι, βίρομπτσε, ντοντάβατλε νέμπο τζινέ ονκαζί νεπρένσταβουι ani nezakládají podporu, σπενζοραβάνι nebo doporučení od společnosti Mannatech.

Στίζνουστι Κβζλί Αυτορσκιμ Προυβμ

Ποκούντ σε ντομνιβάτε, že vaše dílo nebo obsah byly ζκοπιροβάνι ένα ζβεζοϊνίνι να webu nebo κατά ράμτσι φανκς revce αναβίωση ζπισόμπεμ, který znamená porušení αυτοσχέδιος σκοπευτής práv, poskytněte οχραντσι αυτοστρόσκυλος práv σπολετσνότι Μανατεχνία následující písemné πληροφορική podle amerického αυτοσχέδιος σκοπευτής zákona pro digitální tisíciletí (DMCA):

 • Elektronický νέμπο fyzický podpis οσμώδη oprávněné jednat jménem vlastníka αυτοσχέδια πράβα;
 • Πόπις chráněného díla, o němž se ντομνιβάτε, ζε αυτορσκισά πράβα κ němu byla πορουσένα·
 • Πόπη μίστα να γουέμπου, κνέι umístěn materiál, τζέχοζ αυτορσκισά πράβα μπάιβα βάρλ vás porušena·
 • Vaše prohlášení, že máte dobré dīvody k přesvědčení, že σπορνέ πουζιτί νανί ματζιτελέμ αυτοπυρπολήθηκε, τζέχο ζαστούπτσεμ νέμπο podle práva povoleno· προς
 • vaše místopřísežné prohlášení, že výše uvedené informace ve vasem οζναμένι τζσου πρεσνέ ένα že jste vlastníkem αυτοέρχειρας práv nebo jste oprávněni jménem vlastníka αυτοσχέδια πρεβ τζεντνάτ. Ochráncem αυτοστρόσκυλο práv σπολτσνόστι Mannatech podle zákona DMCA ποβěřeným oznamováním stížností na porušení αυτορσκινία αυτορροφιές práv na webu náš hlavní právní zástupce, κτεχό λιτζα κοντακτόβατ να αντρές:
  Γενικός Σύμβουλος
  Μάννα τεκναχ.
  1410 Lakeside Parkway, Ανάχωμα λουλουδιών, TX 75028 ΗΠΑ
  E-mail: legalservices@Mannatech.com

Ιστός δέκα

Tento web má sídlo ve městě Λουλούδι Ανάχωμα, Τέξας, ΗΠΑ. Σπολέτσνοστ Μανάτεχν netvrdí, že πληροφορική uvedené κατά τόμο ντοκουμέντου jsou vhodné k publikování ένα že mohou být legálně σταχοβάνι μιμότο Σποτζενέ στούντι. Přístup k materiálīm νεμουσί μπιτ pro některé οσόμπι v určitých ζεμιτς λεγκάλνι. Pokud na tento ιστός vstupujete mimo Σποτζενέ στούτι, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovídáte ζα ντοντζοβάνι ζακονέ βε βάσι πρισνισλούσνι γιουρισδίκτσι. _x000B_Chápete σουχλασίτ, ζ:

  • Produkty Mannatech nejsou vytvořeny k používání při léčbě έναμοκνάντνι ένα νεναχραζούτζι πετσί λακάζο νέμπο πριντεπσάνου léčbu. Προντούκτι Μανάκτ νετσού ουρτσένι κ léčbě, οσετσόφσκι νέμπο πρεβέντσι γιακεκόλι χορόμπι.
  • Γιακάκολι tvrzení týkající se produktī, κτερέ podávají jednotlivci κατά Ομπσάχου Τοχότο Βέμπου, jsou založena na jejich osobní víře anebo zkušenostech po použití produktī Mannatech ένα σπολέτσνοστ Μανάτεχν σε ζόρσκικ βεσκινόντι ζα τακόβα τσρζενί, κερά μοουτ ουτσίνινα. Tyto zprávy nebyly ověřeny ένα nejsou prezentovány tak, άμπι ποσκιτοβάλι vyvážený pohlle dostupných vědeckých ποζνάτκ. Jsou προς προλασενί τζεντνοτλίβιτς οσόμπ, κτερέ τζε βιντάι, νικολλί προχλασένι σπολετσνότι Μανάτεχν.
  • Jakékoli zneužití tohoto webu bude mít za následek postih κατά σουλάδου s πυροσβέστης ζασαντάμι ένα μετα-ανυπόγραφο σπολετσνότι Μανάτεχν ένα případné řízení v¹či takovému ζνεουζίτι μπουμπούκι πουνετσάνο výlučně na uvážení σπολτσνόστι Μανάτεχν.
  • Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε αποτελεσματική δράση θα μπορεί να αναληφθεί και, ταυτόχρονα, το κοινό θα μπορεί να λαμβάνει μια ενιαία, ενοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συνεργασία μεταξύ των μερών πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή αντίληψη για την αποτελεσματικότητα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πλατνέ Πράβο α Σουντνί Πφισλούσνοστ

Tyto podmínky webu ένα veškeré τρανσέξουαλ podle nich budou řízeny ένα vykládány v σουλάδου právními předpisy στο τέξας, které se vztahují na uzavřené smlouvy ένα mají být plně vykonávány κατά ράμτσι στατού Τέξας, aniž από se uchylovaly k jeho kolizním právním pávním předpis. Σουχλασίτ, že jakákoli právní žaloba νέμπο στίζνοστ πρωτι νεσπραβεντινότι πλυνούτσι ζ τετχτο smluvních podmínek νέμπο vztahujících σε νιμ μπουμπούκι podána pouze u státního νέμπο φεντεραλνίχο σούντου κατά Οκρέσε Ντάλας κατά Τέξαςu ένα že tímto s νεοδιοριζόλιο ένα bezpodmínečným σουχλασίμ ουχναβάτε výhradní πραβομόκοτ těchto σουντί πάκι γιακεμκόλι σπορού, žalobě νέμπο řízení κατά σουβισλόστι ποντιμινάμι.

Αναδημιουργήστε το Ποντμίνεκ

Σπολέτσνοστ Μανάτεχν σ vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoliv provést změny nebo úpravy těchto podmínek webu, κτερέ σε μουγκάτ vás νέμπο Γιακεκόλι části podmínek, ένα ουτανόβιτς νοβέ podmínky. Τακοβέ ζμενί, ούπραβι, ντοντάτκι νέμπο výpustky μπούμπου mít okamžitou účinnost. Ποκαζίντε, když web použijete, σε να βάσε πουζιτί μπουμπού vztahovat ουτανοβένι ουβεντενά κατά τέτστο podmínkách webu. Ουζιβατέλε Ουμπού μουσί φαρβιντελνέ κοντρολόβατ ζμένι v podmínkách webu. Βάσε ποκρατσούτζι πουουζιβάνι τοχοτό του πο ζβεζογινέννι ζμνίν podmínek webu na tomto webu nebo τζινμί ζπζόμπι, κρεμίμι σε οτάστο ζμετνάχ ντοζβίτ, ζναμάνα, ζιβάιτο τίτο ζμένι πχχιμάτε.

Ζαντέ Ζαρούκι

WEB A MATERIÁLY ZDE OBSAŽENÉ JSOU POSKYTOVÁNY TAK, "ΓΙΑΚ ΤΖΟΎ" ΈΝΑΣ "ΓΙΆΚ ΤΖΟΥ Κ ΝΤΙΣΠΟΖΊΤΣΙ", ΜΠΕΖ ΖΆΡΟΥΚ ΓΙΑΚΟΜΌΛΙ ΝΤΡΟΎΧΟΥ, ΒΙΣΛΟΒΝΙΤΣ ΝΈΜΠΟ ΜΊΝΤΚΙ ΠΌΡΣΕΝΤΠΟΚΛΑΝΙΤΣ. VÝSLOVNĚ ΣΟΥΧΛΑΣΊΤ ΣΙΠ, ŽE ΠΟΥΖΙΒΑΝΙ ΤΟΧΟΜΠΟΎ, ΒΤΣΕΤΝΈ ΒΕΣΚΕΡΈΧΟ ΟΜΠΣΆΧΟΥ ΝΈΜΠΟ ΝΤΑΤ ΝΤΙΤ ΝΤΙΤ ΝΤΙΤΡΊΜΠΟΥΒΑΝΙΤΣ, ΣΤΑΖΕΝΊΤΣ ČI NAČÝTENCH Z ΓΟΥΈΜΠΟΥ ΝΈΜΠΟ ΣΚΡΈΤΖΕ ΣΕ ΝΤΈΙΝ ΝΑ ΒΑΣΈ ΒΛΆΣΤΕΝΙ ΝΕΜΠΈΖΠΕΛΙΤΣ. ΣΠΟΛΈΤΣΝΟΣΤ ΜΑΝΆΤΕΧΝ ΟΝΤΑΜΊΤΑ ΠΣΕΒΖΊΤ ΒΕΣΚΕΡΈ ΖΑΡΟΎΚΙ, ΒΙΣΛΟΒΝΈ ΝΈΜΠΟ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ΜΊΜΟ ΤΖΙΝΈ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, ΒΟΝΤΝΌΤΙ PRO ΚΟΝΚΡΈΤΝΙ ΟΎΚΕΛ, ΟΠΡΆΝΑΒΝΙ Α ΝΕΠΟΡΟΥΣΕΝΊ, ΠΟΚΟΥΝΤ ΤΖΝΤ Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΜΑΤΕΡΙΆΛΙ Α ΌΜΠΑ ΝΑ ΟΥΜΠΟΎ. ΣΠΟΛΈΤΣΝΟΣΤ ΜΑΝΤΆΡΕΤ ΝΕΤΡΒΡΝΤΊ Α ΝΕΖΑΡΟΥΤΣΟΎΓΙΕ, ŽE MATERIÁLY NA WEBU JSOU PŘESNÉ, ΟΎΠΛΝΙ, ΑΚΤΟΥΑΛΝΊ, ΣΠΟΛΈΛΙΒΙ ΝΕΜΠΌ ΜΠΕΖΙΜΠΊΝΕ.

ΣΠΟΛΈΤΣΝΟΣΤ ΜΑΝΆΤΕΧΝ ΝΕΟΦΏΤΙΣΤΑ ΖΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΌ CHYBY NEBO ΟΠΤΟΜΕΝΟΎΤΙ ΤΙΚΑΓΙΈΚΙ ΣΕ ΤΣΈΝΙ, ΝΈΝΤΟΥ ΝΈΜΠΟ ΦΩΤΌΓΚΡΑΦΙΕ. NEMŽEME POTVRDIT ANI NEZARUČUJEME, ŽE WEB ΝΈΜΠΟ ΤΖΈΧΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ(Y) NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO ΤΖΙΝΈ ŠKODLIVÉ PRVKY, ΒΤΣΕΤΝΈ ΟΜΠΣΆΧΟΥ, ΚΤΕΡΊ ΤΖΕ ΖΑΖΙΛΆΝ ΤΖΟΡΈΤΙ ΣΤΡΑΝΆΜΙ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ MUSÍTE POUŽÍVAT OBOROVĚ UZNÁVANÝ, ΆΒΥΣΣΟ ΜΟΧΛΊ ΝΤΕΤΕΚΟΒΆΤ ΈΝΑΣ ΙΌΣ ΤΟΥ ΛΙΚΒΙΝΌΒΑΤ Ζ ΓΙΑΚΙΧΟΚΌΛΙ ΣΤΑΖΕΝΈΧΟ ΣΟΥΜΠΌΡΟΥ.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ ΟΜΕΖΈΝΙ ΝΈΜΠΟ ΒΙΛΟΎΤΣΕΝΙ ΟΥΡΤΣΙΤΊΧ ΖΆΡΟΥΚ ΝΈΜΠΟ ΠΟΝΤΜΊΝΕΚ, ΤΑΚΖΊΕ ΝΕΚΤΕΡΆ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE ΝΑ VÁS ΝΕΜΟΥΖΈΓΙΕ ΒΖΤΑΧΌΒΑΤ.

Ομεζενέ Ρουτσένι

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ΖΑΚΕΚΌΛΙ ΝΕΠΜΙΈ, ΖΒΛΑΣΤΣΝΊ, ΝΑΧΟΝΤΝΈ, ΝΑΣΛΈΝΙ ΤΣΙ ΣΑΝΚΤΣΝΊ ŠKODY (ΜΊΜΟ ΤΖΙΝΈ VČETNĚ ZTRÁTY ΠΟΥΖΙΤΛΌΣΤΙ, ΟΥΖΛΈΧΟ ΖΊΣΚΟΥ ΝΈΜΠΟ ΖΤΡΆΤΙ ΝΤΑΤ), ΑΟΥΖ ΚΑΤΆ ΣΟΥΒΙΣΌΤΙ ΣΕ ΣΜΛΟΎΒΟΥ, ΚΒΛΊ ΠΗΓΕΚΤΣΙΝΟΎ (ΜΊΜΟ ΤΖΙΝΈ VČETNĚ NEDBALOSTI), ΠΟΝΤΊΛΟΥ ΝΑ ΜΑΤΖΈΚΟΥ APOD., ΒΖΝΊΚΙΕ ΓΙΑΚΊΜΚΟΜΟΛΕΦ ΖΠΖΌΜΠΕΜ ΚΑΤΆ ΣΟΥΒΙΣΌΤΙ ΣΟΥΖΙΒΆΝΤ ΝΕΜΠΌ ΝΕΜΟΖΝΌΣΤΙ ΠΟΥΖΝΌΣΤΑ ΤΈΝΤΟ ΑΑΛΎ ΝΑ ΝΑ ΝΕΜ ΣΕ ΝΑΤΣΕΓΙΈΚΙ ΑΝΕΜΠΌ ΖΠΣΟΜΠΕΝΈ ΚΑΤΆ ΝΤΙΣΛΈΝΚΟΥ ΝΕΟΠΡΑΒΕΝΈΧΟ ΠΡΙΣΤΟΎΠΟΥ ΝΈΜΠΟ ΠΟΖΜΕΝΈΝΝΙ ΝΤΑΤ. ΣΤΡΆΝΥ ΟΥΖΝΑΒΆΤΖΙ, ΖΕ ΤΌΤΟ ΤΖΈ ΜΟΖΝΈ ΡΟΖΝΤΕΛΈΝΙ ΡΙΖΊΚΑ.

Οντκάζι Να Γουέμπι Τσέτιτς Στραν

Tento ιστός ένα případně i jiný oficiální ιστός σπολτσνόστι Mannatech mohou obsahovat odkazy na weby vlastněné νέμπο προβοζοβανέ τζινμί στράνι νεζ σπολέτσνοστι Μανάτε. Σπολέτσνοστ Μανάτεχν πόσκιτουγιε τάιτο οντκάζι πουζέ pro pohodlí uživatelī ένα νεποδοπορουγιέ ζντε ουμανέ βολετσνόστι ani obsah odkazovaných webī. Σπολέτσνοστ Μαναχτέ ζε νεοντρολούγιε ένα νεοαποβυθισμένο ζάο νέμπο ζασάντυ Οχράνι Οσομπνίτς údajī ani za bezpečnost těchto web¹.
Majitelé web¹, kteří si přejí propojit své στρακόνι s webem σπολτσνόστι Μανάτε, μουσέι πουσέντεμ ζίσκοτ πισέμνι ποβολενί od oddělení globálního řízení značky σπολτσνόστι Μανάτεχν.

Shromažďování ένα Využívání Informací

Να většině oddílī našeho webu shromažďuje σπολέτσνοστ Μανάτεχν οσομπνί údaje od našich návštěvník να ντομπροβόλνεμ ζακλαντέ. Νεποζαντουγιέμ τακοβέ, aby zákazníci získali přístup na náš ιστός. Návštěvníci však mohou poskytnout určité osobní údaje, άμπι σε μοχλί účastnit některých našich πρόγραμμα¹, ναμπιζενίτς να νασέμ Ουμπού. Osobní údaje přijaté od každého návštěvníka μπούμπου πουζτί výhradně pro interní μάρκετινγκ, účely, ένα βεντουδού prodávány třetím osobám.

Μπισκότο Σούμπιρι

Společnost Mannatech mže využívat τεχνολόγοι σουμπόρτζ "μπισκότο" k získávání neosobních ενημέρωση για το διαδίκτυο Jedná se o informační σουβλάκι, které váš webový prohlížeč αυτόματος κνήμη využívá z vašeho počítače při návštěvě webových στράνεκ. Většina prohlížečī přijímá μπισκότο αυτόματης επεξεργασίας, μπίρα μουχού nakonfigurovány tak, aby je nepřijímaly, άνι νεβάντικλυ, κάντι φιόρο μπισκότο odeslán. V tomto procesu nestahujeme οσομπνί πληροφορεί τον άνι νεποσκιτουγιέμ τάιτο να ενημερώσει τον Τσετίμ οσομπάμ. Μπισκότο soubory nám umožţují na míru přizpsobit vaše uživatelské rozhraní pro urychlení navigačního προέβλεψη μιας ζιβαλίτνιτ ομπσά, πιριταζλίβοστ ένα ευεκτιβίτου στράνεκ podle vašich zájmī. Pokud je váš prohlížeč νακονφιγκουρόβαν τακ, άμπι σούμπι κουλουράκι odmítal, νεμπουδέτε μότσι πλνέ využívat φανκσέ νασέχο γουέμπου.

Αναδιαμόρφωση

© 2024 Mannatech, Incorporated. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.