ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ! Νέα και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19 Μάθετε περισσότερα
Δωρεάν αποστολή σε κάθε συνδρομή άνω των $ 224.99
Αξεπέραστη εγγύηση ικανοποίησης 180 ημερών!
Αρχική σελίδα της Mannatech

Βιλκέρ

Σελίδα για την κατασκευή ιστοσελίδων

Disse vilkår for brug af webstedet ("webstedets vilkår") regulerererer din adgang til og brug af dette websted, der er placeret på https://www.mannatech.com, eller et hvilket som helst underdomæne deraf (samlet "webstedet") , drevet af Mannatech, Incorporated ("Mannatech"). Disse webstedsvilkår gælder udelukkende for din adgang til og brug af webstedet og ændrer på ingen måde vilkårene eller betingelserne for nogen anden aftale, du måtte have med Mannatech om produter eller tjenester.

VED AT FÅ ADGANG TIL, Browse ELLER BRUGE WEBSTEDET, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET HERI, OG ENHVER POLITIK, DER DER DER HENVISES AF DISSE WEBSTEDVILKÅR, INKLUSIVE EVENTUELLE EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER AF OVENSTÅENDE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR FOR WEBSTED ELLER ENHVER EFTERFØLGENDE ÆNDRING, SKAL DU IKKE FÅ ADGANG TIL, BROWSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE WEBSTEDET.

Andre gældende vilkår

Αν είσαι ένας Mannatech-μεσίτης, είναι το προσόν σου, αν έχεις πρόσβαση σε ιστοσελίδες, όπως και σε πληροφορίες σχετικά με την εταιρική σχέση, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και διαδικαστικών θεμάτων.

Άδεια χρήσης και άδειες χρήσης

Alt ophavsretligt og ophavsretligt beskyttet materiale på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, design, manualer, produktinformation, grafik, billder, billder, lyd, videoer og andre filer, og udvælgelsen og arrangementet heraf (samlet kaldet "materialer" ) er ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT © 2002-2019 Mannatech, Incorporated og/eller dets licensgivere.

Η Mannatech παρέχει μια γενική άδεια χρήσης για την προσωπική χρήση υλικού σε πληροφοριακούς τύπους. Denne licens er underlagt disse webstedsvilkår og omfatter ikke retten til: (α) at bruge webstedet eller materialerne til andet end det tilsigtede formål, herunder, men ikke begrænset til, markedsføring, salg eller anden kommerciel brug, (β) b) bruge indramningsteknikker til at omslutte enhver del af webstedet, herunder alle billeder fundet på webstedet eller enhver tekst eller layout eller design eller enhver side eller formular indeholdt på en side, (γ) offentliggøre, offentligt fremføre eller vise eller distribuere materiale til tredjemand, herunder reproduktion eller hosting af materialerne på ethvert computernetværk eller udsendelses- eller publikationsmedier, (δ) gøre afledt brug af webstedet eller materialerne eller foretage ændringer på webstedet eller materialerne- eller (ε) enhver systematisk indsamling eller udtræk af data ved brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- eller udtræksmetoder.

You er ikke overdraget nogen anden rettighed eller license, implicit, estoppel eller på anden måde, i eller under nogen patenter, varemærker eller ejendomsrettigheder tilhørende Mannatech eller nogen tredjepart. Enhver uautoriseret brug af webstedet vil bringe tilladelsen eller licensen givet af disse webstedsvilkår til ophør og kan krænke gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til love om ophavsret, varemærkelove (herunder handelsbeklædning) og kommunikationsbestemmelser og vedtægter.

Anmodninger om skriftlig tilladelse til at bruge webstedet på en hvilken som helst ovenfor anført måde skal sendes till Global Brand Services-afdelingen hos Mannatech, som kan kontaktes som følger:

Υπηρεσίες παγκόσμιας επωνυμίας
Μάννα τεκναχ.
1410 Λέικσαϊντ Πάρκγουεϊ,
Σουίτα 200
Ανάχωμα λουλουδιών, TX 75028 ΗΠΑ

You gøres også opmærksom på, at Mannatech, Incorporated ("Mannatech") aggressivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i det fulde omfang af loven, herunder begæring om strafferetlig forfølgning. Meddelelse om påstande om ophavsretskrænkelse af vores webstedsmateriale kan rapporteres til virksomheden ved at sende en e-mail til webcompliance@mannatech.com.

Varemærker

Varemærker tilhørende Mannatech og dets leverandører eller licensgivere må ikke kopieres, bruges eller efterlignes, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Mannatech eller dets leverandører eller licensgivere. You må ikke bruge metatags ή anden "skjult tekst" ved at bruge nogen af de ovennævnte mærker uden Mannatechs tilladelse. Derudover er alle sidehoveder, grafik, ikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller varemærker tilhørende Mannatech og må ikke ikke kopieres, imiteres eller bruges, helt eller delvist, uden Mannatechs forudgående skriftlige tilladelse. Όλα τα άλλα πλοία της Mannatech και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, καθώς και τα υπόλοιπα προϊόντα που καταχωρούνται σε μητρώα ή σε άλλα μέσα, διατηρούν το σεβασμό τους. Henvisning til produter, tjenester, processer eller andre oplysninger, efter handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde, udgør eller indebærer ikke godkendelse, sponsorering eller anbefaling heraf af Mannatech.

Αναδιαμόρφωση

© 2024 Mannatech, Incorporated. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.