연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

메이 에티카

Mannatechi on rajanud oma äri usaldusväärsusele ja ausameelsusele põhinedes. Mannatech on olnud sellele rangele standardile pühendunud 1994. Aastast alates, kui ettevõte loodi, ja me püüame seda eesmärki täites areneda veelgi edasi.

Kuna need omadused on Mannatechi põhiväärtuste lahutamatu osa, tegeleme ettevõtlusega kõrgeimaid eetilisi standardeid järgides. Nii tegevjuhid, kontoriametnikud, töötajad kui ka sõltumatud töövõtjad peavad tegutsema kooskõlas kirjeldatud standardite ja poliitikatega. Peale selle, et Mannatech tegutseb äritegevusjuhendi sätete kohaselt, on Mannatech võtnud kasutusele ka eetikakoodeksi, mis on mõeldud just tegevjuhtidele ja vanemrahandusametnikele või sarnaste tööülesannetega isikutele.

Kui äritegevuse käigus peaks esinema eetilisi küsimusi, soovitab Mannatech kõigil sidusrühmadel teha otsuseid meie äritegevusjuhendist ja eetikakoodeksist lähtuvalt. Peale selle, kui keegi peaks äritegevuse kohta juhiseid vajama, võib ta ühendust võtta Mannatechi üldnõunikuga või esitada konfidentsiaalse ja soovi korral anonüümse teate keskkonna EthicsPoint® kaudu aadressil Mannatech.EthicsPoint.com või EthicsPointi tasuta vihjeliini kaudu mis tahes riigis, kus me tegutseme. Mannatech on valinud EthicsPointi, sõltumatu kolmandast isikust ettevõtte, võtma vastu teateid tegevustest, mis võivad rikkuda Mannatechi äritegevusjuhendit, eetikakoodeksit ning partnerite poliitikaid ja protseduure, või mida võib pidada ebaseaduslikuks või ebaeetiliseks käitumiseks.

Mannatechi töötajatel ja esindajatel on kohustus teatada kõigist eeskirjade rikkumistest. Mannatechi aruandluspoliitika ja seadus keelavad sõnaselgelt kaebuse esitanud isiku vastu meetmete võtmise, et probleemidega saaks tegeleda ilma isiku ametikohta ohtu panemata. Lisateavet vaadake EthicsPointi küsimustest ja vastustest töötajatele.


Rahvusvahelised tasuta telefoninumbrid

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.