연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

에티캄메

Mannatechin liiketoiminnan perustana ovat luotettavuus ja rehellisyys. Mannatech on sitoutunut ylläpitämään toimintansa laadukkuutta aina perustamisestaan, vuodesta 1994 alkaen. Parannamme toimintaamme jatkuvasti, jotta saavutamme tämän tavoitteen.

Nämä ominaisuudet ovat olennaisia Mannatechin ydinarvojen kannalta, joten harjoitamme liiketoimintaa tiukimpien mahdollisten eettisten standardien mukaisesti. Niin johtajien, toimihenkilöiden, työntekijöiden kuin riippumattomien alihankkijoidenkin on toimittava kuvattujen standardien ja käytäntöjen mukaisesti. Sen lisäksi, että Mannatechia sitovat liiketoiminnan käytännesääntöjen ehdot, yritys on ottanut käyttöön eettiset toimintasäännöt, jotka koskevat erityisesti sen tärkeimpiä johdon toimihenkilöitä ja vanhempia talousjohtajia tai vastaavissa tehtävissä toimivia henkilöitä.

Jos liiketoimintaa harjoittaessa tulee esiin eettisiä ongelmatilanteita, Mannatech kannustaa kaikkia sidosryhmiä tekemään liiketoiminnan käytännesääntöjemme ja eettisten toimintasääntöjemme mukaisia päätöksiä. Jos lisäksi joku tarvitsee liiketoiminnan harjoittamista koskevia ohjeita, hän voi ottaa yhteyttä Mannatechin oikeudelliseen neuvonantajaan tai tehdä luottamuksellisen ja, niin halutessaan, nimettömän raportin EthicsPoint-palvelussa®, Internetin kautta osoitteessa Mannatech.EthicsPoint.com tai soittamalla yhteen maksuttomista Ethicspoint-palvelunumeroista, jotka ovat käytettävissä toimintamaissamme. Mannatech on valinnut Ethicspointin, riippumattoman kolmannen osapuolen yrityksen, vastaanottamaan raportteja toiminnasta, joka voi rikkoa Mannatechin liiketoiminnan käytännesääntöjä, eettisiä toimintasääntöjä ja yhtiökumppanin käytäntöjä ja menettelytapoja tai joka voi edustaa laitonta tai epäeettistä käyttäytymistä.

Mannatechin työntekijöiden ja edustajien on raportoitava käytäntörikkomuksista. Mannatechin raportointikäytäntö ja laki kieltävät erityisesti valituksen tekevään henkilöön kohdistuvat vastatoimet, mikä varmistaa, että huolenaiheet käsitellään työpaikkoja vaarantamatta. Lisätietoja on EthicsPointin työntekijöiden kysymyksissä ja vastauksissa.


Kansainväliset maksuttomat puhelinnumerot

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.