Mannatech Homepage

ONZE ETHIEK

De basis van Mannatech is betrouwbaarheid en integriteit. Mannatech heeft deze standaard hoog gehouden sinds de oprichting in 1994, en we blijven aan verbetering werken om dat doel te bereiken.

Aangezien deze kwaliteiten geïntegreerd zijn in de kernwaarden van Mannatech, doen we zaken volgens de hoogste ethische normen. Directeuren, functionarissen, werknemers en onafhankelijke aannemers zijn verplicht volgens de normen en het beleid te handelen. Mannatech is niet alleen gebonden aan de bepalingen van de Business Code of Conduct, maar heeft ook een ethische gedragscode aangenomen speciaal voor de belangrijkste directieleden en senior financiële medewerkers of personen die vergelijkbare functies bekleden.
Indien ethische situaties ontstaan tijdens de bedrijfsvoering, moedigt Mannatech alle belanghebbenden aan om beslissingen te nemen volgens onze Business Code of Conduct en ethische gedragscode. Daarnaast moet iedereen die meer informatie nodig heeft over de gedragscode voor bedrijven contact opnemen met Mannatech’s algemeen adviseur, of een vertrouwelijk en, indien gewenst, anoniem rapport indienen via EthicsPoint®, via internet op Mannatech.EthicsPoint.com of een van de gratis Ethicspoint-hotlines in elk land waarin we actief zijn. Mannatech heeft gekozen voor Ethicspoint, een onafhankelijk extern bedrijf, voor het ontvangen van rapporten over activiteiten die mogelijk overtredingen zijn van Mannatech’s Business Code of Conduct, de ethische gedragscode en het beleid en de procedures voor Partners, of die illegaal of onethisch gedrag inhouden.

Werknemers en vertegenwoordigers van Mannatech zijn verplicht alle overtredingen van het beleid te rapporteren. Mannatech’s rapportagebeleid en de wetgeving verbieden ten strengste wraakacties jegens een ieder die een klacht indient, zodat bezwaren kunnen worden geuit zonder risico op ontslag. Raadpleeg voor meer informatie EthicsPoint Employee Q&A.


Gratis hotlines

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.