Página inicial Mannatech

Gebruiksvoorwaarden online

Gebruiksvoorwaarden online

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Sitevoorwaarden") beheren uw toegang tot en het gebruik van deze website via http://www.mannatech.com/(de "Site"), beheheerd door Mannatech, Incorporated ("Mannatech") een bedrijf opgezet in de VS geregistreerd op het adres 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA. Deze Sitevoorwaarden gelden alleen voor uw toegang tot en gebruik van de Site, als gast of geregistreerd gebruiker, en wijzigen op geen enkele wijze de voorwaarden van een andereenkomst die u mogelijk hebt met Mannatech voor producten of diensten. Mannatech verkoopt een brede reeks producten.

PODE UTILIZAR O EQUIPAMENTO PARA FAZER O SEU PRÓPRIO USO DO SITE. SE NÃO TIVER ACESSO AO SITE, OU SE NÃO TIVER ACESSO OU NÃO UTILIZAR O SITE, QUEIRA CONTACTAR-NOS E FORNECER-LHE-EMOS INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DESTE SITE E QUAISQUER POLÍTICAS QUE LHE POSSAM SER APLICÁVEIS, INCLUINDO QUAISQUER ALTERAÇÕES AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SITEVOORWAARDEN OF EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE TOEKOMST, NEEM DAN GEEN TOEGANG TOT DEZE SITE, BLADER NIET DOOR DE SITE OF GEBRUIK DE SITE NIET OP ENIGE ANDERE WIJZE.

Toegang tot onze Site

Toegang tot onze Site wordt verleend op tijdelijke basis en wij behouden het recht voor de diensten die we op onze Site aanbieden zonder bericht vooraf te wijzigen of terug te trekken (zie hieronder). Nós não podemos deixar de visitar o Site voor welke reden dan ook op een bepaald moment of een bepaalde periode niet toegankelijk is.

Van tijd tot tijd zullen we de toegang tot bepaalde delen van onze Site, of onze gehele Site niet openstellen voor gebruikers die zich niet bij ons hebben geregistreerd.

Indien u een gebruiker identificatiecode, wachtwoord of ander soort informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures kiest of als u er een krijgt, dan moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u dit niet aan derden openbaren. Wij hebben het recht een identificatiecode of wachtwoord van een gebruiker onbruikbaar te maken, ongeacht of het uw keuze is of die van ons, indien wij van mening zijn dat u de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige afspraken voor toegang tot onze Site. U bent tevens verantwoordelijk verantwoordelijk te zorgen dat alle personen die toegang nemen tot onze Site via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat ze deze naleven.

Auteursrecht en Licentie

Todos os materiais do autor neste site, mas não limitados ao texto, design, layout, manipulação, informação sobre produtos, gráficos, imagens, fotos, gráficos, geluid e outros bestsellers, en de selectie en de overeenkomst ervan (samen "Materialen") zijn allemaal op basis van ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © 2002-2009 Mannatech, Incorporated en zijn eigendom van of er is licentie is voor verleend aan Mannatech, Incorporated en/of haar licentiegevers. De Materialen zijn beschermd door wereldwijde auteursrechtelijke wetten en verdragen. A Mannatech oferece-lhe uma licença especial para fazer uso pessoal dos materiais para os seus empregados de tecnologia da informação e apenas para a promoção dos produtos Mannatech e dos empresários. Deze licentie is onderworpen aan deze Sitevoorwaarden en omvat niet het recht tot: (a) het gebruik van de Site of Materialen, anders dan voor het voorbestemde doeleinde, waaronder, maar niet beperkt tot marketing, de verkoop of ander commercieel gebruik; (b) a utilização de tecnologia de enquadramento para criar uma parte do Sítio, em que qualquer conteúdo colocado no Sítio ou qualquer texto, layout ou desenho de uma página ou formulário numa página; c) a publicação, publicação aberta ou distribuição a terceiros do Material, incluindo a reprodução ou armazenamento do Material num computador, numa rede ou num meio de difusão ou público; (d) op afgeleide wijze gebruik maken van de Site of de Materialen; of (e) eventuele systematische verzameling of extractie van gegevens door gebruik van datamining, robots of overeenkomstige dataverzamelings- of extractiemethoden.

A nossa revista é um guia para o site da pagina e para o site da pagina para a sua navegação e para o seu barco de navegação, bem como para a sua organização de dados materiais do site.

U mag te mag te allen tijde Materiaal van de pagina's op de site gebruiken, bestemd voor gebruik in uw land.

U mag niet de papieren of digitale afdrukken van enig materiaal dat ubt geprint of gedownload op enige manier wijzigen en u mag geen illustraties, photo's, video of audio-opname's of graphics los van de bijbehorende tekst gebruiken.

Onze status (en dat van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van onze Materialen op onze Site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de Materialen op onze Site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat een licentie om iets dergelijks teen van doen van ons of van onze licentiegevers is verkregen.

Se fizer parte do site imprimir, ligar ou descarregar e armazenar estes dados de utilização, o seu direito de utilizar o nosso site será suspenso e poderá, a nosso critério, copiar qualquer material que tenha descarregado, modificar ou devolver-nos.

U hebt geen andere rechten of licenties toegewegen gekregen via implictie, uitsluitsel of anderszins, in of onder enig octrooi, handelsmerk of eigendomsrecht van Mannatech of enige derde. Elk niet-geautoriseerd gebruik van de Site zal de toestemming of licentie in deze Sitevoorwaarden beëindigen en schendt mogelijk van toepassing zijnde wetten, waaronder maar niet beperkt tot auteurswetten, handelsmerkwetten (waaronder bedrijfsstijl-uitingen) en communicatieregels en statuten.

A fim de evitar que a gestão de marcas de bovinos seja feita através de um site de gestão de marcas de bovinos, a gestão de marcas de bovinos é uma gestão de marcas de gestão. A gestão da marca pode então ser utilizada da seguinte forma:

Gestão da Marca
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

U wordt ook geadviseerd dat Mannatech haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van het zoeken van de strafrechtelijke vervolging zal afdwingen. Kennisgeving van claims van schending van auteursrecht van onze website materiaal kan door te mailen webcompliance@mannatech.com aan de Vennootschap worden gemeld.

Handelsmerken

Handelsmerken van Mannatech en die van haar leveranciers en licentiegevers mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of geïmiteerd, in z'n geheel of deels, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech of haar leveranciers of licentiegevers. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken bij elk van de bovengenoemde merken zonder de toestemming van Mannatech. Os gráficos, iconen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of bedrijfsstijl-uitingen van Mannatech en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in z'n geheel of deels, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech. Todos os outros nomes ou logotipos da Mannatech que aparecem no site, ou quaisquer outras marcas comerciais, registadas ou não, são propriedade dos seus respectivos proprietários. Referentie aan producten, diensten, processen of andere informatie door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling ervan door Mannatech.

Auteursrechten Klachten

Als u van mening bent dat uw werk of inhoud is gekopieerd en geplaatst op de Site of de Review Feature op een dergelijke manier dat het een schending van het auteursrecht betreft, stuur dan de auteursrechtvertegenwoordiger van Mannatech de volgende schriftelijke informatie, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is ommen de eigenaar van het auteursrechtelijke belang te handelen;
 • Een omschrijving van het auteursrechtelijke werk waarvan u claimt dat het is geschonden;
 • Een omschrijving waar het materiaal waarvan u claimt dat het is geschonden, zich bevindt op de Site;
 • Uw verklaring dat u van mening bent dat het omstreden gebruik niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 • Uma declaração sua, na opinião da meineed, de que as informações contidas nos seus dados pessoais são correctas e que está ciente ou autorizado a utilizar o nome do proprietário dos direitos de autor. O DMCA Auteursrechtvertegenwoordiger voor kennisgeving van claims van auteursrechtelijke schending op de Site da Mannatech é um Conselho Geral, die op de volgende manier kan worden bereikt:

Advogado Geral
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 EUA

E-mail: legalservices@Mannatech.com

Website Deze

Este website está localizado em Flower Mound, Texas, EUA. A Mannatech não alega que a informação nesta parte holandesa do site é legal ou que o descarregamento legal pode ser feito fora dos Países Baixos. Toegang tot de materialen é mogelijk niet legaal voor bepaalde personen in bepaalde landen. Se não aceder a este website a partir de fora da Holanda, pode fazê-lo por sua conta e risco e tem o direito de recusar a utilização do material na sua respectiva jurisdição.

Commentaar en andere materialen die op onze Site geplaatst zijn zijn niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij doen doen doen daarom afstand van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortkomen uit het vertrouwen op het materiaal door een bezoeker aan onze Site of iemand die geïnformeerd is over de inhoud.

U begrijpt en gaat akkoord met het feit dat:

 1. Os produtos da Mannatech não se destinam a ser utilizados para o processamento de mercadorias ou como um substituto para a produção de uma arte ou de um ofício. De producten van Mannatech niet bedoeld zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte.
 2. Todas as informações sobre produtos fornecidas por pessoas sobre o conteúdo deste website são baseadas nos seus conhecimentos pessoais e/ou experiência na utilização dos produtos Mannatech e a Mannatech tomará todas as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade de todas as informações que possam ser fornecidas. Deze rapporten zijn niet geverifieerd en worden niet gepresenteerd als een evenwichtige kijk op de beschikbare wetenschap. Dit zijn verklaringen van personen en geen verklaringen van Mannatech.
 3. Alleen mededelingen op de bestemde pagina's voor uw specifieke land zijn deel van de marketing van Mannatech in uw land. Mededelingen die gedaan worden worden op pagina's die bestemd zijn voor andere landen mogen niet worden gebruikt als onderdeel van de marketing in uw land.
 4. A eventual má utilização deste site pode resultar em acções disciplinares em relação à política e procedimentos da Mannatech, e o tratamento de tal má utilização fica apenas ao critério exclusivo da Mannatech.

Van toepassing zijnde Wetten en Locatie

Deze Sitevoorwaarden en eventuele geschillen of claims voorvloeiend uit of in verband hiermee of hun onderwerp of structuur (waaronder niet-contractuele disputes of claims) zijn onderworpen aan en worden verklaard in overeenstemming met de wetten van de Staat Texas, van toepassing op overeengekomen overeenkomsten en worden volledig uitgevoerd binnen de Staat Texas, zonder zonder zijn toevlucht te nemen tot wettelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord dat eventuele juridische acties of acties die in billijkheid voorvloeien uit of betrekking hebben op deze voorwaarden, alleen worden ingediend in een staatsrechtelijke of federale rechtbank in de County Dallas, Texas e u gaat hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met en levert u over aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken ten aanzien van een rechtsgeding, actie of maatregel die voortvloeit uit deze Sitevoorwaarden, ondanks dat we het recht behouden om maatregelen maatregelen tegen u te nemen voor het schenden van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een eventueel ander betrokken land.

Herziening van de Voorwaarden

Mannatech behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, op enig moment, deze Sitevoorwaarden, of enige deel ervan, te wijzigen of aan te passen, die mogelijk op u van toepassing zijn en nieuwe Sitevoorwaarden op te leggen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen zijn onmiddellijk van kracht. Sempre que utilizar o sítio, esses visitantes poderão aceder ao sítio a partir da sua própria página inicial. Gebruikers van de Site dienenen van tijd tot tijd de Sitevoorwaarden te controleren op wijzigingen. A nossa página no site na plaatsen van veranderingen aan de Sitevoorwaarden op de Site, of op basis van andere middelen waardoor u dergelijke wijzigingen kunt verkrijgen, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze Site tijdelijk of voor altijd stopzetten. Eventuele materialen op onze Site zijn mogelijk op enig moment verouderd en wij zijn op geen enkele manier verplicht dergelijke materialen bij te werken.

Geen Waarborgen

O SITE E OS MATERIAIS AQUI UTILIZADOS SÃO FORNECIDOS COM BASE NO "TAL COMO ESTÁ" E "TAL COMO ADQUIRIDO" SEM QUALQUER RENÚNCIA, GARANTIA OU GARANTIA DE QUALQUER TIPO, QUER EXPRESSA OU IMPLÍCITA. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GEBRUIK VAN DE SITE, WAARONDER ALLE INHOUD OF GEGEVENS WAARVAN U TOEGANG HEBT GENOMEN, DIE GEDISTRIBUTEERD ZIJN DOOR OF GEDOWNLOAD VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO ZIJN. MANNATECH WIJST ALLE WAARBORGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEIMPLICEERD, AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEIMPLICEERDE WAARBORGEN VAN, TITELS EN NIET-INBREUK, TEN AANZIEN VAN DE INFORMATIE, MATERIALEN EN INHOUD VAN DE SITE. MANNATECH VERTEGENWOORDIGT OF WAARBORGT NIET DAT MATERIALEN OP DE SITE ACCURAAT, COMPLEET, ACTUEEL, BETROUWBAAR EN ZONDER FOUTEN ZIJN.

MANNATECH NÃO É RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO TIPOGRÁFICA OU NALATINGEN COM BASE EM PREÇOS, TEXTO OU FOTOS. NÃO PODEMOS GARANTIR OU GARANTIR QUE O SÍTIO OU O(S) SERVIDOR(ES) ESTÃO LIVRES DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES NOCIVOS, OU QUE O CONTEÚDO ESTÁ PROTEGIDO POR DIREITOS DE AUTOR. U DIENT DOOR DE BRANCHE ERKENDE SOFTWARE GEBRUIKEN OM VIRUSSEN UIT EEN DOWNLOAD TE SPOREN EN ONSCHADELIJK TE MAKEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF VOORWAARDEN NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperkte aansprakelijkheid

EM CASO ALGUM SEREMOS RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES OU POR QUALQUER PERDA DE LUCRO OU PERDA DE DADOS (EXCEPTO SE NECESSÁRIO, MAS NÃO LIMITADO À PERDA DE LUCRO OU PERDA DE DADOS) DECORRENTES DE UM CONTRATO OU DE UMA OBRIGAÇÃO LEGAL (EXCEPTO SE NECESSÁRIO, MAS NÃO LIMITADO À PERDA DE LUCRO OU PERDA DE DADOS), VERMOGEN OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE OF AANWEZIGE MATERIALEN OF RESULTTEREND UIT NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN DATA. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DIT EEN REDELIJKE TOEWIJZING VAN RISICO'S IS.

Ligações para Sites van Derden

Este site e outro site oficial da Mannatech fornecem links para sites que são mantidos por outras partes que não a Mannatech. A Mannatech fornece estas ligações apenas para particulares e não fornece ligações ao conteúdo ou conteúdo de sites que a Mannatech não possui ou mantém e não é responsável pela política de privacidade ou pela política de privacidade ou pelo conteúdo de sites de terceiros.

Os operadores do website que queiram ligar o seu site aos da Mannatech precisam de tomar as medidas necessárias para assegurar que a Gestão de Marcas da Mannatech possa fornecer-lhes o melhor serviço possível.

U mag geen link vanaf enige website opstellen zonder dergelijke vooraf gegeven toestemming.

O nosso sítio mag niet worden geframed door een andere site, noch mag u een link creëren naar enig deel van onze Site. Precisamos do direito a uma possível extensão para um link para o site sem conhecimento do mesmo.

Se quiser fazer uso de material no nosso site para além do que necessita, pode solicitá-lo à Gestão de Marcas.

Daar waar onze Site links naar andere sites en bronnen bevat, voorzien door derden, zijn deze links alleen te uwer informatie voorzien. Wij hebben geen control over de inhoud van dergelijke sites en bronnen en accepteren er geen verantwoordelijkheid voor of eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze Site niet misbruiken door het opzettelijk introductioneren van virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadwillig of technisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot onze Site, de service waarop de Site wordt bewaard of enige service, computer or database verbonden met onze Site, te nemen. U mag onze Site niet aanvallen via een weigering-van-diensten aanval of een gedistribueerde weigering-van-diensten aanval.

Door deze bepaling te schenden, begaat u een criminele overtreding. Poderemos apresentar queixa aos tribunais competentes e poderemos trabalhar em conjunto com as autoridades competentes para lhes dar a conhecer a sua identidade. In het geval van een dergelijke schending, stopt uw recht op gebruik van onze Site onmiddellijk.

Não somos responsáveis por qualquer perda ou dano causado pela utilização de qualquer software, vírus ou outro material tecnologicamente impreciso no seu computador, programas de computador, vírus ou outro material indesejável que infecte o seu computador, seja pela utilização do nosso site ou descarregando-o de um site que já esteja em funcionamento.

Het verzamelen en gebruik van informatie

Nos aspectos mais importantes do nosso site, a Mannatech só utiliza informações pessoais dos nossos clientes numa base voluntária. Não precisamos desta informação dos nossos clientes para que possam aceder ao nosso site. Echter, bezoekers hebben mogelijk bepaalde beoonlijke informatie doorgeven om deel te kunnen nemen aan een van onze programma's die op de Site worden aangeboden. As informações pessoais que são fornecidas por um motor de busca serão utilizadas apenas para fins de marketing interno e não serão utilizadas para fins de marketing e não serão utilizadas para qualquer outro fim.

Biscoitos

A Mannatech utiliza a mais recente tecnologia "cookie" para recolher informações pessoais dos visitantes em linha. Os cookies são ficheiros de informação que o seu navegador web coloca automaticamente no seu computador quando visita um sítio web. A maioria dos navegadores aceita automaticamente cookies, mas podem ser definidos de modo a não aceitarem cookies ou podem ser definidos quando um cookie é definido. Wij halen geen persoonlijke informatie op met dit process, en geven deze informatie ook niet aan derden. Com os cookies podemos utilizar a interface do seu navegador para acelerar o processo de navegação de modo a que o serviço do site seja mais fácil de utilizar, mais limpo e mais eficiente. Se o seu browser estiver configurado para aceitar cookies, não poderá fazer qualquer uso de cookies no nosso website.

Só pode aceitar cookies através das definições do seu navegador, para que possa ter a certeza de que estas definições lhe permitirão aceitar cookies. Contudo, se seleccionar estas definições, então é possível que não consiga navegar no conteúdo do sítio. Se tiver configurado o seu navegador para aceitar cookies, utilizaremos o nosso sistema de cookies quando iniciar sessão no nosso site.

Tevredenheidsgarantie

A Mannatech fez um grande elogio à qualidade dos seus produtos e à sua fiabilidade. Se não estiver completamente satisfeito com um dos nossos produtos, pode devolvê-lo dentro de 90 dias após a compra. Het product wordt dan geruild of gerestitueerd.

O reembolso MAXIMALE para produtos devolvidos é de 500,00 euros. A Mannatech não reembolsa nem retira produtos a um custo superior a 500,00 euros.

U moet het volgende doen als u gebruikte producten ter restitutie wilt retourneren:

 • Vul het retourformulier in. U vindt dit formulier in de Mannatech-bibliotheek met hulpmiddelen.
 • Volg de instructies op het retourformulier.
 • Stuur lege de ongebruikte flessen in een verpakking naar Mannatech.
 • De kosten van de retourzending, eventuele verzekeringen en het volgen van uw retourzending, indien nodig, zijn voor uw rekening.

Gedurende 90 dagen vanaf de datum van aankoop zal Mannatech ongeopende, onbeschadigde en vernieuwbare producten (d.w.z. schone flessen) als volgt voor een gelijke waarde ruilen:

 • Os produtos são produzidos com uma base de gelijke waarde geruild.
 • Geopende of vieze flessen worden niet geruild.
 • O betaalt de betaalt de kostenf para terugzending van producten naar de klant.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Todos os direitos reservados.