BLEIBEN SIE VERBUNDEN! Neuigkeiten und Updates während der COVID-19 Erfahren Sie mehr
Kostenloser Versand für jedes Abonnement über $224,99
Unübertreffliche 180-Tage-Zufriedenheitsgarantie!
Mannatech Startseite

MANNATECH-UNTERSTÜTZUNG

BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN

Bruksvilkår på nettet

Disse bruksvilkårene ("Sidevilkår") styrer din tilgang til to og bruk av denne websiden på http://new.mannatech.com ("Siden"), operert av Mannatech, Incorporated ("Mannatech") et selskap som er stiftet i USA. Hovedkontoret ligger i 1410 lakeside Parkway, Suite 200, Texas, USA. Disse sidevilkårene gjelder bare din til tilgang til og bruk av siden, som gjest eller registrert bruker, og endrer ikke på noen måte vilkårene eller betingelsene for noen annen avtale du can ha med Mannatech for produkter eller tjenester. Mannatech hat eine Vielzahl von Produkten aus dem Bereich Velværeprodukter verkauft.

VENNLIGST LEST GODT BRUKSVILKÅRENE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE SIDEN. NÅR DU ÅPNER, BLAR I ELLER BRUKER SIDEN, SAMTYKKER DU I VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM FREMGÅR AV, OG ALLE POLICYER SOM HENVISES TIL, I DISSE SIDEVILKÅRENE, INKLUDERT ALLE ETTERFØLGNEDE ENDRINGER AV FORANNEVNTE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DISSE SIDEVILKÅRENE ELLER ALLE ETTERFØLGENDE ENDRINGER, MÅ DU IKKE ÅPNE, BLA I ELLER BRUKE SIDEN PÅ ANNEN MÅTE.

Tilgung bis zum nächsten Tag

Tilgang til siden vår er tillatt på midlertidig grunnlag, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på siden uten varsel (se nedenfor). Sie können neben den anderen Personen, die die höchste Stufe erreicht haben, über einen langen Zeitraum hinweg die höchste Stufe erreichen.

Von heute bis morgen können Sie für alle Personen, die bei uns registriert sind, keine weiteren Informationen einholen.

Wenn Sie einen Bruker-ID-Kode, einen Pass oder eine andere Art von Information als eine der Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Auswahlverfahren erhalten haben, müssen Sie diese Information als vertraulich behandeln und können sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt weitergeben. Vi har retten til når som helst å deaktivere en hvilken som helst ID-kode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, hvis du etter vår oppfatning har forsømt å overholde noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Du er ansvarlig for å orderne alt det nødvendige for at du skal få tilgang til siden. Du er også ansvarlig for å sikre at all som får tilgang til siden gjennom din internettforbindelse er oppmerksomme på disse vilkårene, og at de overholder dem.

Opphavsrett og lisens

Alle materialer med opphavsrett på siden, inkludert men ikke begrenset til teksten, designen, håndbøkene, produktinformasjonen, grafikken, bildene, lyd- og andre filer, og valget og oppsettet av disse (kollektivt: "Materialet") er MED ENERETT © 2002-2009 Mannatech, Incorporated og tilhører eller er lisensiert til Mannatech, Incorporated og/eller dennes lisenshavere. Materialene er beskyttet av opphavsrettslov og -avtaler over hele verden. Mannatech hat sich bereit erklärt, für Ihre Informationen und für die Nutzung von Mannatech-Produkten und -Lösungen eine persönliche Beratung zu gewähren. Denne lisensen er gjenstand for disse sidevilkårene, og inkluderer ikke retten til å: (a) bruke stedet eller materialene til annet enn det tiltenkte formålet, inkludert, men ikke begrenset til noen markedsføring, salg eller annen kommersiell bruk, (b) bruke innrammingsteknikker for å omgi noen del av siden, inkludert noen bilder som finnes på siden eller tekst eller layout av noen side eller skjema som står på en side, (c) publisere, offentlig fremføre eller vise, eller distribuiere til noen tredjepart noen materialer, inkludert reproduksjon eller inkludering av materialene på noe datanettverk eller kringkasting eller publikasjonsmedier, (d) gjøre avledet bruk av siden eller materialene, eller (e) noen systematisk innsamling eller uttrekking av data ved bruk av datamining, roboter eller lignende datainnsamlings- eller uttrekkingsmetoder.

Du kannst ein Exemplar auswählen und eine oder mehrere Seiten von der ersten bis zur letzten Seite durchsehen, und du kannst andere in deiner Organisation finden, die sich an das Material halten, das auf der anderen Seite liegt.

Du kannst bis zum Ende der Woche Material aus den Seiten des Netzes, das im Lande selbst aufbewahrt wird, mitnehmen.

Sie können eine Verbindung zu anderen Personen oder zu konkreten Personen herstellen, die an diesem Tag im Lande sind.

Du darfst keine Papier- oder Digitalkopien von Materialien erstellen, die du dir ausgedacht hast, und du darfst auch keine Illustrationen, Fotos, Video- oder Videodateien oder grafische Darstellungen aus der Hand geben.

Vår status (og til identifiserte bidragsytere) som forfattere av materialer på siden vår må alltid oppgis.

Du kannst nicht alle Materialien auf der anderen Seite des Bildschirms aufbewahren, um sie in einer anderen Form zu lesen.

Wenn Sie die andere Seite des Hauses, auf der Sie sich aufhalten, überfliegen, kopieren oder verlegen, müssen Sie alle Kopien von Materialien, die Sie aufbewahrt haben, zurückgeben oder zerstören.

Du får ikke noen annen rett eller lisens, ved implikasjon, berettiget antakelse eller på annen måte, i eller under noen patent, varemerke eller eiendomsrett til Mannatech eller noen tredjepart. All uautorisert bruk av siden vil annullere tillatelsen eller lisensen som er gitt gjennom disse vilkårene og kan bryte gjeldende lov, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkelovgivning og kommunikasjonsforskrifter og -statutter.

Forespørsler om skriftlig tillatelse til å bruke siden på noen måte som er angitt ovenfor, bør sendes til produktstyring. Produktstyring kan nås på følgende måte:

Markenmanagement
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

Du er er også oppmerksom på at Mannatech vil håndheve sine immaterielle rettigheter til det fulle omfanget av loven, inkludert forsøk på straffeforfølgelse. Innkalling til påstander om brudd på opphavsretten av vårt nettsted materialer kan meldes til selskapet ved å sende webcompliance@mannatech.com.
Merkevarer

Merkevarer som tilhører Mannatech og Mannatechs leverandører eller lisenshavere kan ikke kopieres, brukes eller imiteres, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Mannatech eller Mannatechs leverandører eller lisenshavere. Sie können Meta-Tags oder einen "Skjult tekst" mit einem von Mannatechs Lieferanten kaufen. All topptekst, grafikk, ikoner og skripter, servicemerker, merkevarer tilhørende Mannatechs kan heller ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten Mannatechs skriftlige forhåndsvarsel. Alle anderen Mannatech-Navn eller -Logos, die auf der Seite stehen, oder alle anderen, registrierten oder nicht registrierten Unternehmen, sind von dieser Regelung ausgenommen. Henvisning til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, merkevare, produsent, leverandør eller ikke, utgjør ikke eller antyder ikke godkjenning, sponsing eller anbefaling fra Mannatech
Opphavsrett-klager

Wenn Sie glauben, dass Ihre Arbeit oder Ihre Wohnung kopiert wurde oder dass Sie auf einem Computer, der vom Urheberrecht Gebrauch macht, einen Fehler gemacht haben, müssen Sie den Vertreter des Urheberrechtsbeauftragten von Mannatech über den Inhalt des Digital Millennium Copyright Act (DMCA) informieren:

- en elektronisk eller fysisk signatur av person som er autorisert til å handle på vegne av eieren eller opphavsrettinteressen,
- en beskrivelse av det beskyttede arbeidet som du hevder er krenket,
- en beskrivelse av hvor materialet som du påstår krenker dine rettigheter, ligger på Siden,
- din uttalelse om at du er i god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dennes agent, eller ved lov, og
- din uttalelse, nedtegnet under ed, om at ovennevnte informasjon er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten. Der DMCA-Beauftragte von Mannatechs DMCA für die Sammlung von Beweisen zum Schutz personenbezogener Daten ist eine sehr wichtige Angelegenheit, die in Zukunft behandelt werden kann:

General Counsel
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA
E-post: legalservices@Mannatech.com

Denne nettsiden

Denne nettsiden er basert i Flower Mound, Texas, USA. Mannatech fremsetter ingen krav om at informasjonen som står i denne danske delen av siden er riktig eller kan lastes ned på lovlig måte utenfor Danmark. Die Tilgung von Materialen kann für andere Personen im Land sehr angenehm sein. Wenn du diese Netze in Dänemark abschließt, ist das für dich ein großes Risiko und eine Gefahr für die Rechtsprechung, die du überholst.

Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på sideen er ikke tenkt å være råd om hvor stor tillit som skal tillegges. Derfor frasier vi oss alt ansvar som oppstår som følge av all tillit som vises slike amterialer av en gjest på siden vår, eller av noen som kan være informert om noe av innholdet.

Du forstår og samtykker i at:

Mannatechs produkter er ikke utformet til bruk i behandlingen av sykdom eller for å erstatte en leges behandling eller utprøvd terapi. Mannatechs produkter er ikke beregnet på å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre noen sykdom.
Alle Produkte, die von Einzelpersonen in dieser Website angeboten werden, basieren auf ihrer persönlichen Meinung und auf den Erfahrungen, die sie mit den Produkten von Mannatech gemacht haben, und Mannatech sucht nach solchen Produkten, die sie anbieten können. Disse rapportene er ikke verifisert er ikke fremstilt som å gi noe balansert synspunkt på vitenskapen som foreligger. Disse er uttalelsene til individene som gir dem og ikke til Mannatech.
Bare påstandene som gis på det spesifikke landets sider inngår i Mannatechs markedsføring i landet ditt. Påstander som er gjort på sidene til andre land, kan ikke brukes i noen del av markedsføringen i landet ditt.
All misbruk av denne siden siden vil resultere i disiplinærtiltak i samsvar med Mannatechs bedriftspolicyer og -prosedyrer, og all håndtering av slik misbruk skal overlates utelukkende til Mannatechs forgodtbefinnende.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse sidevilkårene og all tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller innholdet (inkludert ikke-kontraktmessige tvister eller krav) skal styres av og fortolkes i samsvar med lovene i delstaten Texas, i overensstemmelse med avtaler som er inngått og skal utføres i delstaten Texas, uten tilflukt til delstatens bestemmelser om lovkonflikt. Du samtykker i at alle juridiske saker som oppstår som følge av eller av eller i forhold til disse vilkårene og betingelsene skal reises bare i delstats- eller forbundsdomstol i Dallas fylke, Texas, og du samtykker herved ugjenkallelig og betingelsesløst og underlegger deg den eksklusive jurisdiksjonen til silke domstoler over alle søksmål, rettssaker eller forhandling mot deg for brudd på disse betingelsene i landet der du bor eller et annet aktuelt land.

Endring av vilkårene

Mannatech behält sich das Recht vor, bis zu dem Zeitpunkt zu retten, an dem jemand diese Produkte, die für die Firma aktuelel sein können, nicht mehr verwenden kann, oder an dem er neue Produkte für die Seite kaufen kann. Slike endringer, tillegg eller slettinger vil tre i kraft med umiddelbar virkning. Hver gang du bruker siden, vil vil vilkårene og betingelsene som fremgår av disse sidevilkårene gjelde din bruk av siden. Brukere av siden bør sjekke med jevne mellomrom om det er endringer i websidens vilkår. Wenn Sie die Seite unter Verwendung von Endringern aus der Seite herausnehmen wollen oder wenn Sie die Endringe aus der Seite herausnehmen wollen, sollten Sie die Endringe auf jeden Fall aufbewahren.

Wenn man sich dagegen wehrt, kann man den Gang zum nächsten Tag aussetzen oder ihn auf den nächsten Tag verschieben. Das meiste Material auf der anderen Seite des Körpers kann an einem bestimmten Punkt verwendet werden, und es ist nicht einfach, das richtige Material zu finden.

Ingen garantier

SIDEN OG MATERIALET SOM STÅR HER ER GITT "SOM DET ER" OG "ETTER TILGJENGELIGHET" UTEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER ANTYDET. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT BRUK AV SIDEN, INKLUDERT ALT INNHOLD ELLER DATA SOM DISTRIBUERES AV ELLER LASTES NED ELLER FÅS TILGANG FRA ELLER VIA SIDEN, SKJER FOR DIN EGEN RISIKO. MANNATECH FRASIER SEG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UTTRYKT ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSE TIL, ANTYDEDE GARANTIER AV, TITTEL OG UKRENKELIGHETEN AV INFORMASJONEN, MATERIALET OG INNHOLDET PÅ SIDEN. MANNATECH FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE AT MATERIALET PÅ SIDEN ER NØYAKTIG, KOMPLETT, OPPDATERT, PÅLITELIG ELLER FEILFRITT.

MANNATECH ER IKKE ANSVARLIG FOR TYPOGRAFISKE FEIL ELLER UTELATELSER I FORHOLD TIL PRIS, TEKST ELLER FOTOGRAFIER. VI KAN IKKE OG FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE AT SIDEN ELLER SERVERNE ER FRIE FOR VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, INKLUDERT INNHOLD SOM ER LAGT UT AV TREDJEPARTER. SIE BRAUCHEN EIN PROGRAMM, DAS IN DER INDUSTRIE ANERKANNT IST, UM VIREN ZU ÜBERPRÜFEN UND ZU DESINFIZIEREN, DIE NICHT DAUERHAFT SIND.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN AV ENKELTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, DERFOR VIL NOEN AV UTELUKKELSENE OVENFOR KANSKJE IKKE GJELDE DEG.

Begrenset ansvar

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER VI ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSSKADE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKT ELLER TAP AV DATA), ENTEN DET SKJER I FORHOLD TIL KONTRAKTEN, TORT OG SVIE (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FORSØMMELSE), BILLIGHET ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE SIDEN ELLER MATERIALENE DERI ELLER ELLER SOM RESULTERER AV UAUTORISERT TILGANG TIL SIDEN ELLER ENDRING AV DATA. PARTENE ANERKJENNER AT DETTE ER EN RIMELIG TILDELING AV RISIKO.

Linker til tredjepartssider

Denne websiden og all andre offisielle Mannatech-websider kan inneholde linker til steder som eies eller opereres av andre parter enn Mannatech. Mannatech gir disse linkene bare som praktisk hjelpemiddel og godkjenner ikke bedriftene eller innholdet av noen linkede steder som Mannatech ikke har kontroll over og ikke er ansvarlig for innholdet eller personvernpolicyer av.

Websideeiere, die sich mit der Mannatechs-Seite verbinden, können die Produktpalette der Mannatech-Produktgruppe erweitern.

Du må ikke ikke etablere en link fra noen webside uten slik tillatelse på forhånd.

Vår side må ikke rammes inn på noen annen side, og du kan heller ikke heller ikke opprette noen link til noen del av siden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake all linking-tillatelse uten varsel.

Wenn Sie ein bestimmtes Material auf der anderen Seite des Ofens verwenden möchten, senden Sie bitte Ihre Unterlagen an den Produktmanager.

Når siden vår linker til andre sider og ressurser gitt av tredjeparter, er disse lnikene gitt kun for din informasjon. Vi har ingen control over innholdet av disse sidene eller ressursene, og påtar iktar ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

VIREN, HACKING UND ANDERE GEFAHREN

Sie können sich bei der Suche nach Viren, Trojanern, Orks, Logikbomben und anderem technisch problematischem Material vertun. Du må ikke ikke prøve å få uautorisert tilgang til siden vår, serveren som siden vår er lagret på eller noen annen server, datamaskin eller database som er koblet til siden vår. Du må ikke angripe siden vår via et et tjenestenektelse-angrep eller et distribuert tjenestenektelse-angrep.

Hvis du bryter denne bestemmelsen, begår du en kriminell handling. Vi vil rapportere alle slike misligholdelsen til de current myndighetene og vi vil samarbeide med dem ved å rapportere din identitet. Ved en slik misligholdelse, vil din rett til å bruke vår side opphøre umiddelbart.

Sie können für jede Art von Abhörgerät oder Skade, die das Ergebnis eines verteilten Tennefornektelse-Angriffs, eines Virus oder eines anderen technologischen Materials ist, das Datenverluste verursachen kann, verantwortlich gemacht werden, dataprogrammer, data eller data eller annet eget materiale på grunn av din bruk av siden vår eller nedlasting av materiale som er lagt ut der, eller på noen nettside som er linket til den.

Informationen abrufen und abrufen lassen

Bei der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner für Ihr Unternehmen erhalten Sie von Mannatech persönliche Informationen von einem Mitarbeiter des Unternehmens. Vi forlanger ikke denne informasjonen for at kunder skal få tilgang til siden. Sie können keine persönlichen Informationen über die Programme erhalten, die Sie besuchen möchten. Personlig informasjon som mottas fra en gjest vil kun brukes til intern markedsføring og vil ikke bli solgt til tredjeparter.
kjeks

Mannatech kann die "Cookie"-Technologie für nicht persönlich identifizierbare Informationen von jeder Online-Website verwenden. Cookies sind Informationen, die automatisch in die gespeicherten Daten übertragen werden, wenn Sie eine Entscheidung auf einer Website treffen. De fleste leserne aksepterer cookoies automatisk, men kan konfigureres til ikke å akseptere dem eller indikere når en cookie sendes. Vi trekker ikker ikke ut personlig informasjon i denne prosessen eller gir denne informasjonen videre til tredjeparter. Mit Hilfe von Cookies können wir Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, um Ihnen eine freie Navigation zu ermöglichen und Ihre Anwendung benutzerfreundlicher, effizienter und effektiver zu gestalten. Wenn der Browser so konfiguriert ist, dass er Cookies verwenden kann, können Sie die Funkverbindung zu Ihrem Rechner unterbrechen.

Sie können Cookies mit Hilfe von aktiveren Einstellungen in den Netzwerken, die Ihnen die Möglichkeit geben, Cookies zu verwenden, verwenden. Men hvis du velger denne innstillingen, vil du kanskje ikke kunne få til til til til enkelte deler av siden vår. Wenn Sie sich für die Verwendung von Cookies entschieden haben, kann das System auch andere Cookies verwenden, wenn Sie sich von der Seite einloggen.

Fornøydgaranti

Mannatech ist ein kompetenter Partner für Produkte und ihre Vermarktung. Wenn Sie das Produkt nicht gekauft haben, können Sie es innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf zurücksenden, um es zu kaufen oder abzulehnen.

MAKSIMALT refusjonsbeløp for produktrefusjon er 5000 kr. Mannatech kann keine Produkte zurückerstatten oder zurücksenden, die den Betrag von 5000 kr übersteigen.

Für å returnere brukt produkt for en refusjon må du:

Fyll ut forespørselsskjemaet for returautorisasjon som er tilgjengelig i Mannatechs ressursbibliotek.
Følg instruksjonene i forespørselsskjemaet for returautorisasjon.
Returner tomme eller ubrukte flasker i en pakke til Mannatech.
Du er ansvarlig for å returfraktkostnader, enhver forsikring og sporing av returfraktpakken din om det skulle bli nødvendig.

I en periode på 90 dager etter kjøpet, vil Mannatech bytte for lik verdi ethvert uåpnet, uskadet eller mulig å lagre (f.eks. rene flasker) som følger:

Alle Produkte können auf einer einheitlichen Basis hergestellt werden.
Ingen bytte for åpnede eller skitne flasker.
Selskapet vil betale returporto for produkt som går tilbake til kunden.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.