Αρχική σελίδα της Mannatech

Όροι και Προϋποθέσεις

Διαδικτυακοί Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι Ιστότοπου») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου που βρίσκεται σε https://www.mannatech.com, (ο «Ιστότοπος») και οποιωνδήποτε δευτερευουσών αυτών, (συλλογικά αναφερόμενοι ως «ο Ιστότοπος») που διαχειρίζεται η Mannatech, Incorporated («Mannatech») Οι όροι αυτής της Ιστοσελίδας ισχύουν μόνο για την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και δεν μεταβάλλουν με κανέναν τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που μπορεί να έχετε με τη Mannatech για προϊόντα και υπηρεσίες. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΔΕΎΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ, ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΊΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ.

Άλλοι ισχύοντες όροι

Εάν είστε Συνεργάτης της Mannatech, η συμπεριφορά σας κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται επίσης από τη Σύμβαση Συνεργάτη, η οποία περιλαμβάνει τις Πολιτικές και Τις Διαδικασίες.

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

Όλο το υλικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, εγχειριδίων, πληροφοριών προϊόντων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, ηχητικών και άλλων αρχείων, καθώς και της επιλογής ρυθμίσεων τους (οι οποίες συλλογικά θα αναφέρονται ως «Υλικά») έχει ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΎΝΤΑΙ © 2002-2017 η Mannatech, Incorporated ή/και οι δικαιοπαρόχους της. 

Η Mannatech σας προσφέρει περιορισμένη άδεια για προσωπική χρήση των Υλικών για ενημερωτικούς σκοπούς. Η παρούσα άδεια υπόκειται στους παρόντες Όρους Ιστοσελίδας και δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα: (α) χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Υλικού για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε μάρκετινγκ, πωλήσεων ή άλλων εμπορικών χρήσεων. (β) χρήση τεχνικών για την κορνίζα οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα ή οποιουδήποτε κειμένου ή σχεδίου οποιασδήποτε σελίδας ή φόρμας που περιέχεται σε μια σελίδα. γ) δημοσιεύει, παρουσιάζει ή εμφανίζει δημοσίως ή διανέμει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος οποιοδήποτε Υλικό, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής ή της φιλοξενίας ιστοσελίδων του Υλικού σε οποιοδήποτε δίκτυο υπολογιστών, ή μετάδοση ή δημοσίευση στα μέσα ενημέρωσης· (δ) να κάνει παράγωγες χρήσεις της Ιστοσελίδας και του Υλικού. ή ε) κάθε συστηματική συλλογή ή εξαγωγή δεδομένων μέσω της χρήσης εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων μεθόδων συλλογής ή εξαγωγής πληροφοριών. 

Κανένα άλλο δικαίωμα ή άδεια δεν σας έχει χορηγηθεί ακόμα, είτε σιωπηρά είτε ρητά, ή με άλλο τρόπο, ή με οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αποκλειστικό δικαίωμα ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα της Mannatech ή οποιουδήποτε τρίτου. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας θα τερματίσει την εξουσιοδότηση των αδειών που χορηγούνται από τους Όρους της Ιστοσελίδας και ενδέχεται να παραβιάσει τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, των νόμων περί εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εικόνας) και των κανόνων και των καταστατικών επικοινωνίας.

Αιτήματα για γραπτές άδειες χρήσης της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε από τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να αποστέλλονται στο τμήμα Υπηρεσιών Επωνυμίας της Global στη διεύθυνση:

Υπηρεσίες παγκόσμιας επωνυμίας
Μάννα τεκναχ.
1410 Πάρκο δίπλα στη λίμνη
Σουίτα 200
Ανάχωμα λουλουδιών, Τέξας 75028

Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι η Mannatech εφαρμόζει αυστηρά τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν νομικές διαδικασίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Οι ειδοποιήσεις για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού μας στην ιστοσελίδα ενδέχεται να αναφέρονται στην εταιρεία στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο webcompliance@mannatech.com.

Εμπορικά σήματα 

Τα εμπορικά σήματα της Mannatech και των προμηθευτών ή δικαιοπαρόχων της δεν μπορούν να αντιγραφούν, να χρησιμοποιηθούν ή να απομιμηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Mannatech ή των προμηθευτών ή δικαιοπαρόχων της. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα σημάδια που αναφέρονται παραπάνω, χωρίς την άδεια της Mannatech. Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα γραφικά, τα εικονίδια και τα φυλλάδια είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή/και εμπορικές εικόνες της Mannatech και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να απομιμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Mannatech. Όλα τα άλλα ονόματα και λογότυπα της Mannatech που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, ή παρόμοιο, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία ή άλλη πληροφορία, ανά εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή ή με άλλο τρόπο, δεν συνιστά ή συνεπάγεται την έγκριση, τη χορηγία ή τη σύσταση της Mannatech.

Αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

Εάν πιστεύετε ότι το έργο ή το περιεχόμενό σας έχει αντιγραφεί και αναρτηθεί στον Ιστότοπο ή στον Ιστότοπο Σχολίων με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να παράσχετε γραπτώς στον εκπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων της Mannatech τις ακόλουθες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας (DMCA, ):

 • Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου του εν λόγω δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας·
 • Περιγραφή του έργου που καλύπτεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, στην οποία δηλώνετε ότι οι εν λόγω νόμοι έχουν παραβιαστεί.
 • Περιγραφή του τόπου όπου βρίσκεται το εν λόγω υλικό στον Ιστότοπο.
 • Γραπτή δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η χρήση του εν λόγω υλικού δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του ή το νόμο, και
 • Μια δήλωση που έγινε από εσάς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αλήθεια, ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω και περιέχονται στην ειδοποίησή σας είναι σωστές και ότι είστε ο πνευματικός ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος από τον πνευματικό ιδιοκτήτη. Ο εκπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων DMCA της Mannatech που είναι υπεύθυνος για παραβιάσεις τέτοιων δικαιωμάτων στον ιστότοπο είναι ο νομικός μας σύμβουλος και μπορεί να επιτευχθεί στη:

Γενικός Σύμβουλος
Μάννα τεκναχ.
1410 Lakeside Parkway, Σουίτα 200, Ανάχωμα λουλουδιών, Τέξας 75028 ΗΠΑ
E-mail: legalservices@Mannatech.com

Αυτός ο ιστότοπος

Αυτός ο Ιστότοπος εδρεύει στο Flower Mound, Τέξας, ΗΠΑ. Η Mannatech δεν αναφέρει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι κατάλληλες ή μπορούν να μεταφορτωθούν νόμιμα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση σε υλικά ενδέχεται να μην είναι νόμιμη για ορισμένους ανθρώπους σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της ισχύουσας δικαιοδοσίας.

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι:

 1. Τα προϊόντα Mannatech δεν προορίζονται για χρήση στη θεραπεία ασθενειών ή για αντικατάσταση ιατρικής περίθαλψης ή αποδεδειγμένης θεραπείας. Τα προϊόντα Mannatech δεν προορίζονται για τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
 2. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ιδιώτες εντός του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας βασίζεται στην προσωπική πεποίθηση ή/και εμπειρία αυτού του ατόμου μετά τη χρήση των προϊόντων και η Mannatech αποποιείται κάθε νομική ευθύνη για τυχόν ισχυρισμούς που μπορεί να έχουν γίνει. Αυτές είναι διαθέσιμες δηλώσεις από άτομα που τις χορηγούν και όχι από τη Mannatech.
 3. Οποιαδήποτε κατάχρηση αυτής της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τις Πολιτικές και Διαδικασίες της Mannatech Associate και οποιοσδήποτε χειρισμός αυτής της κατάχρησης θα γίνεται αποκλειστικά κατά την κρίση της Mannatech.

Περιεχόμενο χρήστη

Σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας, μπορείτε να δημοσιεύσετε περιεχόμενο. Κατανοείτε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, το κείμενο, το λογισμικό, η μουσική, ο ήχος, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, τα μηνύματα, οι ετικέτες ή άλλο υλικό («Περιεχόμενο») είτε δημοσιεύονται ανοιχτά είτε μεταδίδονται ιδιωτικά, είναι αποκλειστική σας ευθύνη. Η Mannatech διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει την υποχρέωση, να παρακολουθεί ή να ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την ποιότητα αυτού του Περιεχομένου. Η Mannatech και οι σχεδιαστές της θα έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει τις Πολιτικές και Διαδικασίες της Mannatech ή είναι άλλως απαράδεκτο. Κατανοείτε ότι η ανάρτηση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε Σύμβασης Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών και διαδικασιών, και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης του Συνεργάτη. Σε καμία περίπτωση η Mannatech δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύεται, μεταδίδεται, μεταδίδεται ή άλλως είναι διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να στείλετε email, να μεταδώσετε ή να διαθέσετε τα εξής:

 • κάθε περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, θιγόμενο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, επεμβατικό στην ιδιωτική ζωή άλλων, μισητό περιεχόμενο ή ρατσιστικό ή απαράδεκτο λόγω του εθνοτικού ή άλλου περιεχομένου του·
 • οποιοδήποτε Περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή οποιασδήποτε συμβατικής ή καταπιστευματικής σχέσης (όπως εσωτερικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης ή στο πλαίσιο συμφωνιών μη αποκάλυψης),
 • οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, δεσμευμένο δικαίωμα ή οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιασδήποτε οντότητας ή προσώπου.
 • τυχόν αυτόκλητη και μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "ανεπιθύμητα μηνύματα", "αλυσιδωτά γράμματα" ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσφορών ή αιτημάτων από άλλους·
 • κάθε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού·
 • Οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλεται μέσω του Si Web από τους χρήστες παρουσιάζεται με τη ρητή κατανόηση ότι το Περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμό από τη Mannatech ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό στο διηνεκές, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, δημοσίευσης, διαφήμισης, τύπου, διαφημίσεων και χρήσης σε οποιοδήποτε μέσο. Συμφωνείτε επίσης ότι η Mannatech είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνικές ή τεχνογνωσία περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλετε ή δημοσιεύετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού για οποιονδήποτε πιθανό σκοπό.

ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΠΊΝΑΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΏΝ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΣΑΣ Ή ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ, ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΎ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉΣ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΤΈΤΟΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΡΗΤΆ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων.

Αυτός ο Ιστότοπος και οποιοσδήποτε άλλος επίσημος ιστότοπος της Mannatech ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους εκτός της Mannatech. Η Mannatech παρέχει αυτούς τους συνδέσμους προς διευκόλυνση του χρήστη και δεν εγκρίνει τις εταιρείες ή τα περιεχόμενα οποιουδήποτε από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Mannatech δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου ή την ασφάλεια αυτών των ιστότοπων. 

Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων που επιθυμούν να συνδέσουν τον ιστότοπό τους με τη Mannatech πρέπει να λάβουν γραπτή άδεια από το τμήμα Υπηρεσιών Παγκόσμιας Επωνυμίας της Mannatech.

marketing@mannatech.com

Αναθεώρηση των Όρων.

Η Mannatech διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, κατά την κρίση της και ανά πάσα στιγμή, τους Όρους της Ιστοσελίδας που μπορεί να ισχύουν για εσάς, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, και να επιβάλει νέους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές ισχύουν αμέσως. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Της Ιστοσελίδας θα ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχουν περιοδικά για αλλαγές στους Όρους της Ιστοσελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση τέτοιων αλλαγών στους Όρους της Ιστοσελίδας, ή άλλως στην οποία μπορείτε να λάβετε ειδοποίηση για τέτοιες αλλαγές, σημαίνει ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές.

Χωρίς εγγυήσεις

ΑΥΤΌΣ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ "ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ", ΧΩΡΊΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΡΗΤΈΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΈΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΌΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΝΈΜΟΝΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΏΝΟΝΤΑΙ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ. Η MANNATECH ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ΡΗΤΈΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΈΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΤΊΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ, ΥΛΙΚΟΎ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ. Η MANNATECH ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΕΙ ΟΎΤΕ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΕΊΝΑΙ ΣΩΣΤΌ, ΠΛΉΡΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΟ, ΑΞΙΌΠΙΣΤΟ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ. 

Η MANNATECH ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΉ, ΤΑ ΚΕΊΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΟΥΜΕ ΟΎΤΕ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΈΣ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΙΟΎΣ Ή ΆΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΈΣΕΤΕ ΙΟΎΣ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΛΉΨΗ. 

ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΈΝΩΣ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ.

Περιορισμένη ευθύνη

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΈΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΏΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ) ΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ ΕΊΤΕ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΑΜΈΛΕΙΑΣ), ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΣΕ ΑΥΤΌΝ, Ή ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΊΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ. ΤΑ ΜΈΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΌΤΙ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ.

Εφαρμοστέος Νόμος και Τόπος Διεξαγωγής

Οι όροι αυτής της Ιστοσελίδας και οποιεσδήποτε συναλλαγές σε αυτήν θα διέπονται και θα θεσπίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας που ισχύουν για τις συμφωνίες που συνάπτονται και πρόκειται να γίνουν στην Πολιτεία του Τέξας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ότι κάθε νομική ή δίκαιη ενέργεια που μπορεί να προκύψει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα ασκείται μόνο στα δικαστήρια της πολιτείας του Τέξας ή στα ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην κομητεία του Ντάλας του Τέξας, και μέσω αυτής της συμφωνίας και θα προσάγονται άνευ όρων και αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης ή διαδικασίας που μπορεί να προκύψει σε ξεκινήστε από τους Όρους της Ιστοσελίδας.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Η Mannatech πιστεύει στην ποιότητα των προϊόντων της και στην ικανοποίησή τους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δοκιμάσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας και δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι, μπορείτε να το επιστρέψετε έως και 90 ημέρες μετά την αγορά για ανταλλαγή ή επιστροφή της τιμής του προϊόντος.

Το μέγιστο ποσό που πρέπει να επιστραφεί στα προϊόντα είναι €500,00. Η Mannatech δεν θα επιστρέψει ούτε θα επιστρέψει επιπλέον προϊόντα που έχουν παραληφθεί άνω των €500,00.

Για να επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν για επιστροφή χρημάτων, πρέπει:

 • Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης εξουσιοδότησης επιστροφής που είναι διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη πόρων mannatech.
 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες που βρίσκονται στο έντυπο αίτησης εξουσιοδότησης επιστροφής.
 • Επιστρέψτε κενά ή αχρησιμοποίητα μπουκάλια σε μια συσκευασία στη Mannatech.
 • Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής επιστροφής και για οποιαδήποτε ασφάλιση και παρακολούθηση του πακέτου επιστροφής σας, εάν είναι απαραίτητο.

Για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η Mannatech θα ανταλλάξει ένα προϊόν με οποιοδήποτε προϊόν που δεν έχει ανοιχτεί, δεν έχει ανοιχτεί και αντικατασταθεί (δηλαδή καθαρές φιάλες) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Όλες οι ανταλλαγές θα πραγματοποιούνται σε βάση αξίας μία προς μία.
 • Τα ανοιχτά ή βρώμικα μπουκάλια δεν θα αλλάξουν.
 • Η Εταιρεία θα καταβάλει τα ταχυδρομικά τέλη επιστροφής του προϊόντος που επιστρέφεται στον πελάτη.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Η Mannatech υποστηρίζει την ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίησή σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δοκιμάσετε το προϊόν μας και δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 180 ημερών από την αγορά για ανταλλαγή ή επιστροφή της τιμής του προϊόντος και του ισχύοντος φόρου.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής χρημάτων για επιστροφές προϊόντων είναι 1.000 $ συν φόρο. Η Mannatech δεν θα επιστρέψει ούτε θα επιστρέψει οποιοδήποτε πρόσθετο προϊόν παραληφθεί πάνω από 1.000 δολάρια.

Για να επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν για επιστροφή χρημάτων, πρέπει:

Για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η Mannatech θα ανταλλάσσει επί ίσοις όροις κάθε μη ανοιγμένο, άθικτο, ανεφοδιασμένο προϊόν (δηλαδή καθαρές φιάλες) ως εξής:

 • Όλες οι ανταλλαγές θα πραγματοποιούνται σε βάση μίας προς μία, ίσης αξίας.
 • Δεν υπάρχει ανταλλαγή για ανοιχτά ή βρώμικα μπουκάλια.
 • Η Εταιρεία θα καταβάλει τα ταχυδρομικά τέλη επιστροφής για το προϊόν που επιστρέφει στον πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πελάτης Λιανικής: Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών [1-800-281-4469] εντός 30 ημερών από την αγορά για να λάβετε έναν Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής και μια Φόρμα Επιστροφής Προϊόντος.

Πληροφορίες αποστολής – παράδοσης

Η Mannatech καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποστολή παραγγελιών εντός 24 ωρών από την παραλαβή, εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών. Παρακαλώ:

 • Επιθεωρήστε το πακέτο κατά την άφιξη για τυχόν ζημιές και αναφέρετε τη ζημιά εντός επτά (7) ημερών.
 • Ελέγξτε την παραγγελία (συγκρίνετε το περιεχόμενο της συσκευασίας με το δελτίο συσκευασίας) για ακρίβεια και αντικείμενα που μπορεί να είναι στην πίσω σειρά. [Χωρίς επιπλέον κόστος, τα προπαραγγελία αποστέλλονται ξεχωριστά μόλις φτάσουν στην αποθήκη.] Αναφέρετε όλες τις ελλιπείς ή ανακριβείς αποστολές εντός επτά (7) ημερών.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν φτάσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό λογαριασμού, τον αριθμό παραγγελίας και τις πληροφορίες αποστολής για τον Αντιπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Αναδιαμόρφωση

© 2024 Mannatech, Incorporated. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.