ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ! Νέα και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19 Μάθετε περισσότερα
免费配送自动订单达到或超过 224.99 美元即可!
保证 180 天内 无不满意情况!
Αρχική σελίδα της Mannatech

我们的道德准则

美泰将可靠和诚信视为立业之本。 美泰在 1994 年创立伊始即承诺遵循这一极高标准,为了满足这个目标,我们不断地进行改进。
由于这些品质是美泰的核心价值不可或缺的,因此我们按照最高道德标准开展业务。 高管人员、中层管理者、员工以及独立立约人等必须按照所述的标准和政策来规范自己的行为。 除了受《商业行为准则》条款的约束外,美泰还专门针对主要高管人员和高级财务官员或承担类似职责的人员制定了
《道德准则》

如果在开展业务过程中出现有违道德的情况,美泰鼓励所有利益相关者做出与我们的《商业行为准则》和《道德准则》相一致的决定。 此外,如果任何人需要有关商业行为的指导,可以联系美泰法律总顾问,或者在Mannatech.EthicsPoint.com上通过 报告 如果需要 报告® 提交一𱗭保密的匿名 也可以拨打我们有׏৕Ԩ打务经营活动的每个国家或地区的免费 热线。 美泰选择让 这家独立第三方公司负责接收࠾能违反美泰《商业行为准则》 《道德准则》以及 《经销商政策和程序》或可能构𽓠不合法或不道德行为的相关活动的报告。

美泰的员工和代表均有义务报告任何有违政策的行为。 美泰报告政策和法律均明确禁止对提出投诉的任何人实施打击报复,以确保所担心的问题将在不危及工作职位的前提下得到解决。 有关更多信息,请参阅 员工问答》 员工问答》 《ΟΘικό Σημείο.。


国际免费电话

Αναδιαμόρφωση

© 2024 Mannatech, Incorporated. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.