ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ! Νέα και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19 Μάθετε περισσότερα
免费配送自动订单达到或超过 224.99 美元即可!
保证 180 天内 无不满意情况!
Αρχική σελίδα της Mannatech

美泰专利的力量

什么让美泰从其他健康和保健公司中脱颖而出?简言之:专利。 在过去的 28 年中,美泰获得了 140 多项专利;目前,美泰拥有 90 多项专利,还有其他多项正在申请之中,这使的美泰在行业中独树一帜。

实际上,营养保健和直销行业的大多数公司很少(若有也极少)拥有专利。 这意味着美泰在专利背后的科研和产品验证实力令竞争对手望尘莫及。

美泰专利组合

获得的专利

有效专利

申请中的专利

Νούτζεντ 博士阐述专利的力量。

美泰进行了大量投资来保护产品免遭盗窃或伪造,以及为消费者提供独特且经过科学验证的产品。

 

 

专利申请程序

专利申请程序漫长而艰巨。 要获得专利,产品必须满足某些标准,并证明其具有 并证明其具有创新性、创造性,以及对所服务的行业有用。 .

美泰专注于长期目标并投资于未来。 为保护其科技成就而大力投资专利,使美泰成为经过科学验证的营养行业的全球领导者。

本文信息有效日期截止于 2022 年 1 月 14 日。

Αναδιαμόρφωση

© 2024 Mannatech, Incorporated. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.