연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

Kraften i Mannatechs patent

Hur skiljer sig Mannatech åt från andra företag som arbetar med hälsa och välbefinnande? 에트 오드: 특허. Under de senaste 28 åren har mer än 140 patent utfärdats till Mannatech. För närvarande har Mannatech mer än 90 patent varav ett flertal som väntar på godkännande, vilket ger företaget en unik ställning i branschen.

Faktum är att de flesta företag inom branschen för näring, hälsa och direktförsäljning endast har ett par, om ens några, patent. Detta innebär att vetenskapen och produktvalideringen bakom patent ger Mannatech långt bättre förutsättningar än konkurrenterna.

Mannatechs patentportfölj

틸델라이드 특허

악티바 특허

Patent som väntar på godkännande

Dr. Nugent förklarar kraften i patent

Mannatech har gjort betydande investeringar för att skydda sina produkter mot stöld eller förfalskning och kan därför ge kunder produkter som både är unika och vetenskapligt beprövade.

 

 

특허프로세스

Patentprocessen är både lång och mödosam. Innan man kan få ett patent för en produkt måste produkten uppfylla vissa kriterier och visas vara i nnovativ, k reativ och uanvändbar för branschen den ska användas i..

Mannatech fokuserar på långsiktiga mål och fortsätter att investera i framtiden. Investeringar i patent för att skydda sina vetenskapliga och tekniska framsteg har gjort Mannatech till världsledande inom branschen för vetenskapligt beprövad näring.

Denna information är giltig från och med den 14 januari 2022.

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.