Mannatech Homepage

Privacybeleid

 

Dekking van het privacybeleid

 • Dit Privacybeleid dekt de omgang van Mannatech met persoonlijk identificeerbare informatie die Mannatech verzamelt wanneer u zich op de website van Mannatech bevindt en wanneer u de diensten van Mannatech gebruikt.
 • Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die Mannatech niet bezit of controleert, of op personen die Mannatech niet in dienst heeft of leidt.

Cookies

Mannatech kan "cookie"-technologie gebruiken om niet-persoonlijke informatie te verkrijgen van haar online bezoekers. Cookies zijn informatiebestanden die automatisch door uw webbrowser op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar kunnen worden geconfigureerd om ze niet te accepteren of om aan te geven wanneer een cookie is verzonden. Wij onttrekken hierbij geen persoonlijke informatie en geven deze informatie ook niet aan derden. Cookies stellen ons in staat uw interface aan te passen om uw surfervaring zinvoller, aangenamer en efficiënter te maken. Als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, kunt u deze functies op onze website niet gebruiken.

Verzameling en gebruik van gegevens

 • Mannatech verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u zich registreert voor een Mannatech-account, wanneer u bepaalde Mannatech-producten of -diensten gebruikt, en wanneer u zich registreert voor onze promoties of sweepstakes.
 • Als u zich registreert om een Mannatech Independent Associate of Preferred Customer te worden, kunnen wij vragen om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode, sofi-nummer en/of fiscaal identificatienummer. Zodra u zich registreert bij Mannatech en onze diensten, bent u niet langer anoniem voor ons.
 • Mannatech ontvangt en betruet ook automatisch informatie op onze servers van uw browser, trueonder uw IP-adres, Mannatech cookie-informatie, en de pagina die u hebt opgevraagd.
 • Mannatech gebruikt deze informatie voor drie algemene doeleinden: om de inhoud en reclame die u ziet aan te passen, om te voldoen aan uw verzoeken voor bepaalde producten en diensten (inclusief het voldoen aan uw verzoeken om informatie), en om contact met u op te nemen over nieuwe producten en speciale promoties.

Verspreiding van informatie

 • MANNATECH BEPERKT ALLE TOEGANG TOT NIET-OPENBARE INFORMATIE OVER HAAR ONAFHANKELIJKE VENNOTEN EN BEVOORRECHTE KLANTEN TOT DIE PERSONEN IN DIENST VAN OF GECONTRACTEERD MET MANNATECH DIE EEN LEGITIEME ZAKELIJKE BEHOEFTE HEBBEN OM DIE INFORMATIE TE KENNEN OM PRODUCTEN OF DIENSTEN TE KUNNEN LEVEREN AAN HAAR ONAFHANKELIJKE VENNOTEN EN LEDEN.
 • Mannatech zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhuren of verhandelen aan of met wie dan ook.
 • Mannatech mag persoonlijk identificeerbare informatie over u naar andere bedrijven of personen sturen wanneer:
  • Als antwoord op gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of gerechtelijke procedures;
  • We vinden dat uw acties op onze websites de Servicevoortrueden van Mannatech schenden of in strijd zijn met een van onze gebruiksregels voor specifieke producten of diensten;
  • Uw Mannatech-accountinformatie is beveiligd met een wachtwoord om uw privacy en veiligheid te trueborgen.
  • Op sommige gebieden maakt Mannatech gebruik van industriestandaard SSL-encryptie om gegevensoverdracht te beschermen.

Beveiliging

Voor sommige gedeelten van de Website kan registratie vereist zijn. Als u zich op de Website hebt geregistreerd, ontvangt u na voltooiing van het registratieproces een wachtwoord en een accountnummer. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord (a) Mannatech onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u zich afmeldt van uw account aan het einde van elke sessie.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Mannatech kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan dit Privacybeleid. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier trueop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen door een opvallende kennisgeving op onze pagina's te plaatsen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden onmiddellijk na bekendmaking van kracht.

Toekomstgerichte uitspraken

Meningen, prognoses, ramingen, leidraden of andere verklaringen, anders dan verklaringen over historische feiten die hierin zijn opgenomen, weerspiegelen slechts huidige opvattingen over toekomstige gebeurtenissen, plannen, doelstellingen, strategieën, doelen, overtuigingen, financiële prestaties en worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Deze website kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten in de zin van Sectie 27A van de Securities Title Act van 1933, zoals gewijzigd, Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen kunnen de huidige opvattingen en overtuigingen van het management weerspiegelen, maar zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden die buiten onze macht liggen. In sommige gevallen kunnen toekomstgerichte verklaringen worden aangeduid met termen als "kunnen", "zullen", "zouden", "kunnen", "verwachten", "plannen", "zijn van plan", "voorzien", "geloven", "schatten", "benaderen", "voorspellen", "potentieel", of "voortzetten", of het negatief van dergelijke termen en andere vergelijkbare terminologie. Wij trueschuwen dat de werkelijke resultaten, plannen of ontwikkelingen wezenlijk kunnen verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen in dit document als gevolg van veranderende veronderstellingen, economische invloeden, diverse risicofactoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, factoren beschreven in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Hoewel wij menen dat de verwachtingen en verklaringen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, manen wij tot voorzichtigheid en kunnen wij geen garanties bieden voor dergelijke verklaringen over toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen. Bovendien aanvaardt noch wij, noch iemand anders verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van dergelijke toekomstgerichte uitspraken.

Talen

In het geval dat de Materialen op de Website beschikbaar zijn in meerdere talen en er inconsistenties zijn tussen de inhoud in de verschillende teksten, prevaleert de Engelse versie.

Algemeen

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw gebruikslicentie voor de Site te beëindigen en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Site te blokkeren of te verhinderen. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van de Sitevoortrueden onwettig, nietig of om enige andere reden niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Sitevoortrueden en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.