Página inicial Mannatech

VÅR ETIK

A Mannatech foi fundada sobre os princípios da sustentabilidade e integridade. A Mannatech tem sido capaz de fornecer este padrão especializado desde o início de 1994, e estamos empenhados em proporcionar uma melhoria contínua, de modo a tornar-nos possível fazê-lo.

O objectivo deste trabalhador independente é a integração no mercado da Mannatechs, razão pela qual estamos comprometidos com os padrões mais elevados possíveis. O condutor, o proprietário, o nome do proprietário e o nome da empresa é o facto de a agência estar de acordo com as normas dos decisores e da polícia. A fim de poder oferecer o melhor apoio possível no desenvolvimento da empresa, a Mannatech desenvolveu um método específico para os seus empregados e empresas líderes ou indivíduos que têm um papel semelhante a desempenhar.

Om etiska situationer uppstår inom verksamheten uppmuntrar Mannatech alla intressenter att fatta beslut i enlighet med vår uppförandekod för företag och etiska regler. Om någon skulle skulle behöva vägledning angående affärsuppförande kan de kontakta Mannatechs generaldirektör eller lämna en konfidentiell och, om så önskas, anonym rapport genom EthicsPoint® via Internet på Mannatech.EthicsPoint.com eller en av Ethicpoints kostnadsfria hotlines i vart och ett av de länder där vi är verksamma. Mannatech har valt Ethicspoint, ett oberoende tredjepartsföretag, för att ta emot rapporter om aktiviteter som kan utgöra brott mot Mannatechs uppförandekod för företag, etiska regler och associerade policyer och förfaranden eller som kan utgöra olagligt eller oetiskt beteende. 

Anställda och företrädare för Mannatech har skyldighet att anmäla eventuella policyöverträdelser. Mannatechs rapporteuringspolicy och lagen förbjuder uttryckligen vedergällning mot någon som lämnar ett klagomål, vilket säkerställer att problem kommer att lösas utan att anställda riskerar sin anställning. Mer information finns i EthicsPoint Perguntas e Respostas dos Funcionários.


Internationella kostnadsfria telefonnummer

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Todos os direitos reservados.