Página inicial Mannatech

Villkor och riktlinjer

Online användarvillkor

Dessa forma, o utilizador ("Webbplatsvillkor") pode consultar o site da Webbplatsen em http://new.mannatech.com "Webbplatsen"), alguns dados da Mannatech, Incorporated ("Mannatech"), ett företag med säte i USA och huvudkontor på 1410 Lakeside Parkway, Suite 200 Flower Mound, TX 75028 USA. Essa Webbplatsvillkor gäller enbart för din åtkomst och användning av Webbplatsen, vare sig det är är som gäst eller registrerad användare och ändrar inte på något sätt de villkor eller förutsättningar i något annat avtal som du kan ha med Mannatech gällande produkter och tjänster. A Mannatech é uma gama muito vasta de produtos com produtos de alta qualidade.

VAR VÄNLIG OCH LÄS IGENOM ANVÄNDARVILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM DIN ÅTKOMST, DITT BLÄDDRANDE ELLER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN MEDGER DU ATT DU ÄR BUNDEN AV DE VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR SOM FINNS I DESSA, OCH NÅGON POLICY SOM DET DET REFERERAS TILL, WEBBPLATSVILLKOR, INKLUSIVE EVENTUELLA ÄNDRINGAR I DET FÖREGÅENDE. OM DU INTE INTE GODKÄNNER DESSA WEBBPLATSVILLKOR ELLER NÅGON GJORD FÖRÄNDRING, GÅ INTE IN PÅ, BLÄDDRA ELLER ANVÄND WEBBPLATSEN PÅ NÅGOT SÄTT.

Åtkomst até vår webbplats

Åtkomst av vår webbplats beviljas på temporär basis, och vi reserverar oss rätten att dra in eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår Webbplats utan meddelande (se nedan). Não podemos confiar no facto de que os nossos Webbplats não são um bom local para começar em qualquer momento ou sob qualquer período.

Då och då kan vi begränsa åtkomsten av vissa delar av vår Webbplatsen, eller hela Webbplatsen, för användare som är registrerade hos oss.

Om du väljer, eller erhåller, en användaridentifieringskod, lösenord eller liknande information som är del av vårt säkerhetssystem måste du behandla denna information som konfidentiell och du får inte avslöja den för någon tredje part. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera användaridentifieringskod eller lösenord, vare sig vald av dig eller tilldelad av oss, när som som som helst, om du i vårt tycke inte har uppfyllt dessa användarvillkor.

Du är ansvarig för alla de åtgärder som behöver vidtagas för att du ska få åtkomst till vår Webbplats. É também responsável por assegurar que todas as pessoas que acedem ao nosso website estejam cientes de que a Internet é uma ferramenta para este fim e de que é a elas que compete.

Direitos de autor e licença

Todo o material protegido por direitos de autor em Webbplatsen, incluindo mas não limitado a texto, design, manuais, informação sobre produtos, gráficos, imagens, fotografias, fotos, vídeos e outros conteúdos, och urvalet och layouten av detta (gemensamt benämnt "Materialet") är ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE © 2002-2009 Mannatech, Incorporated och tillhör eller är licensierade até Mannatech, Incorporated och/eller dess licensierade. Materialet är skyddat av upphovsrättslagar och avtal över hela världen. A Mannatech tem o direito de conceder uma licença para utilizar o material de que necessita para informação e para comercializar os produtos e serviços Mannatechs. Denna licens gäller i enlighet med dessa Webbplatsvillkor och innefattar inte rätten att: (a) använda Webbplatsen eller Materialet för annat än det avsedda syftet, inklusive men inte begränsat till marknadsföring, försäljning eller andra kommersiella syften; (b) använda ramtekniker för att bilägga någon del av Webbplatsen, inklusive några bilder från Webbplatsen eller någon text, layout, design på/av någon sida eller något formulär som finns på Webbplatsen; (c) publicera, framföra eller visa upp för allmänheten eller distribuera till någon tredje part något Material, inklusive reproduktion eller hosting av Materialet på något datornätverk eller utsändnings- eller publikationsmedia; (d) på annat sätt använda Webbplatsen eller Materialet; e) göra något systematiskt inhämtande eller utdrag av data genom användande av datainsamlingsprogram/verktyg, robotar eller liknande datainsamlings- eller utdragsmetoder.

Du får trycka ut en kopia, och får ladda ner utdrag, av sida(or) på vår Webbplats som personligt referensmaterial och du kan rikta uppmärksamheten från andra besökare från din egen organisation till material som är publicerat på Webbplatsen.

Encontrará todo o tipo de material no website Webbplatsen que está disponível para download neste país.

Não só poderá imprimir ou copiar digitalmente papel ou material digital que tenha impresso ou mesmo carregado, como também não poderá utilizar ilustração, fotografia, vídeo ou desenho gráfico ou qualquer outro texto de suporte.

Não só poderá imprimir ou copiar digitalmente o nosso material que imprimiu ou carregou, mas também poderá utilizar não só a nossa ilustração, fotografia, vídeo, vídeo ou jogos de vídeo, ou mesmo gráficos, mas também o seu próprio texto.
Vår (och alla identifierade bidragsgivares) status som upphovsmän till Materialet på vår Webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte får inte använda någon del av Materialet på Webbplatsen i kommersiella syften utan att ha erhållit en licens för det från oss eller våra licensgivare.

Om du printar ut, länkar till, kopierar eller laddar ner ner någon del del av Webbplatsen i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda Webbplatsen att upphöra omedelbart och du måste, utifrån eget val, returnera eller förstöra alla kopior du har gjort av materialet.

Du har inte har fått dig tilldelad någon annan rätt eller licens, implicit eller eller på annat sätt, i eller under något patent, varumärke eller äganderätt som tillhör Mannatech eller någon annan tredje part. Otillåten användning av Webbplatsen kommer att leda till indragen tillåtelse eller licens enligt dessa Webbplatsvillkor och kan vara ett brott mot tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkeslagar och regleringar och statuter för kommunikation.

Begäran om skriftlig tillåtelse att använda Webbplatsen på något av ovanstående sätt sätt ska skickas till Brand Management. A Gestão de Marcas está ao seu serviço:

Gestão de marcas
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

Está também ciente de que a Mannatech poderá utilizar agressivamente os seus próprios materiais em total conformidade com a lei, ainda mais pela mesma razão. Meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång av vårt material webbplats kan rapporteras till bolaget via e-post webcompliance@mannatech.com.

Varumärken

Varumärken som tillhör Mannatech eller deras leverantörer eller licensgivare får inte kopieras, användas eller efterliknas, i helhet eller delvis, utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från Mannatech eller deras leverantörer eller licensgivare. Não poderá utilizar nenhum dos métodos ou qualquer outro "bom texto" relacionado com a utilização de qualquer produto da Mannatechs sem o apoio da Mannatechs. Dessutom är sidorubriker, grafik, ikoner och script varumärken och/eller design tillhörande Mannatech och får inte kopieras, efterliknas eller användas, som helhet eller i delar utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från Mannatech. Alla andra Mannatechs namn eller logotyper som finns på Webbplatsen och andra varumärken, registrerade eller inte, tillhör sina respektive ägare. Referens till någon produkt, tjänst, process eller annan information, genom dess namn, varumärke, tillververkare, leverantör eller annat behöver inte innebära eller antyda rekommendation eller sponsring av Mannatech

Upphovsrättsliga krav

Om du tror att ditt verk eller innehåll har kopierats och publicerats på Webbplatsen eller granskningsfunktionen på ett sätt som bryter mot upphovsrättliga lagar, var vänlig och meddela Mannatechs copyright-ansvariga följande skriftliga information enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • En elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är utsedd att agera för ägaren av nämnda copyright;
 • En beskrivning av det verk som ditt krav avser;
 • En beskrivning av var på Webbplatsen verket ifråga finns;
 • Ett yttrande av dig att du har goda skäl att tro att användandet av det skyddade verket inte är godkänt av ägaren, dess agent eller lagen; och
 • Ett yttrande av dig, bevittnat under ed, att informationen i ditt yttrande är riktig och att du är ägare eller auktoriserad att agera för ägarens räkning. Mannatechs ansvariga DMCA Copyright Agent för krav på upphovsrättsliga intrång på Webbplatsen är vår General Counsel som nås på följande sätt:

Consultor Jurídico Geral
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200 Flower Mound, TX 75028 USA
E-post: legalservices@Mannatech.com

Denna Webbplats

Denna Webbplats är belägen i Flower Mound, Texas, EUA. A Mannatech hävdar inte att informationen i denna Sverige-anpassade del av Webbplatsen är korrekt eller kan laddas ner på lagligt sätt utanför Sverige. Tillgång till materialet kan vara otillåtet för vissa personer i vissa länder. Om du går in på denna Webbplats utanför Sverige gör du det på egen risk och är själv ansvarig för att följa gällande lokala lagar.

Os comentários e outro material publicado em Webbplatsen podem não ser tão bons como o conteúdo do website. Vi frånsäger oss därför allt ansvar för pålitlighet vad gäller sådant material gentemot alla besökare på Webbplatsen eller någon som fått information om detta innehåll.

Du är införstådd med och godkänner att:

 1. A Mannatechs produkter inte är gjorda för användning i behandlingssyfte eller för att ersätta läkarvård eller vedertagen behandlingsmetod. Mannatechs produkter är inte avsedda att behandla, läka eller förhindra någon sjukdom.
 2. A Samtliga produz artigos e produtos na Internet com base em indivíduos que se encontram na Internet e que podem ser utilizados por indivíduos, como por exemplo, tro och/eller upplevelse av användande av Mannatechs produkter och Mannatechs frånsäger sign allt ansvar för sådana påståenden. Påståendena har inte verifierats och representerar inte en balanserad åsikt utifrån tillgänglig fakta. Está total e completamente de acordo com o indivíduo, bem como não está de acordo com a Mannatech.
 3. Endast de påståenden som görs på de för ditt land speciellt anpassade sidorna är del av Mannatechs marknadsföring i ditt land. Påståenden gjorda på sidor avsedda för andra länder får inte användas på något sätt i marknadsföring i ditt land.
 4. Todo o trabalho do nosso Webbplatsen conduzirá à disciplina em ligação com a política e procedimentos da Mannatechs e a manutenção desse trabalho ajudá-lo-á a utilizar os produtos Mannatechs na medida do possível.

Tillämpliga lagar och plats

Webbplatsvillkoren och tvist eller krav som kan uppkomma från eller i anslutning till dem, estas não são as únicas coisas de que precisa ou quer saber (incluindo a falta de uma base legal para a lei e a lei da guerra), mas também deve poder descobrir no Texas as razões pelas quais a lei que quer e as razões pelas quais quer encontrar uma base legal para a lei após a lei do Texas ainda estar em vigor até se tornar membro da liga legal pela primeira vez. Du medger att alla lagliga och legala åtgärder i anslutning till dessa avtalsvillkor ska avgöras enbart i statlig och federal domstol i Dallas County, Texas, och att du härmed oåterkalleligen medger och godkänner utslaget från denna domstol för stämning, åtgärd eller påföljd på grund av dessa Avtalsvillkor trots att vi förbehåller oss rätten att genomdriva påföljderna för brott mot detta avtal i ditt hemvistland eller annat relevant land.

Revideringar av villkoren

Mannatech reserverar sig rätten att efter eget godtycke, när som helst, ändra eller modifiera Avtalsvillkoren som kan gälla för dig och även att genomdriva dessa nya Webbplatsvillkor och riktlinjer. Sådana ändringar, modifieringar, tillägg eller borttagningar kommer att gälla omgående. Varenda gång du använder Webbplatsen gäller alltså det aktuella avtalet för din användning. A utilização de páginas Web deve ser regulamentada a fim de controlar quaisquer alterações às páginas Web. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att de ändrade Webbplatsvillkoren publicerats på Webbplatsen, eller på något annat sätt som du fått kännedom, innebär att du godkänner ändringarna.
Om behovet uppstår förbehår förbehåller vi oss rätten att förhindra åtkomst av Webbplatsen eller stänga ner den helt. Todo o material pode ser utilizado quando é tão fácil quanto possível e não temos ideia de como utilizar tal material.

Inga garantier

WEBBPLATSEN OCH MATERIALET PÅ DEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "VID TILLGÅNG" UTAN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, EXPLICIT ELLER IMPLICIT. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL ELLER DATA SOM DISTRIBUERATS ELLER LADDATS NER FRÅN ELLER GENOM WEBBPLATSEN ÄR HELT OCH HÅLLET PÅ DIN EGEN RISK. MANNATECH FRISKRIVER SIG ALLA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER, EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANTYDDA GARANTIER OM NAMN OCH ICKE-BROTT FÖR INFORMATION, MATERIAL OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN. MANNATECH FRAMFÖR ELLER GARANTERAR INTE ATT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN ÄR EXAKT, FULLSTÄNDIGT, AKTUELLT, PÅLITLIGT ELLER FRITT FRÅN FELAKTIGHETER.

MANNATECH NÃO É RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO TIPOGRÁFICA OU QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO DO CONTEÚDO PARA IMPRESSÃO, TEXTO OU FOTOGRAFIA. NÃO PODEMOS, NÃO PODEMOS, NÃO PELA PRIMEIRA VEZ E NÃO GARANTIMOS QUE O WEBBPLATSEN OU O SEU SERVIDOR(RAR) ESTEJA LIVRE DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES NOCIVOS, INCLUINDO O CONTEÚDO QUE É PUBLICADO NESTE SITE. TAMBÉM PODE UTILIZAR O PROGRAMA PARA DETECTAR E REMOVER VÍRUS DE TODOS OS SITES ACIMA MENCIONADOS.

VISSA RÄTTSINSTANSER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR ELLER UTELÄMNANDE AV VISSA GARANTIER ELLER VILLKOR, SÅ VISSA AV DE OVANSTÅENDE UNDANTAGEN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Begränsat ansvar

SOB INGA FÖRHÅLLANDEN KAN VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SPECIFIKA, OFÖRUTSEDDA, KONSEKVENS- ELLER STRAFFSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER FÖRLUST AV INFORMATION) VARE SIG DET SKER I SAMBAND MED AVTAL, KRÄNKNING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VÅRDSLÖSHET), ÄGANDESKAP ELLER ANNAT, SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÖGENHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER MATERIALET PÅ DEN ELLER PÅ GRUND AV ICKE TILLÅTEN ÅTKOMST AV ELLER ÄNDRING AV DATA. PARTERNA MEDGER ATT DET ÄR EN RIMLIG FÖRDELNING AV RISKERNA.

Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen och andra officiella Mannatech-webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser ägda eller skötta av parter andra än Mannatech. Mannatech tillhandahåller dessa länkar för bekvämlighetens skull och rekommenderar inte företagen eller innehållet på någon länkad webbplats som Mannatech inte styr över, och är inte ansvarig för, och ansvarar inte för innehållet eller policy, eller säkerheten, på sådana webbplatser.

Webbplatsägare som vill länka sina webbplaster till Mannatech måste ha i förväg skriftligt tillstånd från Mannatechs Brand Management.

Det är inte tillåtet att göra en sådan länk utan sådant i förväg givet tillstånd.
Webbplatsen får inte speglas på någon annan sida, inte heller får du skapa en länk till någon del av Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att dra in alla länkmedgivande utan föregående meddelande.
Se desejar alterar o material nas nossas Webbplats para os próximos anos, poderá clicar no link para Gestão de Marcas.

Eftersom vår Webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part så är dessa länkar enbart i informationsssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inte heller något något ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som uppstår i anslutning till ditt användande av dem.

VÍRUS, HACKANDE OCH ANNAT MISSBRUK

Du får inte får missbruka vår Webbplats genom att medvetet placera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material på den som är skadligt. Du får inte försöka skaffa icke godkänd åtkomst till Webbplatsen, servern där Webbplatsen finns elns eller någon server, dator eller databaseas som är ansluten till Webbplatsen. Não atacará o Webbplatsen com um ataque de "negação de serviço" ou um ataque de "negação de serviço" distribuído.

Esta é a única forma de ter podido implementar uma acção penal. Poderemos informar as autoridades competentes sobre este tipo de tratamento criminoso e trabalhar em conjunto com elas para assegurar que sejam identificadas por si próprias. Eu tenho de me apresentar a um companheiro de viagem até ao momento em que o Webbplats é publicado na upphöra omgående.

Não podemos ser responsabilizados por quaisquer danos ou prejuízos que possam resultar de uma distribuição de "negação de serviço" - ataques, vírus ou outros actos de violência ilegal que possam ser cometidos como resultado, dina programa, dados ou qualquer outro material com base no conteúdo das páginas web ou da utilização de qualquer material que seja publicado nas páginas web ou em qualquer outra página web que esteja ligada a ele.

Nöjdhetsgaranti

Mannatech representa a qualidade dos nossos produtos e o facto de que deve ser nova. Se não puder devolver o produto ao seu original 90 dias a partir da data de compra, ou se tiver um novo produto, ou se não puder pagar por ele.

Den HÖGSTA summan du kan få tillbaka vid retur är 5.000 kronor. Mannatech kommer inte att betala ut eller ersätta några produkter till det värde som överstiger 5.000 kronor.

För att skicka tillbaka använda podukter för återbetalning måste du:

 • Fylla i blanketten för medgivande att returnera produkter som finns på Mannatechs resursbibliotek.
 • Följa instruktionerna som finns på blanketten för medgivande att returnera produkter.
 • Skicka tillbaka tomma eller oanvända förpackningar i ett paket till Mannatech.
 • Du ansvarar för returfrakten, eventuella försäkringar och paketspårning om nödvändigt.

Sob um período de 90 dias a partir da data de compra, a Mannatech conseguiu oferecer um produto semelhante ou uma vasta gama de produtos da cadeia de abastecimento, oskadda, återlagringsbara produkter (ex. rena förpackningar) enligt följande:

 • Alla utbyten sker enligt principen lika för lika, till lika värde.
 • Inget utbyte sker för öppnade eller smutsiga förpackningar.
 • Företaget betalar frakten för produkter som skickas tillbaka até kunden.

Insamling och användning av information

På de flesta delar av Webbplatsen samlar Mannatech in personlig information från våra besökare på frivillig basis. Não fornecemos esta informação sobre o que Webbplatsen será capaz de oferecer. No entanto, a decisão só pode ser tomada para fornecer todas as informações pessoais a fim de saber mais sobre o programa que está disponível no Webbplatsen. Personlig information mottagen från någon besökare kommer enbart att användas i internt marknadsföringssyfte och inte att säljas vidare till tredje part.

Biscoitos

A Mannatech pode utilizar a tecnologia "cookie" para lhe fornecer informações pessoais sobre a sua presença online. Os cookies são fornecedores de informação que são descarregados automaticamente do sítio web quando se visita o nosso sítio web. As páginas web aceitam automaticamente os cookies, mas podem ser configuradas para não os aceitar ou para indicar que são um ficheiro cookie. Ao mesmo tempo, não fornecemos informações pessoais no âmbito deste processo e não divulgamos quaisquer outras informações a terceiros. Os cookies são utilizados para garantir que podemos fornecer-lhe um serviço especializado de modo a tornar a sua navegação e utilização das páginas web mais amigável, relevante e eficaz. Om din webbläsare är konfigurerad för att avvisa cookies, kommer du inte att kunna utnyttja alla funktionerna på Webbplatsen.

Pode optar por aceitar cookies, armazenando-os no seu navegador web para que este não aceite cookies. No entanto, se desejar criar esta facilidade, poderá não poder visualizar toda a informação no sítio web. Se não tiver sido possível entrar no sítio Web sem cookies, poderá configurar o sistema para aceitar cookies quando entrar no Webbplatsen.

Garantia de Satisfação

A Mannatech está por detrás da qualidade dos seus produtos e da sua satisfação. Se por qualquer razão experimentar o nosso produto e não estiver completamente satisfeito, poderá devolvê-lo dentro de 180 dias após a compra para troca ou reembolso do preço do produto e do imposto aplicável.

O montante de reembolso MÁXIMO para reembolso de produtos é de $1,000 mais impostos. A Mannatech não reembolsará nem devolverá qualquer produto adicional recebido acima de $1,000.

Para devolver o produto usado para um reembolso, é necessário:

Durante um período de 180 dias a partir da data de compra, a Mannatech trocará por igual valor qualquer produto não aberto, não danificado e reabastecido (ou seja, garrafas limpas), como se segue:

 • Todas as trocas serão feitas numa base de um por um, com o mesmo valor.
 • Nenhuma troca por garrafas abertas ou sujas.
 • A Empresa pagará os portes de devolução do produto que voltar para o cliente.

NOTA: Cliente retalhista: Contactar o Serviço de Apoio ao Cliente [1-800-281-4469] no prazo de 30 dias após a compra para obter um Número de Autorização de Devolução e um Formulário de Devolução de Produto.

Envio - Informação sobre entrega

A Mannatech faz todos os esforços para enviar encomendas dentro de 24 horas após a sua recepção, excluindo fins-de-semana e feriados. Por favor:

 • Inspeccionar o pacote à chegada para detectar quaisquer danos e comunicar os danos no prazo de sete (7) dias.
 • Rever a encomenda (comparar o conteúdo da embalagem com a guia de remessa) para verificar a exactidão e os artigos que possam estar em atraso. Sem custos adicionais, os artigos encomendados em atraso são enviados separadamente assim que chegam ao armazém]. Comunicar todas as remessas incompletas ou imprecisas no prazo de sete (7) dias.

No caso da sua encomenda não chegar dentro de dez (10) dias úteis, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor, tenha o número de conta, número de encomenda, e informações de envio disponíveis para o Representante de Serviço ao Cliente.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Todos os direitos reservados.