Página inicial Mannatech

Patente Kraften i Mannatechs

Hur skiljer sig Mannatech åt från andra företag som arbetar med hälsa och välbefinnande? Ett ord: patente. Sob de senaste 28 åren har mer än 140 patent utfärdats até Mannatech. För närvarande har Mannatech mer än 90 patent varav ett flertal som väntar på godkännande, vilket ger företaget en unik ställning i branschen.

Faktum är att de flesta företag inom branschen för näring, hälsa och direktförsäljning endast har ett par, om ens några, patent. Detta innebär att vetenskapen och produktvalideringen bakom patent ger Mannatech långt bättre förutsättningar än konkurrenterna.

Mannatechs patentportfölj

Patente Tilldelade

Patente Aktiva

Patentear som väntar på godkännande

Dr. Nugent förklarar kraften i patente

Mannatech har gjort gjort betydande investeringar för att skydda sina sina produkter mot stöld eller förfalskning och kan därför ge kunder produkter som både är unika och vetenskapligt beprövade.

 

 

Patentprocessen

Patentprocessen är både lång och mödosam. Innan man kan få ett patent för en produkt måste produkten uppfylla vissa kriterier och visas varainnovativ, kreativoch uanvändbar för branschen den ska användas i..

Mannatech fokuserar på långsiktiga mål och fortsätter att investera i framtiden. Investeringar i patent för att skydda sina vetenskapliga och tekniska framsteg har gjort Mannatech till världsledande inom branschen för vetenskapligt beprövad näring.

†Dennainformação är giltig från och med den 14 januari 2022.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Todos os direitos reservados.