연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANNATECH

Výkonné Vedení

Ti Nejlepší Ve Výkonném Vedení

Naši budoucnost na svých ramenou sebevědomě nesou vážení členové skupiny vysoce postavených lídrů s bezkonkurenčními zkušenostmi a fantastickými úspěchy. Náš tým výkonných vedoucích pracovníků odvážně proměnil naši společnost z nadějného nováčka na celosvětového lídra a i nadále připravuje půdu pro další průlomové úspěchy v oblasti zdravého životního stylu.

랜든 프레드릭

편집하기

에린 바르타

Hlavní Právní Zástupce

스티븐 리 장로

마케팅 프로덕트 담당 수석 부사장

스티브 뉴젠트 박사

Generální ředitel pro zdraví a výživu

Představenstvo

Kulatý Stůl S Aktivními Odborníky z Rozmanitých Prostředí

Naše představenstvo je silnou a vyváženou směsicí těch nejlepších odborníků s rozmanitým původem a z nejrůznějších oborů. Každý z členů do představenstva vnáší svou vlastní jedinečnou perspektivu. Členové jménem našich akcionářů pomáhají zlepšovat vizi a cíle společnosti, vytvářet nezbytný příjmový model, řešit potřeby komunity a rozšiřovat náš globální dosah.

J. 스탠리 프레드릭

래리 A. 조브

케빈 로빈스

타일러 라메슨

John A Seifrick</h4

Výbory představenstva a jejich zakládací listiny

1. 비보르 프로 감사

Pátá novelizovaná a přeformulovaná zakládací listina výboru pro audit představenstva společnosti Mannatech, Incorporated.

스타누트

2. Výbor pro plán kompenzací a akciových opcí

Novelizovaná a přeformulovaná zakládací listina výboru pro plán kompenzací a akciových opcí představenstva společnosti Mannatech, Incorporated.

스타누트

3. Výbor pro jmenování/řízení a soulad s předpisy

Novelizovaná a přeformulovaná zakládací listina výboru pro jmenování a řízení představenstva společnosti Mannatech, Incorporated.

스타누트

4. 마케팅으로 이동

매나테크(주)의 마케팅 및 홍보 담당자는 매나테크(주)에 대한 새로운 정보 및 공식 목록을 제공합니다.

스타누트

Transformujte svůj život

Staňte se členem rodiny Mannatech!

PRODUKTY, KTERÉ VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT

Celostní Péče o Zdraví
Cílené zdraví
필수
흐모트노스트 + 즈다트노스트
Péče o Pleť
모든 제품 보기

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.