연결 상태를 유지하십시오! COVID-19 기간 동안의 뉴스 및 업데이트 자세히 알아보기
$224.99 이상의 모든 구독에 대해 무료 배송
타의 추종을 불허하는 180일 만족 보장!
마나테크 홈페이지

미션 500만®

미세 M5M

Pomáhat v boji s globální podvýživou zajištěním výživy pro děti na celém světě. K tomuto cíli míříme pomáháním potřebným dětem a zajištěním jejich nezbytné výživy prostřednictvím našich produktů.

Od roku 2009 programy společnosti Mannatech vygenerovali více než 110 milionů porcí výživové podpory pro podvyživené děti.

Podporujeme děti, rodiny + komunity

Nejdůležitější věcí, kterou mohou rodiče udělat pro své děti, je zajistit jim výživu nutnou k jejich zdraví. Dosahujeme toho poskytováním vitamínů, minerálů a klíčových živin rodičům rostoucích dětí, jež potřebují k optimálnímu zdraví. Když takto změníme zdraví jednoho dítěte, pomůže to změnit komunity.

Věděli jste, že?

Vážná podvýživa se týká 45 milionů děti na celém světě každý rok. To je téměř jedno ze tří děti mladších pěti let (tj. celá populace Kalifornie + Chicago + Houston).

Zdroj: Světový program potravin USA

비데아

 

Ekvádor, kapitola 1: Naděje na výživu

 

Ekvádor, kapitola 2: Výživa rodin

 

Ekvádor, kapitola 3: Radost z výživy

 

Ekvádor, kapitola 4: Vyživujeme tělo i duši

 

Ekvádor, kapitola 5: Vyživujeme Ekvádor

Naši partneři v této misi

Kids Around the World jsou církevní organizace, jejímž úkolem je ovlivnit životy dětí a jejich okolních komunit ohledně toho, co nazývají Oblasti naděje, kde je o děti pečování a staráno.

Vytvořili jsme partnerství se čtyřmi těmito komunitami HopeZone:

산 실베스트레, 에크바도르

Nachází se na březích řeky Portoviejo pouhých několik mil od jejího ústí, hlavní zdroje příjmů této nízko položené komunity jsou pěstování rýže a rybolov. Tato HopeZone byla založena v lednu 2021 a pomáhá přibližně 130 dětem, které jsou registrované do programu výživy.

푼타 알타, 에크바도르

Tyto komunity se nachází na kopcích Manabi a jsou mimo dosah pevných cest. Místní matky se spojily a vytvořily dobrovolnický tým, který vede tuto HopeZone, která byla založena v srpnu 2021. V Punta Alta a jejích sousedních komunitách žije přibližně 110 dětí. Tyto tři komunity se spojí a vytvoří HopeZone.

Payita, Dominikánská republika

Payita je smíšená zemědělská oblast s produkty jako je rýže, kokosy a dobytek. Také složí jako generační centrum naděje pro Dominikánskou republiku. HopeZone bude otevřena v říjnu 2021 s přibližně 50 dětmi v první fázi.

El Cruce de Caño, Dominikánská republika

Tato zemědělská komunita se nachází na okraji Naguy a hlavními formami zaměstnání jsou farmaření a lesnictví. HopeZone bude brzy otevřena s cílem pomoci přibližně 40 děti, které žijí v této komunitě.

리모달

© 2024 매나테크, Incorporated. 모든 권리 보유.