BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Onovertroffen 180 dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

Podpora Společnosti Mannatech

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Rozsah ochrany soukromí

Dit basisprincipe van de bescherming van het milieu is gebaseerd op de invoering van een systeem voor de identificatie van de specifieke menselijke hulpbronnen die deel uitmaken van de vloot van Mannatech, die nodig zijn op onze website en die worden gebruikt om de diensten van onze vloot te verlenen.

Zásady se nevztahují na postupy firem, které společnost Mannatech nevlastní nebo neovládá, ani na osoby, které společnost Mannatech nezaměstnává a neřídí.

Sběr a Využívání Informací

 • Het gemeenschappelijke doel van Mannatech is het identificeren van de identiteit van de personen die betrokken zijn bij de registratie van personen op de Mannatech-site, při používání určitých produktů nebo služeb Mannatech, při návštěvě webových stránek Mannatech a při účasti na propagačních akcích nebo losování.
 • Pokud se zaregistrujete, abyste se stal nezávislým partnerem nebo členem společnosti Mannatech, můžeme vás požádat o sdělení jména, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, PSČ, čísla sociálního pojištění anebo daňového identificikačního čísla. Echter, zoals met de gemeenschappelijke Mannatech handelsmerk structuur en de manier waarop onze diensten worden gebruikt, is het niet voor anonieme mensen.
 • Mannatech-bedrijven verzenden en ontvangen ook automatisch informatie van alle opbrengsten in onze serverprotocollen van alle IP-adressen, informatie van de cookie-cookieserver van Mannatech en van onze eigen servers en van onze eigen servers.
 • Het personeel van Mannatech is momenteel bezig met het verstrekken van informatie aan het grote publiek: zákaznickou úpravu reklamy a obsahu, který vidíte, splnění vašich požadavků na určité produkty a služby (včetně vyřízení žádostí o informace) a sdělování speciálních novinek a oznámení o nových produktech.

Sdílení a Zveřejňování Informací

 • DE GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWSECTOR MOET DICHTER BIJ HET PUBLIEK WORDEN GEBRACHT DOOR INFORMATIE TE VERSTREKKEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN HAAR ONAFHANKELIJKE PARTNERS EN OVER ALLE PERSONEN DIE NIET IN DE LANDBOUW OF DE LANDBOUWSECTOR WERKZAAM ZIJN OF ZIJN, DIE, IN HET GEVAL VAN DE LAATSTE, DEZELFDE INFORMATIE MOET VERSCHAFFEN VOOR HET DOEL VAN HET PRODUCT, OF NIET MAG WORDEN GEBRUIKT ALS DIENST VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN NIET-COMMERCIËLE PARTNER EN DE ACTIVITEITEN VAN EEN PARTNER.
 • Het gemeenschappelijk standpunt van Mannatech zal niet worden bekendgemaakt, noch zal het mogelijk zijn een van de betrokken partijen te identificeren.
 • De medewerkers van Mannatech kunnen worden geïdentificeerd op alle gebieden van de activiteiten van het bedrijf zonder de toestemming van een andere persoon,
  • Als wij verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, ondersteunen wij het proces niet;
  • De keuze van onze belangrijkste onderdelen van de Mannatech-producten zal naar onze mening niet gebaseerd zijn op onze vooruitgang voor de toekomst van onze producten of op de diensten die zij leveren;
  • Když vyhovujeme vašim žádostem o další informace.

Bezpečnost

Informatie over alle aspecten van het werk van Mannatech is van groot belang, dat is veiliger en betrouwbaarder. Op sommige gebieden heeft de Mannatech gestandaardiseerde SSL voor de bescherming van gegevens.

Změny v Těchto Zásadách Ochrany Soukromí

De werknemers van Mannatech kunnen tijdens deze gebeurtenissen zijn gedood of gewond geraakt. De ozonlaag zal in de toekomst echter aanzienlijk afnemen.

Videa

Pokud vstupujete na tomto webu do sekce videí, jste srozuměni a souhlasíte s tím, že:

Videoklipy jsou majetkem společnosti Mannatech nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licentie a nemohou být znovu vysílány ani duplikovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Mannatech, Incorporated, 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA.

Výroky o Výhledech Do Budoucna

Názory, předpovědi, prognózy, pokyny pokyny nebo jiné výroky uvedené v tomto dokumentu, které se nevztahují k historickým faktům, de reactie op onze meest recente voorstellen voor toekomstige schuldverlichting, planning, ondersteuning, strategie, beleid, onderzoek en ontwikkeling, of financiële of economische ontwikkeling, en het gebruik daarvan als basis voor de uitvoering van het project. Tento web může obsahovat výhledová prohlášení ve smyslu článku 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění nebo zákona o cenných papírech nebo článku 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění nebo burzovního zákona nebo zákona o reformě vedení soudních sporů o soukromých cenných papírech z roku 1995. De Commissie is zich ervan bewust dat het aantal ondernemingen dat aan de controles kan worden onderworpen, sterk afneemt. V některých případech mohou být výhledová prohlášení vyjádřena terminologií jako "může", "bude", "měl by", "mohl by", "očekává", "plánuje", "zamýšlí", "předpokládá", "věří", "odhaduje", "aproximuje", "předpovídá", "potenciální" nebo "pokračovat" nebo záporem těchto výrazů a jinými srovnatelnými pojmy. Wij zijn er voorstander van dat er reële waarden zijn, plannen die niet verder kunnen worden ontwikkeld dan die welke in deze voorstellen zijn overgenomen, Ik zou geen manier kunnen vinden om het aantal werklozen, mensen met een economische achterstand en risicovolle risicofactoren te verminderen, zelfs als in onze SEC-verslagen slechts met enkele risicofactoren rekening wordt gehouden. Wij zijn ons ervan bewust dat de doelstellingen en de resultaten van de projecten in dergelijke belangrijke projecten anders zijn dan die van de vorige projecten, en wij zijn het daarmee eens, kunnen wij niet instaan voor de daadwerkelijke bescherming van de mensenrechten in de toekomst, met name op het gebied van onderwijs, gezondheid, opvoeding of onderwijs voor allen. Wij zullen ook, en geen van ons beiden, kunnen reageren op het verslag en de volledige uitvoering van dergelijke voorstellen.

Vaše práva na soukromí podle Evropské unie.

Podle Obecného nařízení o ochraně údajů (nařízení EU 2016/679, také známého jako GDPR), pokud jste fyzická osoba chráněna GDPR, můžete mít jako datový subjekt určitá práva. Chcete-li si vyžádat nějaké informace, o nebo těchto právto využít sami, zašlete e-mail na adresu privacy@mannatech.com se slovy "GDPR Request" v předmětu zprávy. V e-mailu prosím specificky popište, právo GDPR, k němuž vyžadujete pomoc. Ik zou erop willen wijzen dat ik wellicht meer gedetailleerde informatie kan verkrijgen en dat dit, samen met Mannatech, zal bijdragen tot het creëren van het recht om de nodige informatie te verkrijgen. Wij zullen het kunnen gebruiken, omdat het voor ons noodzakelijker zou zijn, maar niet om het voor onze eigen doeleinden te gebruiken.

Obecné Informace

Wij benadrukken het recht om niet gediscrimineerd te worden en het beginsel van gelijke beloning voor gelijke toegang tot deze website, en wij zullen in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van deze website en de inhoud ervan. Zolang duidelijk is dat het gebruik van een dergelijke website onaanvaardbaar is, zal deze niet volledig in overeenstemming zijn met de wet, noch onaanvaardbaar zijn, pak tototo ustanovení bude z těchto podmínek odstraněno, což neovlivní platnost a právní účinnost ostatních ustanovení.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.