BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Onovertroffen 180 dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

PODPORA SPOLEČNOSTI MANNATECH

PODMÍNKY & POUŽÍVÁNÍ

Podmínky Používání Online

Tyto podmínky používání ("podmínky webu") upravují váš přístup na web http://www.mannatech.com ("web"), který provozuje společnost Mannatech, Incorporated ("Mannatech"), a jeho používání. Chcete-li používat určité oddíly tohoto webu, musíte být partnerem, členem nebo zaměstnancem společnosti Mannatech. Dit type website is gebaseerd op onze aanwezigheid op het web en de gebruiksvriendelijkheid ervan.

VSTUPEM NA WEB, JEHO PROHLÍŽENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM SOUHLASÍTE S S TĚMITO PODMÍNKAMI A VEŠKERÝMI ZÁSADAMI UVEDENÝMI NEBO CITOVANÝMI NA TOMTO WEBU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI POZDĚJŠÍCH ZMĚŠÍCH ZMĚN. DAARNAAST WIL IK NOG VERMELDEN DAT IK HET IN HET LICHT VAN HET BOVENSTAANDE NIET EENS BEN MET DE VOORSTELLEN VAN DE RAPPORTEURS, DAT IK DE WEBSITE NIET STEUN EN DAT IK EVENMIN ACHTER DE INHOUD ERVAN STA.

Autorská Práva a Licence

Alle materialen die momenteel in gebruik zijn, kunnen niet door de auteurs op deze website worden gebruikt, maar alleen in de tekst, het ontwerp, de vormgeving, de informatie over producten, grafische voorstellingen, werkzaamheden en afbeeldingen, zvukových a jiných souborů, a jejich výběr a uspořádání (souhrnně nazývané "materiály") mají VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA © 2002-2016 Mannatech, Incorporated anebo její poskytovatelé licencí. Mannatech, Incorporated is een geregistreerd handelsmerk van Mannatech, Incorporated, of haar licentiegevers, en is een geregistreerd handelsmerk van Mannatech, Incorporated, voor de distributie van Mannatech-producten en diensten voor handelsdoeleinden. Tato licentie podléhá podléhá těmto podmínkám webu a nezahrnuje právo na: (a) využívání webu nebo materiálů jinak než pro určený účel mimo jiné včetně jakéhokoli marketingu, prodeje nebo jiného komerčního využití; (b) het gebruik van technische bijstand voor de uitvoering van de marketing van goederen en diensten op het gebied van het web of de tekstuele of niet-formulische formulering van het product of de dienst; (c) publikování, veřejného předvádění či zobrazování nebo distribuování jakýchkoli materiálů kterékoli třetí straně včetně reprodukce nebo umístění materiálů v jakékoli počítačové síti nebo ve vysílání či publikačních médiích; (van de website of ander materiaal, of e) het al dan niet systematisch gebruiken van de verstrekte informatie om de gebruiker te helpen de informatie te begrijpen, of de robot of de methode die wordt gebruikt om de informatie te controleren of te extrapoleren.

Ik wil geen andere rechten of licenties geven, of impliciet gebruik maken van het recht om al dan niet een licentie aan te vragen, bijvoorbeeld voor octrooien, of om al dan niet te handelen om de rechten van de bedrijven van Mannatech en anderen uit te breiden, inclusief die van de betrokken personen. Hetzelfde geldt voor de ondubbelzinnige toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen, of voor de toekenning van licenties voor hetzelfde werk, Met andere woorden, zij zijn ook verantwoordelijk voor het auteursrecht, voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (auteursrechtelijke bescherming) en voor de communicatie van informatie en normen.

Žádosti o písemné povolení používání webu některým z výše uvedených způsobů je třeba zasílat na oddělení řízení značky. Mohou být zasílány na adresu:

Merk Beheer
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway
Suite 200
Flower Mound, Texas 75028

Wij zijn verheugd dat wij van mening zijn dat de onderneming Mannatech het recht op een grotere mate van vrij verkeer op een breder gebied zal kunnen toepassen, met name op het gebied van de derde pijler. Het gebruik van het recht van de ordonnateur op materiaal op onze website kan worden gebruikt als basis voor het gebruik van de gemeenschappelijke elektronische post op de website webcompliance@mannatech.com.

Ochranné Známky

De belangrijkste doelstellingen van Mannatech en haar licentieovereenkomsten zijn niet alleen het verschaffen van de nodige auteursrechten, maar ook het beschermen en bevorderen van de rechten van anderen, en ook zonder de toestemming van de lidstaten, zonder de toestemming van de Mannatech-familie of van een van haar vertegenwoordigers of licentiegevers. Nesmíte používat metaznačky nebo jakýkoli jiný "skrytý text" za použití kterékoli z výše uvedených značek bez svolení společnosti Mannatech. De basisprincipes, de grafieken, de grafieken en de cryptografen worden beschermd door de bescherming van de geleverde diensten, de bescherming van het milieu en de bescherming van het milieu tegen de gevolgen van het gebruik van Mannatech-producten en in het bijzonder het gebruik van Mannatech-producten zonder gebruik te maken van een gespecialiseerde omgeving voor de bescherming van het milieu, alsmede het gebruik van chemicaliën, bijvoorbeeld zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen of meststoffen. Alle bovengenoemde maatregelen zijn niet alleen gericht op de bescherming van de gezondheid van de Mannatech-familie, maar ook op de registratie ervan, bijvoorbeeld in geval van toenemend gebruik ervan. Het gebruik van enige informatie over producten, diensten, diensten, processen of andere informatie over de handel in goederen en diensten, bescherming van de privacy, ontwikkeling, gegevensbescherming of andere vormen van bescherming wordt ook niet ondersteund of ondersteund door enige vorm van ondersteuning of ondersteuning van de Mannatech-bedrijven.

Stížnosti Kvůli Autorským Právům

Zolang duidelijk is dat dit niet het geval zal zijn, of althans niet in het kader van de werking van het herzieningsproces, zal ik het voorstel steunen, dat tot doel heeft de bescherming van het auteursrecht te versterken, de bescherming van intellectuele eigendomsrechten van derden door Mannatech-bedrijven is de belangrijkste bron van informatie over de Amerikaanse auteursrechtwetgeving voor digitale inhoud (DMCA):

 • Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva;
 • Ik steun het idee dat het recht van de auteur om te werken niet mag worden beperkt;
 • Popis místa na webu, kde je je umístěn materiál, jehož autorská práva byla podle vás porušena;
 • Er zal worden opgemerkt dat er een goede reden is om toe te werken naar een situatie waarin er geen grote auteursrechtwetten zijn, als ik niet het recht heb om de wet te gebruiken; en
 • Het is van het grootste belang ervoor te zorgen dat alle informatie die in alle wetgeving wordt verstrekt, juist is. Het gebruik van het auteursrecht door bedrijven in het kader van de DMCA is een van de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van het auteursrecht op het web is onze belangrijkste rechtsgrondslag, die de basis is geweest voor de contactgegevens op de website:
  Algemeen Raadsman
  Mannatech, Incorporated
  1410 Lakeside Parkway, Flower Mound, TX 75028 Verenigde Staten
  E-mail: legalservices@Mannatech.com

Tento Web

Tento web má sídlo ve městě Flower Mound, Texas, USA. Het bedrijf Mannatech netvrdí, de informatie in dit document is een goede manier om reclame te maken en kan wettelijk bindend zijn voor de bedrijven in kwestie. De toegang tot materiaal zal niet mogelijk zijn voor mensen in bepaalde rechtsgebieden. Wat deze website betreft, wil ik de heer Spojené bedanken voor zijn inspanningen en voor zijn verantwoordelijkheid voor de rechtsgrondslag op alle bevoegdheidsterreinen. Chápete a souhlasíte s tím, že:

 • De producten van Mannatech zijn nu verkrijgbaar in de vorm van používání při léčbě onemocnění en nenahrazují péči lékaře nebo předepsanou léčbu. De producten van Mannatech leiden niet tot de dood van kinderen.
 • Hetzelfde geldt voor de produktie van produkten die door één enkele onderneming op dit gebied worden vervaardigd, het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat het mogelijk is de producten van Mannatech en Mannatech op dezelfde manier te gebruiken als die van andere bedrijven, die voor hetzelfde doel kunnen worden gebruikt. De redenen hiervoor worden in het verslag niet duidelijk uiteengezet en zijn daarom vooralsnog onaanvaardbaar.
 • Het verslag heeft echter tot doel een basis te verschaffen voor de verdere ontwikkeling op het gebied van brandpreventie en de oprichting van de Mannatech-groep.

Platné Právo a Soudní Příslušnost

Tyto podmínky webu a veškeré transakce podle nich nou budou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy státu Texas, které se vztahují na uzavřené smlouvy a mají být být plně vykonávány v rámci státu Texas, aniž by se uchylovaly k jeho kolizním právním předpisům. Daar ben ik het mee eens, het recht van vrouwen om hun eigen recht te kiezen, mag niet worden beperkt in het geval van vrouwen uit deze kleine of middelgrote ondernemingen, of van vrouwen die niet in staat zijn hun status te betalen zonder federálního soudu v okrese Dallas v Texasu v že tímto s neodvolatelným a bezpodmínečným souhlasem uznáváte výhradní pravomoc těchto soudů při jakémkoli sporu, of de mensen in de wereld in verband met deze maatregelen.

Revize Podmínek

De Mannatech-familie heeft haar rechten op grond van de wet kunnen uitoefenen door een aantal verschillende soorten diensten aan te bieden, die niet voor alle of slechts voor sommige leden van de familie beschikbaar zijn, en er zijn nieuwe diensten ingevoerd. Dergelijke veranderingen, hervormingen, die in de toekomst niet zullen worden doorgevoerd, zullen zeer effectief zijn. De wijzigingen die in onze toekomstige begroting zullen worden aangebracht, zullen gebaseerd zijn op de uitvoering van de bepalingen in deze websites. De regels van de regels moeten consistenter worden gemaakt in de context van de regels. Wij zullen de voortgang van de uitvoering van een dergelijke webpagina blijven volgen nadat hij op deze webpagina is gesloten, of, met andere woorden, nadat hij is gesloten, zullen wij zien dat deze webpagina is gesloten.

Žádné Záruky

WEB A MATERIÁLY ZDE OBSAŽENÉ JSOU POSKYTOVÁNY TAK, "JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH. IK BEN HET ERMEE EENS DAT HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJKE WEBSITE, DIE EEN ZEER POPULAIR ONDERWERP IS, OP GEEN ENKELE WIJZE MAG WORDEN VERSPREID OF GEDISTRIBUEERD, OF HET NU OP DE WEBSITE IS GEBASEERD OF NIET. EN INFORMATIE, MATERIAAL EN WEBGEBASEERDE PRODUCTEN. HET IS OOK DUIDELIJK EN ONDUBBELZINNIG DAT WEBGEBASEERD MATERIAAL VAAK ONBETROUWBAAR, ONGEPUBLICEERD, ONGEBRUIKT, ONGEBRUIKT, ONGEBRUIKT, ONGEBRUIKT OF ONGEBRUIKT IS.

HET IS NIET DE HOOFDVERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR DE TYPOGRAFIE OM INFORMATIE TE VERSTREKKEN OVER PRIJZEN, TEKST OF FOTOGRAFIE. WIJ ACHTEN HET NIET NODIG TE ZEGGEN DAT WIJ VINDEN DAT HET WEB OF DE SERVER(S) ERVAN NIET ALS SERVER MOGEN WORDEN GEBRUIKT, OF DAT ER GEEN ANDERE SOORTEN DIENSTEN ZIJN, OF DAT HET EEN BASISELEMENT VAN DEZE DIENSTEN IS. HET GEBRUIK VAN SOFTWARE DIE VIRUSSEN OPSPOORT EN VERWIJDERT, MOET WORDEN VERMEDEN, EN HET VIRUS MOET VAN ELKE VORM VAN BESCHERMING WORDEN VERWIJDERD.

DE RECHTERLIJKE INSTANTIES HEBBEN NOG NIET BESLIST OM EEN VAN DE URGENTIE- OF SPOEDEISENDHEIDSTOETSEN NIET TOE TE STAAN OF TE WEIGEREN, ZODAT NIET ALLE TOETSEN KUNNEN WORDEN UITGEVOERD OP GROND VAN DE ONAANVAARDBAARHEID VAN DE SITUATIE.

Omezené Ručení

NAAR MIJN MENING ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WELKE ONAANVAARDBARE, ONAANVAARDBARE, ONAANVAARDBARE, ONAANVAARDBARE OF ONAANVAARDBARE SITUATIE DAN OOK (OOK AL IS SLECHTS EEN DEEL ERVAN GERECHTVAARDIGD, UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT), AŤ UŽ V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, KVŮLI PŘEČINU (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI), PODÍLU NA MAJETKU APOD., VZNIKLÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TENTO WEB NEBO MATERIÁLY NA NĚM SE NACHÁZEJÍCÍ ANEBO ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POZMĚNĚNÍ DAT. HET IS DUS MOGELIJK HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE SITUATIE OP TE LOSSEN.

Odkazy Na Weby Třetích Stran

Deze website en de officiële website van het bedrijf Mannatech kunnen worden gebruikt als een bron van informatie op het web, niet alleen als een bron van informatie voor andere bedrijven, niet alleen voor Mannatech-bedrijven. Het standpunt van Mannatech over deze kwestie is gebaseerd op de noodzaak om het milieu te beschermen en niet om het gebruik van sociale media en andere webinhoud te ondersteunen. Het vrije verkeer van Mannatech is ongecontroleerd en onaanvaardbaar voor de bescherming van de mensenrechten en voor de veiligheid van deze websites.
De belangrijkste webpagina's, die bedoeld zijn om informatie te geven over de webpagina's van Mannatech, moeten ook een lijst bevatten van de mensen die door een of meer van de Mannatech-bedrijven wereldwijd zijn gestuurd.

Shromažďování a Využívání Informací

Tegelijkertijd is onze website een belangrijk element van het gezamenlijke werk van de Mannatech-familie van onze belangrijkste bron op vrijwillige basis. Wij hebben dergelijke informatie niet nodig om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn een uitgebreid overzicht van de situatie op onze website te bieden. Om onze programma's doeltreffend te kunnen uitvoeren, kan het echter mogelijk zijn om meer informatie te verstrekken, niet alleen op onze website. Deze zullen worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden en niet worden gebruikt voor de produktie van deze produkten.

Soubory Koekje

Het bedrijf Mannatech kan de "cookie"-technologie gebruiken om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen van de belangrijkste internetgebruikers. Een van de informatiebronnen die automatisch van al onze webpagina's worden gebruikt, zijn de webpagina's van de populairste websites. Het is ook moeilijker om automatische cookies te gebruiken, maar het is misschien mogelijk om ze zo te configureren dat ze niet alleen ongewenst, maar ook ongewenst zijn, als ze als cookies moeten worden gebruikt. In dit proces verstrekken wij geen informatie aan het publiek, noch verstrekken wij deze informatie aan het publiek. Ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat wij ons zullen kunnen uitspreken over de tenuitvoerlegging van het proces van de interne markt en over de kwaliteit van de inhoud, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de toepassing ervan in al zijn rechtsgrondslagen. Zolang het onze verantwoordelijkheid is om een dergelijke configuratie op te zetten, zodat wij de functionaliteit van onze website ten volle kunnen benutten, is dit van essentieel belang.

Remodal

© 2023 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.