BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Onovertroffen 180 dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

MANNATECH ONDERSTEUNING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bruksvilkår på nettet

Deze drukvilkårene ("Sidevilkår") is bedoeld voor de toegang tot en het gebruik van deze website op http://new.mannatech.com ("Siden"), die wordt beheerd door Mannatech, Incorporated ("Mannatech"), een onderneming die in de Verenigde Staten is gevestigd. Hovedkontoret ligger i 1410 lakeside Parkway, Suite 200, Texas, USA. Deze zijdevilkårene gjelder bare din tilgang til og bruk av siden, som gjest eller regert bruker, og endrer ikke på noen måte vilkårene eller betingelsene for noen annen avtale du kan ha med Mannatech for produkter eller tjenester. Mannatech verkoopt een breed scala aan producten.

VENNLIGST LEST GODT BRUKSVILKÅRENE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE SIDEN. NÅR DU ÅPNER, BLAR I ELLER BRUKER SIDEN, SAMTYKKER DU I VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM FREMGÅR AV, OG ALLE POLICYER SOM HENVISES TIL, I DISSE SIDEVILKÅRENE, INKLUDERT ALLE ETTERFØLGNEDE ENDRINGER AV FORANNEVNTE. ALS U DEZE ZIJDE WILT GEBRUIKEN OF ALLE ANDERE KANT WILT GEBRUIKEN, MOET U DEZE ZIJDE GEBRUIKEN, OF EEN ANDERE ZIJDE GEBRUIKEN.

Tilgang til siden vår

Tilgang til siden vår er tillatt på midlertidig grunnlag, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på siden uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke være ansvarlige hær siden vår av noen som helst grunn er utilgjengelig over en hvilken som helst periode.

Fra tid til annen kan vi begrense til noen deler av siden, eller hele siden, for brukere som er registreert hos oss.

Als u een bruker-ID-kode, passord of een ander soort informatie als een del av våre sikkerhetsprosedyrer wilt gebruiken, kunt u dit informatieblad behandelen als konfidensiell, en kunt u dit formulieren naar noen tredjepart. Vi har retten til når som helst å deaktivere en hvilken som helst ID-kode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, hvis du etter vår oppfatning har forsømt å overholde noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Du er ansvarlig for å orderne alt det nødvendige for at du skal få til tilgang til siden. Du er også ansvarlig for å sikre at alle som får tilgang til siden gjennom din internettforbindelse er oppmerksomme på disse vilkårene, og at de overholder dem.

Opphavsrett og lisens

Alle materialen met opphavsrett på siden, inkludert men ikke begrenset til teksten, designen, håndbøkene, produktinformasjonen, grafikken, bildene, lyd- og andre filer, og valget og oppsettet av disse (kollektivt: "Materialet") er MED ENERETT © 2002-2009 Mannatech, Incorporated og tilhører eller er lisensiert til Mannatech, Incorporated og/eller dennes lisenshavere. Materialene er beskyttet av opphavsrettslov og -avtaler over hele verden. Mannatech heeft een lijst opgesteld voor het verkrijgen van persoonlijke toegang tot materiaal voor uw informatie en kan Mannatechs producten en apparatuur vrijgeven. Denne lisensen er gjenstand for disse sidevilkårene, og inkluderer ikke retten til å: (a) bruke stedet eller materialene til annet enn det tiltenkte formålet, inkludert, men ikke begrenset til noen markedsføring, salg eller annen kommersiell bruk, (b) bruke innrammingsteknikker for å omgi noen del av siden, inkludert noen bilder som finnes på siden eller tekst eller layout av noen side eller skjema som står på en side, (c) publisere, offentlig fremføre eller vise, eller distribuiere til noen tredjepart noen materialer, inkludert reproduksjon eller inkludering av materialene på noe datanettverk eller kringkasting eller publikasjonsmedier, (d) gjøre avledet bruk av siden eller materialene, eller (e) noen systematisk innsamling eller uttrekking av data ved bruk av datamining, roboter eller lignende datainnsamlings- eller uttrekkingsmetoder.

Du can skrive ut ett eksemplar, og laste ned utdrag av en eller flere sider fra siden vår til personlig referanse, og du can gjøre andre i din organisasjon oppmerksom på materialet som står på siden vår.

Du can til enhver tid bare bruke materiale fra sidene på nettsiden som er beregnet på bruk i landet ditt.

Du can bare linke til startsiden vår, eller til konkrete sider beregnet på bruk i landet ditt.

Du må ikke ikke på noen måte endre papir- eller digitale kopier av noen materialer du har skrevet ut eller lastet ned, og du må ikke bruke noen illulstrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk atskilt fra ledsagende tekst.

Vår status (og til identifiserte bidragsytere) som forfattere av materialer på siden vår må alltid oppgis.

Du må ikke bruke noen del av materialene på siden vår til kommersielle formål uten å få lisens til det fra oss eller våre lisenshavere.

Hvis du skriver av, linker til, kopierer eller laster ned noen del av siden vår i brudd på disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke siden opphøre umiddelbart og du må returnere eller destruere alle kopier av materialene som du har laget.

Du får ikke noen annen rett eller lisens, ved implikasjon, berettiget antakelse eller på annen måte, i eller under noen patent, varemerke eller eiendomsrett til Mannatech eller noen tredjepart. All uautorisert bruk av siden vil annullere tillatelsen eller lisensen som er gjennom disse vilkårene og kan bryte gjeldende lov, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, varemerkelovgivning og kommunikasjonsforskrifter og -statutter.

Forespørsler om skriftlig tillatelse til å bruke siden på noen måte som er angitt ovenfor, bør sendes til produktstyring. Produktstyring kan nås på følgende måte:

Brand Management
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

U kunt er ook op vertrouwen dat Mannatech u zal helpen bij het vinden van een oplossing voor het probleem van de volledige omfanget av loven, inkludert forsøk på straffeforfølgelse. Innkalling til på påstander om brudd på opphavsretten av vårt nettsted materialer kan meldes til selskapet ved å sende webcompliance@mannatech.com.
Merkevarer

Merkevarer som tilhører Mannatech og Mannatechs leverandører eller lisenshavere kan ikke kopieres, brukes eller imiteres, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Mannatech eller Mannatechs leverandører eller lisenshavere. Du vil kanskje ikke kunne bruke meta-tags eller annen "skjult tekst" med noen av ovennevnte merker uten Mannatechs tillatelse. Alle topptekst, grafikk, ikoner og skripter, servicemerker, merkevarer tilhørende Mannatechs kan heller ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten Mannatechs skriftlige forhåndsvarsel. Alle andre Mannatech-navn eller -logoer som er oppgitt på siden, eller eller alle andre merkevarer, registreert eller ikke, tilhører de respektive eierne. Henvisning til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, merkevare, produsent, leverandør eller ikke, utgjør ikke eller antyder ikke godkjenning, sponsing eller anbefaling fra Mannatech
Opphavsrett-klager

Hvis du tror ditt ditt arbeid eller innhold er kopiere og lagt ut på siden eller gjennomgangsfunksjonen på en måte som utgjør brudd på opphavsrett, ber vi deg gi Mannatechs opphavsrett-representant følgende skriftlige informasjon i samsvar med Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

- een elektronisch of fysisch teken van een persoon die bevoegd is om de eieren of andere opphavsrettinteressen te hanteren,
- een beskrivelse av det beskyttede arbeidet som du hevder er krenket,
- een beskrivelse av hvor materialet som du påstår krenker dine rettigheter, ligger på Siden,
- din uttalelse om at du er i god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dennes agent, eller ved lov, og
- din uttalelse, nedtegnet under ed, om at ovennevnte informasjon er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten. De DMCA-agent van Mannatechs voor het verzamelen van het bewijsmateriaal over de bescherming van persoonlijke gegevens is een zeer belangrijke zaak die in de toekomst kan worden behandeld:

General Counsel
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA
E-post: legalservices@Mannatech.com

Denne nettsiden

Denne nettsiden er basert i Flower Mound, Texas, USA. Mannatech geeft een antwoord op de vraag of de informatie die in deze danske delen aan de zijkant van het schip wordt gegeven, betrouwbaar is of kan blijven bestaan op een mooie, eenvoudige manier voor Denemarken. Tilgang til materialene vil knaskje ikke være lovlig av enkelte personer i visse land. Hvis du åpner denne nettsiden fra utenfor Danmark, gjør du det for egen risiko og er ansvarlig for å overholde lovene i den respektive jurisdiksjonen.

Kommentarer and annet materiale som er lagt ut på sideen er ikke tenkt å være råd om hvor stor tillit som skal tillegges. Derfor frasier vi oss alt ansvar som oppstår som følge av all tillit som vises slike amterialer av en gjest på siden vår, eller av noen som kan være informert om noe av innholdet.

Du forstår og samtykker i at:

Mannatechs produkter er ikke utformet til bruk i behandlingen av sykdom eller for å erstatte en leges behandling eller utprøvd terapi. Mannatechs produkter er ikke beregnet på å diagnostisere, behandle, helbrede eller forhindre noen sykdom.
Alle produktpåstander som er gjort av individer i denne websidens innhold er basert på hans eller hennes personlige oppfatning og/eller erfaringer etter bruken av Mannatechs produkter og Mannatech frasier seg alt ansvar for slike påstander som kan gis. Disse rapportene er ikke verifisert er ikke fremstilt som å gi noe balansert synspunkt på vitenskapen som foreligger. Deze worden gebruikt voor individuele personen en ikke voor Mannatech.
Bare påstandene som gis på det spesifikke landets sider inngår i Mannatechs markedsføring i landet ditt. Påstander som er gjort på sidene til andre land, kan ikke brukes i noen del av markedsføringen i landet ditt.
All misbruk av denne siden vil resultere i disiplinærtiltak i samsvar med Mannatechs bedriftspolicyer og -prosedyrer, og all håndtering av slik misbruk skal overlates utelukkende til Mannatechs forgodtbefinnende.

Gjeldende liefde og jurisdiksjon

Disse sidevilkårene og all tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller innholdet (inkludert ikke-kontraktmessige tvister eller krav) skal styres av og fortolkes i samsvar med lovene i delstaten Texas, i overensstemmelse med avtaler som er inngått og skal utføres i delstaten Texas, uten tilflukt til delstatens bestemmelser om lovkonflikt. Du samtykker i at all legaliske saker som oppstår som følge av eller i forhold til disse vilkårene og betingelsene skal reises bare i delstats- eller forbundsdomstol i Dallas fylke, Texas, og du samtykker herved ugjenkallelig og betingelsesløst og underlegger deg den eksklusive jurisdiksjonen til silke domstoler over alle søksmål, rettssaker eller forhandling mot deg for brudd på disse betingelsene i landet der du bor eller et annet aktuelt land.

Endring av vilkårene

Mannatech forbeholder seg retten, etter forgodtbefinnende, til når som helst å endre disse vilkårene som kan være aktuelel for deg, eller deler derav, og pålegge nye vilkår og betingelser for siden. Net als de omtrek, de tillegg of de slettinger komen in aanmerking voor een middelbar virkning. Hver gang du bruker siden, vil vil vilkårene og betingelsene som fremgår av disse sidevilkårene gjelde din bruk av siden. Brukere av siden bør sjekke med jevne mellomrom om det er endringer i websidens vilkår. Als u deze zijde wilt gebruiken voor het aanbrengen van de eindringen op uw zijwand of als u op een andere manier met de eindringen wilt werken, moet u ervoor zorgen dat u de eindringen niet beschadigt.

Hvis behovet oppstår, can vi suspend til til siden vår eller stenge den på ubestemt tid. Hvilket som helst materiale på siden vår kan være utdatert på et gitt tidspunkt, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

Ingen garantier

SIDEN OG MATERIALET SOM STÅR HER ER GITT "SOM DET ER" OG "ETTER TILGJENGELIGHET" UTEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER ANTYDET. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT BRUK AV SIDEN, INKLUDERT ALT INNHOLD ELLER DATA SOM DISTRIBUERES AV ELLER LASTES NED ELLER FÅS TILGANG FRA ELLER VIA SIDEN, SKJER FOR DIN EGEN RISKIKO. MANNATECH FRASIER SEG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UTTRYKT ELLER ANTYDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSE TIL, ANTYDEDE GARANTIER AV, TITTEL OG UKRENKELIGHETEN AV INFORMASJONEN, MATERIALET OG INNHOLDET PÅ SIDEN. MANNATECH FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE AT MATERIALET PÅ SIDEN ER NØYAKTIG, KOMPLETT, OPPDATERT, PÅLITELIG ELLER FEILFRITT.

MANNATECH ER IKKE ANSVARLIG FOR TYPOGRAFISKE FEIL ELLER UTELATELSER I FORHOLD TIL PRIS, TEKST ELLER FOTOGRAFIER. VI CAN IKKE OG FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE AT SIDEN ELLER SERVERNE ER FRIE FOR VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, INKLUDERT INNHOLD SOM ER LAGT UT AV TREDJEPARTER. DU BØR BRUKE PROGRAMVARE SOM ER ANERKJENT I INDUSTRIEN FOR Å PÅVISE OG DISINFISERE VIRUSER FRA NOEN NEDLASTING.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN AV ENKELTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, DERFOR VIL NOEN AV UTELUKKELSENE OVENFOR KANSKJE IKKE GJELDE DEG.

Begrenset ansvar

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER VI ANSVARLIGE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSSKADE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKT ELLER TAP AV DATA), ENTEN DET SKJER I FORHOLD TIL KONTRAKTEN, TORT OG SVIE (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FORSØMMELSE), BILLIGHET ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE SIDEN ELLER MATERIALENE DERI ELLER ELLER SOM RESULTERER AV UAUTORISERT TILGANG TIL SIDEN ELLER ENDRING AV DATA. PARTENE ANERKJENNER AT DETTE ER EN RIMELIG TILDELING AV RISKIKO.

Linker til tredjepartssider

Denne websiden og alle andre offisielle Mannatech-websider kan inneholde linker til steder som eies eller operes av andre parter enn Mannatech. Mannatech gir disse linkene bare som praktisk hjelpemiddel og godkjenner ikke bedriftene eller innholdet av noen linkede steder som Mannatech ikke har kontroll over og ikke er ansvarlig for innholdet eller personvernpolicyer av.

Webgebruikers die een link naar Mannatechs site maken, kunnen een snelle verbinding met Mannatechs productstijlen maken.

Du må ikke etablere en link fra noen webside uten slik tillatelse på forhånd.

Vår side må ikke rammes inn på noen annen side, og du kan heller ikke opprette noen link til noen del av siden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake all linking-tillatelse uten varsel.

Als u een jaar lang materiaal wilt gebruiken aan de zijkant van uw huis en als u een oven hebt, stuur dan uw voorste gedeelte naar de productstekening.

Når siden vår linker til andre sider og ressurser gitt av tredjeparter, er disse lnikene gitt kun for din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet av disse sidene eller ressursene, og påtar iktar ikke noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

VIRUSER, HACKING OG ANDRE FORSEELSER

Du må ikke misbruke siden vår vår vitende å innføre viruser, trojanere, ormer, logikkbomber eller annet materiale som er teknologisk skadelig. Du må ikke prøve å få uautorisert til til siden vår, serveren som siden vår er lagret på eller noen annen server, datamaskin eller database som er koblet til siden vår. Du må ikke angripe siden vår via et et tjenestenektelse-angrep eller et distribuert tjenestenektelse-angrep.

Als u deze bestemming doorgeeft, begint u met een criminele afhandeling. Vi vil rapportere all slike misligholdelsen til de aktuelle myndighetene og vi vil samarbeide med dem ved å rapportere din identitet. Na een grote miskleun, kan je je terugtrekken om je kant te breken.

Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade som er resultat av et distribuert tjenestefornektelse-angrep, viruser eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller data eller annet eget materiale på grunn av din bruk av siden vår eller nedlasting av materiale som er lagt ut der, eller på noen nettside som er linket til den.

Zoek en lees informatie

In de mooiste delen van uw netwerk vindt u persoonlijke informatie van Mannatech over de eigenaar van frivillig grunnlag. Vi forlanger ikke denne informasjonen for at kunder skal få tilgang til siden. Men gjester må kanskje gi noe personlig informasjon for å delta i noen av programmene våre som tilbys på siden. Persoonsgebonden informatie die je nodig hebt, kan je gebruiken voor een interne markedsføring en je kan je ook aanmelden voor een redjepartner.
kjeks

Mannatech kan de "cookie"-technologie gebruiken voor niet-persoonlijk identificeerbare informatie van elke online-web site. Cookies zijn informatie die automatisch wordt overgebracht in de gegevens die worden opgeslagen wanneer u een beslissing neemt op een website. De fleste leserne aksepterer cookoies automatisk, men kan konfigureres til ikke å akseptere dem eller indikere når en cookie sendes. Vi trekker ikker ikke ut personlig informasjon i denne prosessen eller gir denne informasjonen videre til tredjeparter. Met cookies kunnen wij u de nodige informatie verstrekken om u in staat te stellen vrij te navigeren en uw toepassing gebruiksvriendelijker, efficiënter en doeltreffender te maken. Als u cookies wilt gebruiken, kunt u deze cookies gebruiken op uw eigen netwerk.

Du can avslå å akseptere cookies ved å aktivere innstillingen på nettleseren som gjør at du can avvise cookies. Men hvis du velger denne innstillingen, vil du kanskje ikke kunne få til til enkelte deler av siden vår. Hvis ikke du har justert nettleserinnstillingen slik at den vil avvise cookies, vil systemet vårt utstede cookies når du logger deg på siden.

Fornøydgaranti

Mannatech står bår bak kvaliteten på produktene og din tilfredshet. Als u het product niet koopt of het niet goed vindt, kunt u het binnen 90 dagen na ontvangst van de bestelling retourneren.

MAKSIMALT refusjonsbeløp voor produktrefusjon er 5000 kr. Mannatech kan geen producten terugbetalen of retourneren die meer dan 5000 kr. kosten.

Voor å retournere brukt produkt for en refusjon må du:

Fyll ut forespørselsskjemaet for returautorisasjon som er tilgjengelig i Mannatechs ressursbibliotek.
Følg instruksjonene i forespørselsskjemaet for returautorisasjon.
Returner tomme eller ubrukte flasker i en pakke til Mannatech.
Du er ansvarlig for å returfraktkostnader, enhver forsikring og sporing av returfraktpakken din om det skulle bli nødvendig.

In een periode van 90 dagen na het kjøpet, kan Mannatech een verdi ethvert uåpnet, uskadet eller mulig å lagre (b.v. rene flasker) som følger:

Alle onderdelen kunnen worden geleverd op een en-voor-en, zoals verdi-basis.
Ingen bytte for åpnede eller skitne flasker.
Selskapet vil betale returporto for produkt som går tilbake til kunden.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.