BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens Leer meer
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Onverslaanbare 180-dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

Voorwaarden en Condities

Online Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Sitevoorwaarden") regelen uw toegang tot en gebruik van deze website gelegen op https://www.mannatech.com, (de "Site"), en enige sub-sites daarvan, (gezamenlijk genoemd "de website") beheerd door Mannatech, Incorporated ("Mannatech"). De voorwaarden van deze Website zijn alleen van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Site, en veranderen op geen enkele wijze de voorwaarden van enige andere overeenkomsten die u mogelijk hebt met Mannatech voor producten en diensten. 

DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, TE DOORBLADEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VOOR DEZE WEBSITE ZIJN GESPECIFICEERD EN AAN ALLE BELEIDSLIJNEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN, DE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN ALLE WIJZIGINGEN DIE IN DE TOEKOMST HIERIN WORDEN AANGEBRACHT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE OF MET LATERE WIJZIGINGEN, BEZOEK, BROWSE OF GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.

Andere toepasselijke voorwaarden

Als u een Mannatech Associate bent, wordt uw gedrag tijdens het gebruik van de Website ook beheerst door de Associate-overeenkomst, die het Beleid en de Procedures omvat.

Auteursrecht en licenties

Al het auteursrechtelijk beschermde materiaal op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, handleidingen, productinformatie, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluid en andere bestanden, en de geselecteerde arrangementen daarvan (gezamenlijk "Materialen") is ALL RIGHTS RESERVED © 2002-2017 Mannatech, Incorporated en/of haar licentiegevers. 

Mannatech biedt u een beperkte licentie om persoonlijk gebruik te maken van de Materialen voor informatieve doeleinden. Deze licentie is onderworpen aan deze Website Voorwaarden, en omvat niet het recht om: (a) de Website of Materialen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot marketing, verkoop of andere commerciële doeleinden; (b) framingtechnieken te gebruiken voor enig deel van de Website, met inbegrip van afbeeldingen op de Website of enige tekst of lay-out van een pagina of formulier op een pagina; (c) Materialen te publiceren, weer te geven of in het openbaar uit te voeren, of te distribueren naar derden, met inbegrip van het reproduceren of webhosting van de Materialen op een computernetwerk, of het verzenden of plaatsen ervan in welke media dan ook; (d) afgeleid gebruik te maken van de Website en de Materialen; of (e) systematisch gegevens te verzamelen of te extraheren door het gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. 

Geen andere rechten of licenties worden u hieronder verleend, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, of anderszins, of onder enig ander patent, auteursrecht of eigendomsrecht van Mannatech of enige derde partij. Elk ongeoorloofd gebruik van de Website zal de autorisatie van de licenties verleend door de Sitevoorwaarden beëindigen en kan in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot copyrightwetten, handelsmerkwetten (met inbegrip van trade dress), en communicatievoorschriften en -statuten.

Schriftelijke verzoeken om toestemming voor het gebruik van de Website op een van de hierboven beschreven manieren dienen te worden gericht aan de afdeling Global Brand Services op

Global Brand Services
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway
Suite 200
Flower Mound, Texas 75028

U dient er ook rekening mee te houden dat Mannatech strikt toeziet op de naleving van auteursrechtwetten, hetgeen vervolging wegens inbreuk op het auteursrecht kan inhouden. Kennisgevingen van beweerde schending van het auteursrecht op ons materiaal op de website kunnen aan het bedrijf worden gemeld door een e-mail te sturen naar webcompliance@mannatech.com.

Handelsmerken 

De handelsmerken van Mannatech en die van haar leveranciers of licentiegevers mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of nagebootst, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech, of haar leveranciers of licentiegevers. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met gebruikmaking van een van de voornoemde merken zonder toestemming van Mannatech. Bovendien zijn alle paginakoppen, grafieken, pictogrammen en boekjes dienstmerken, handelsmerken en/of trade dress van Mannatech, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming van Mannatech. Alle andere namen en logo's van Mannatech die op de Site worden genoemd, of enige andere handelsmerken of soortgelijke merken, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Verwijzing naar een product, dienst, proces of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier, of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Mannatech.

Auteursrechtelijke aanspraken

Als u van mening bent dat uw werk of inhoud is gekopieerd en op de Website of de Feedbacksite is geplaatst op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u de auteursrechtenagent van Mannatech schriftelijk van de volgende informatie te voorzien, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de betrokken auteursrechthebbende op te treden;
 • Een beschrijving van het onder het auteursrecht vallende werk waarvan u beweert dat het is geschonden;
 • Een beschrijving van de plaats op de Website waar het materiaal in kwestie zich bevindt;
 • Een schriftelijke verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal in kwestie niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of daartoe gemachtigd bent door de eigenaar van het auteursrecht. Mannatech's DMCA Copyright Agent die verantwoordelijk is voor inbreuk op auteursrechten op de Site is onze juridisch adviseur, en kan worden gecontacteerd op:

General Counsel
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway, Suite 200, Flower Mound, Texas 75028 USA
E-mail: legalservices@Mannatech.com

Deze website

Deze Website is gevestigd in Flower Mound, Texas, USA. Mannatech verklaart niet dat de informatie op deze website geschikt is of legaal kan worden gedownload buiten de Verenigde Staten. De toegang tot de materialen is voor sommige personen in sommige landen mogelijk niet legaal. Indien u onze website buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van het desbetreffende rechtsgebied.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

 1. De producten van Mannatech zijn niet bedoeld voor gebruik bij de behandeling van ziekte of ter vervanging van bewezen medische zorg of therapie. De producten van Mannatech zijn niet bedoeld om een ziekte te genezen, te behandelen of te voorkomen.
 2. Eventuele productclaims gemaakt door individuen binnen de inhoud van deze Website zijn gebaseerd op de persoonlijke overtuiging en/of ervaring van dat individu na gebruik van de producten, en Mannatech wijst elke wettelijke aansprakelijkheid af voor dergelijke claims die mogelijk zijn gemaakt. Dit zijn verklaringen van de personen die ze afleggen en niet van Mannatech.
 3. Enig misbruik van deze Website zal resulteren in disciplinaire maatregelen in overeenstemming met het Medewerkersbeleid en de Procedures van Mannatech, en de behandeling van dergelijk misbruik zal uitsluitend naar goeddunken van Mannatech plaatsvinden.

Inhoud gebruiker

Op sommige delen van de Website kunt u Inhoud plaatsen. U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische voorstellingen, video's, berichten, tags of ander materiaal ("Inhoud"), of deze nu openlijk wordt gepost of privé wordt verzonden, uitsluitend uw verantwoordelijkheid is. Mannatech behoudt zich het recht voor, maar heeft geen verplichting, de Inhoud die op haar Website is geplaatst te bewaken of te controleren en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. Mannatech en de door haar aangewezen personen hebben het recht om enige Inhoud te verwijderen die het Beleid en de Procedures van Mannatech schendt of anderszins verwerpelijk is. U begrijpt dat het plaatsen van Content op de Website een schending is van elke Associate-overeenkomst, inclusief de Beleidsregels en Procedures, en kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband van de Associate. Mannatech is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige Content, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Content, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van enige Content die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website.

U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van het volgende:

 • alle inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend of racistisch is, of verwerpelijk vanwege zijn etnische of andere inhoud;
 • Inhoud die u niet openbaar mag maken op grond van de wet of een contractuele of fiduciaire relatie (zoals voorkennis en eigendoms- en vertrouwelijke informatie die u te weten bent gekomen of openbaar hebt gemaakt in het kader van een arbeidsrelatie of op grond van geheimhoudingsovereenkomsten);
 • Content die inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht van een entiteit of persoon;
 • ongevraagde en ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", of enige andere vorm van verzoeken of aansporingen door anderen;
 • materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken of te beperken;
 • Alle Content die via de Website door gebruikers wordt ingediend, wordt ingediend met de uitdrukkelijke afspraak dat de Content zonder beperking door Mannatech of haar gelieerde ondernemingen mag worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor elk doel in eeuwigheid, inclusief aanpassing, reproductie, transmissie, publicatie, reclame, pers, publiciteit, posting en gebruik in alle media. U gaat er verder mee akkoord dat het Mannatech vrij staat ideeën, concepten, technieken of knowhow te gebruiken die zijn opgenomen in enige Content die u indient of plaatst op of via de Website voor welk doel dan ook.

UW PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE CONTACTINFORMATIE NIET OP EEN VIRTUEEL PRIKBORD OF ERGENS ANDERS OP DE WEBSITE PLAATSEN DIE TOEGANKELIJK IS VOOR GEBRUIKERS, MET INBEGRIP VAN UW TELEFOONNUMMER THUIS OF OP HET WERK OF UW E-MAILADRES. HET PLAATSEN VAN DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBEURT UITDRUKKELIJK OP UW EIGEN RISICO.

Links naar sites van derden.

Deze Website en enige andere officiële Mannatech website kunnen links bevatten naar sites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden anders dan Mannatech. Mannatech biedt deze links aan als een gemak voor de gebruiker en onderschrijft de bedrijven of de inhoud van geen van de gelinkte sites. Mannatech heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud of het privacybeleid of de veiligheid van dergelijke sites. 

Eigenaren van websites die hun site willen linken naar Mannatech moeten schriftelijke toestemming krijgen van de afdeling Global Brand Services van Mannatech.

marketing@mannatech.com

Herziening van de voorwaarden.

Mannatech behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, de Sitevoorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn, of enig deel daarvan, te wijzigen of aan te passen, en nieuwe Websitevoorwaarden op te leggen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of schrappingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht. Telkens wanneer u de website gebruikt, zijn de in deze sitevoorwaarden uiteengezette voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de website. Gebruikers van de Website dienen regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden van de Website. Wanneer u de Website blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen in de Voorwaarden van de Website zijn gepubliceerd, of wanneer u anderszins van dergelijke wijzigingen op de hoogte wordt gesteld, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen hebt aanvaard.

Geen garanties

DEZE WEBSITE EN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE VIA DE SITE WORDT VERSPREID OF GEDOWNLOAD OF WAARTOE VIA DE SITE TOEGANG WORDT VERKREGEN, OP UW EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. MANNATECH WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK VOOR ALLE INFORMATIE, MATERIALEN EN INHOUD OP DE WEBSITE. MANNATECH VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE MATERIALEN OP DE WEBSITE ACCURAAT, VOLLEDIG, ACTUEEL, BETROUWBAAR OF FOUTVRIJ ZIJN. 

MANNATECH IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF WEGLATINGEN MET BETREKKING TOT PRIJS, TEKST OF FOTO'S. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE WEBSITE OF HAAR SERVERS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, INCLUSIEF INHOUD GEPLAATST DOOR DERDEN. U DIENT GEBRUIK TE MAKEN VAN DOOR DE INDUSTRIE ERKENDE SOFTWARE OM VIRUSSEN OP TE SPOREN EN TE VERWIJDEREN UIT EVENTUELE DOWNLOADS. 

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperkte Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) OF IN EEN CONTRACTUELE ACTIE OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID), DEELNAME OF ENIGE ANDERE ACTIE, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OF HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE, OF VOORTVLOEIEND UIT ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN DE INFORMATIE. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DIT EEN REDELIJKE VERDELING VAN HET RISICO IS.

Wet van kracht en plaats

De voorwaarden van deze website en alle transacties op deze website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten in, en worden uitgevoerd in, de staat Texas, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden uitsluitend wordt ingesteld bij de rechtbanken van de staat Texas of de federale rechtbanken in Dallas County, Texas, en u stemt er hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk mee in en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken in het geval van een rechtsvordering of procedure die voortvloeit uit de voorwaarden van de Website.

Tevredenheidsgarantie

Mannatech gelooft in de kwaliteit van haar producten en uw tevredenheid. Als u om welke reden dan ook een van onze producten probeert en niet volledig tevreden bent, kunt u het tot 90 dagen na aankoop terugsturen voor omruiling of terugbetaling van de productprijs.

Het maximumbedrag dat op producten kan worden terugbetaald, is € 500,00. Mannatech zal geen extra producten terugbetalen of retourneren die meer dan €500,00 bedragen.

Om het gebruikte product terug te sturen voor een terugbetaling, moet u:

 • Vul het aanvraagformulier voor retourautorisatie in dat beschikbaar is in de Mannatech Resource Library.
 • Volg de instructies op het aanvraagformulier voor een retourautorisatie.
 • Retourneer lege of ongebruikte flessen in een verpakking aan Mannatech.
 • U bent verantwoordelijk voor de kosten van retourzending en voor eventuele verzekering en het traceren van uw retourpakket indien nodig.

Gedurende een periode van 90 dagen vanaf de aankoopdatum zal Mannatech het product omruilen voor ongeopende, onbeschadigde en vervangbare producten (d.w.z. schone flessen) onder de volgende voorwaarden:

 • Alle omruilingen zullen gebeuren op een één-voor-één waarde basis.
 • Er worden geen open of vuile flessen omgeruild.
 • Het Bedrijf zal de retourkosten betalen voor het product dat aan de klant wordt geretourneerd.

Tevredenheidsgarantie

Mannatech staat achter de kwaliteit van haar producten en uw tevredenheid. Als u om welke reden dan ook ons product probeert en niet volledig tevreden bent, kunt u het binnen 180 dagen na aankoop terugsturen voor omruiling of terugbetaling van de productprijs en toepasselijke belasting.

Het MAXIMALE restitutiebedrag voor productrestituties is $1.000 plus belasting. Mannatech zal geen extra ontvangen product boven de $1,000 terugbetalen of retourneren.

Om een gebruikt product terug te sturen voor terugbetaling moet u:

Gedurende een periode van 180 dagen vanaf de datum van aankoop zal Mannatech ongeopende, onbeschadigde, restockable producten (d.w.z. schone flessen) als volgt omruilen voor dezelfde waarde:

 • Alle omwisselingen geschieden één op één, met gelijke waarde.
 • Geen omruiling voor geopende of vuile flessen.
 • Het bedrijf betaalt de retourkosten voor producten die naar de klant worden teruggestuurd.

OPMERKING: Particuliere klanten: neem binnen 30 dagen na aankoop contact op met de klantenservice [1-800-281-4469] om een retourautorisatienummer en een retourformulier voor het product te ontvangen.

Verzending - Leveringsinformatie

Mannatech doet haar uiterste best om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst te verzenden, met uitzondering van weekends en feestdagen. Alstublieft:

 • Controleer het pakket bij aankomst op eventuele schade en meld de schade binnen zeven (7) dagen.
 • Controleer de bestelling (vergelijk de inhoud van de verpakking met die op de pakbon) op juistheid en op artikelen die in backorder kunnen staan. [Zonder extra kosten worden nabestelde artikelen apart verzonden zodra ze in het magazijn aankomen]. Meld alle onvolledige of onjuiste zendingen binnen zeven (7) dagen.

Als uw bestelling niet binnen tien (10) werkdagen aankomt, neem dan contact op met de klantenservice. Houd rekeningnummer, ordernummer en verzendingsgegevens bij de hand voor de medewerker van de klantenservice.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.