BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Onovertroffen 180 dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

Online Gebruiksvoorwaarden

Online Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Sitevoorwaarden") beheren uw toegang tot en het gebruik van deze website via http://www.mannatech.com/(de "Site"), beheerd door Mannatech, Incorporated ("Mannatech") een bedrijf opgezet in de VS geregistreerd op het adres 1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA. Deze Sitevoorwaarden gelden alleen voor uw toegang tot en gebruik van de Site, als gast of geregistreerd gebruiker, en wijzigen op geen enkele wijze de voorwaarden van een andere overeenkomst die u mogelijk hebt met Mannatech voor producten of diensten. Mannatech verkoopt een brede reeks producten.

U KUNT HET GEBRUIK VAN DE APPARATUUR GEBRUIKEN OM UW EIGEN GEBRUIK VAN DE SITE TE MAKEN. INDIEN U GEEN TOEGANG HEBT TOT DE SITE, OF INDIEN U DE SITE NIET GEBRUIKT, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP EN WIJ ZULLEN U INFORMATIE VERSCHAFFEN OVER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE SITE EN HET BELEID DAT OP U VAN TOEPASSING KAN ZIJN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE INHOUD VAN DE SITE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE SITEVOORWAARDEN OF EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE TOEKOMST, NEEM DAN GEEN TOEGANG TOT DEZE SITE, BLADER NIET DOOR DE SITE OF GEBRUIK DE SITE NIET OP ENIGE ANDERE WIJZE.

Toegang tot onze Site

Toegang tot onze Site wordt verleend op tijdelijke basis en wij behouden het recht voor de diensten die wij op onze Site aanbieden zonder bericht vooraf te wijzigen of terug te trekken (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk wanneer de Site voor welke reden dan ook op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet toegankelijk is.

Van tijd tot tijd zullen we de toegang tot bepaalde delen van onze Site, of onze gehele Site niet openstellen voor gebruikers die zich niet bij ons hebben geregistreerd.

Indien u een gebruiker identificatiecode, wachtwoord of ander soort informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures kiest of als u er een krijgt, dan moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u dit niet aan derden openbaren. Wij hebben het recht een identificatiecode of wachtwoord van een gebruiker onbruikbaar te maken, ongeacht of het uw keuze is of die van ons, indien wij van mening zijn dat u de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige afspraken voor toegang tot onze Site. U bent tevens verantwoordelijk te zorgen dat alle personen die toegang nemen tot onze Site via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze voorwaarden en dat ze deze naleven.

Auteursrecht en Licentie

Alle auteursmaterialen op deze site, maar niet beperkt tot de tekst, ontwerp, lay-out, behandeling, productinformatie, afbeeldingen, foto's, grafieken, geluid en andere bestsellers, en de selectie en de overeenkomst ervan (samen "Materialen") zijn allemaal op basis van ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © 2002-2009 Mannatech, Incorporated en zijn eigendom van of er is licentie is voor verleend aan Mannatech, Incorporated en/of haar licentiegevers. De Materialen zijn beschermd door wereldwijde auteursrechtelijke wetten en verdragen. Mannatech biedt u een speciale licentie om persoonlijk gebruik te maken van de materialen voor uw informatietechnologische medewerkers en alleen voor de promotie van Mannatech-producten en zakenmensen. Deze licentie is onderworpen aan deze Sitevoorwaarden en omvat niet het recht tot: (a) het gebruik van de Site of Materialen, anders dan voor het voorbestemde doeleinde, waaronder, maar niet beperkt tot marketing, de verkoop of ander commercieel gebruik; (b) het gebruik van framing technologie om een deel van de Site te creëren, waarbij enige inhoud geplaatst op de Site of enige tekst, lay-out of ontwerp van een pagina of formulier op een pagina; (c) de publicatie, open publicatie of verspreiding aan een derde van Materiaal, met inbegrip van de reproductie of opslag van het Materiaal op een computer, netwerk of uitgezonden of publieke media; (d) op afgeleide wijze gebruik maken van de Site of de Materialen; of (e) eventuele systematische verzameling of extractie van gegevens door gebruik van datamining, robots of overeenkomstige dataverzamelings- of extractiemethoden.

U mag één kopie printen en samenvatting downloaden van een van de pagina's van onze site voor uw persoonlijke naslagwerk en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze Site staat.

U mag te allen tijde Materiaal van de pagina's op de site gebruiken, bestemd voor gebruik in uw land.

U mag niet de papieren of digitale afdrukken van enig materiaal dat u hebt geprint of gedownload op enige manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video of audio-opname's of graphics los van de bijbehorende tekst gebruiken.

Onze status (en dat van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van onze Materialen op onze Site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de Materialen op onze Site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat een licentie om iets dergelijks te doen van ons of van onze licentiegevers is verkregen.

Als u een deel van de site print, linkt of downloadt en de inhoud van deze gebruikerspagina's downloadt, hebt u het recht om onze site in de toekomst te gebruiken en kunt u, naar eigen goeddunken, het materiaal dat u hebt gedownload, kopiëren, wijzigen of aan ons terugsturen.

U hebt geen andere rechten of licenties toegegewegen gekregen via implicatie, uitsluitsel of anderszins, in of onder enig octrooi, handelsmerk of eigendomsrecht van Mannatech of enige derde. Elk niet-geautoriseerd gebruik van de Site zal de toestemming of licentie in deze Sitevoorwaarden beëindigen en schendt mogelijk van toepassing zijnde wetten, waaronder maar niet beperkt tot auteurswetten, handelsmerkwetten (waaronder bedrijfsstijl-uitingen) en communicatieregels en statuten.

Aanvragen voor schriftelijke toestemming om de Site op een bovengenoemde manier te gebruiken, moeten worden gestuurd naar Brand Management. Brand Management kan dan op de volgende manier worden gebruikt:

Brand Management
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway,
Suite 200
Flower Mound, TX 75028 USA

U wordt ook geadviseerd dat Mannatech haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van het zoeken van de strafrechtelijke vervolging zal afdwingen. Kennisgeving van claims van schending van auteursrecht van onze website materiaal kan door te mailen webcompliance@mannatech.com aan de Vennootschap worden gemeld.

Handelsmerken

Handelsmerken van Mannatech en die van haar leveranciers en licentiegevers mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of geïmiteerd, in z'n geheel of deels, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech of haar leveranciers of licentiegevers. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken bij elk van de bovengenoemde merken zonder de toestemming van Mannatech. Daarnaast zijn alle paginaheaders, graphics, iconen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of bedrijfsstijl-uitingen van Mannatech en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in z'n geheel of deels, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannatech. Alle andere namen of logo's van Mannatech die op de site voorkomen, of enige andere handelsmerken, al dan niet geregistreerd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Referentie aan producten, diensten, processen of andere informatie door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling ervan door Mannatech.

Auteursrechten Klachten

Als u van mening bent dat uw werk of inhoud is gekopieerd en geplaatst op de Site of de Review Feature op een dergelijke manier dat het een schending van het auteursrecht betreft, stuur dan de auteursrechtvertegenwoordiger van Mannatech de volgende schriftelijke informatie, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijke belang te handelen;
 • Een omschrijving van het auteursrechtelijke werk waarvan u beweert dat het geschonden is;
 • Een omschrijving waar het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is, zich bevindt op de Site;
 • Uw verklaring dat u van mening bent dat het omstreden gebruik niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring van u, naar het oordeel van meineed, dat de informatie in uw persoonlijke gegevens juist is en dat u op de hoogte bent van of gemachtigd bent tot het gebruik van de naam van de eigenaar van het auteursrecht. Mannatech's DMCA Auteursrechtvertegenwoordiger voor kennisgeving van claims van auteursrechtelijke schending op de Site is onze General Counsel, die op de volgende manier kan worden bereikt:

General Counsel
Mannatech, Incorporated
1410 Lakeside Parkway Suite 200 Flower Mound, Texas 75028 USA

E-mail: legalservices@Mannatech.com

Deze Website

Deze website bevindt zich in Flower Mound, Texas, VS. Mannatech beweert niet dat de informatie op dit Nederlandse deel van de site legaal is of dat legaal downloaden kan worden gedaan buiten Nederland. Toegang tot de materialen is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen in bepaalde landen. Indien u deze website van buiten Nederland betreedt, doet u dit op eigen risico en heeft u het recht het gebruik van het materiaal in uw respectievelijke rechtsgebied te weigeren.

Commentaar en andere materialen die op onze Site geplaatst zijn zijn niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij doen daarom afstand van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortkomen uit het vertrouwen op het materiaal door een bezoeker aan onze Site of iemand die geïnformeerd is over de inhoud.

U begrijpt en gaat akkoord met het feit dat:

 1. De producten van Mannatech zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor de verwerking van goederen of als vervanging voor de productie van een kunst of een ambacht. De producten van Mannatech niet bedoeld zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte.
 2. Alle productinformatie verstrekt door personen over de inhoud van deze website is gebaseerd op hun persoonlijke kennis en/of ervaring in het gebruik van Mannatech-producten en Mannatech zal alle nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van alle informatie die kan worden verstrekt te waarborgen. Deze rapporten zijn niet geverifieerd en worden niet gepresenteerd als een evenwichtige kijk op de beschikbare wetenschap. Dit zijn verklaringen van personen en geen verklaringen van Mannatech.
 3. Alleen mededelingen op de bestemde pagina's voor uw specifieke land zijn deel van de marketing van Mannatech in uw land. Mededelingen die gedaan worden op pagina's die bestemd zijn voor andere landen mogen niet worden gebruikt als onderdeel van de marketing in uw land.
 4. Eventueel misbruik van deze site kan leiden tot disciplinaire maatregelen in verband met het beleid en de procedures van Mannatech, en de behandeling van dergelijk misbruik is uitsluitend naar eigen goeddunken van Mannatech.

Van toepassing zijnde Wetten en Locatie

Deze Sitevoorwaarden en eventuele geschillen of claims voorvloeiend uit of in verband hiermee of hun onderwerp of structuur (waaronder niet-contractuele geschillen of claims) zijn onderworpen aan en worden verklaard in overeenstemming met de wetten van de Staat Texas, van toepassing op overeengekomen overeenkomsten en worden volledig uitgevoerd binnen de Staat Texas, zonder zijn toevlucht te nemen tot wettelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord dat eventuele juridische acties of acties die in billijkheid voorvloeien uit of betrekking hebben op deze voorwaarden, alleen worden ingediend bij een staatsrechtelijke of federale rechtbank in de County Dallas, Texas en u gaat hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met en levert u over aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken ten aanzien van een rechtsgeding, actie of maatregel die voortvloeit uit deze Sitevoorwaarden, ondanks dat we het het recht behouden om maatregelen tegen u te nemen voor het schenden van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een eventueel ander betrokken land.

Herziening van de Voorwaarden

Mannatech behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, op enig moment, deze Sitevoorwaarden, of enige deel ervan, te wijzigen of aan te passen, die mogelijk op u van toepassing zijn en nieuwe Sitevoorwaarden op te leggen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen zijn onmiddellijk van kracht. Telkens wanneer u de site gebruikt, zullen die sitebezoekers toegang krijgen tot de site vanaf uw eigen homepage. Gebruikers van de Site dienen van tijd tot tijd de Sitevoorwaarden te controleren op wijzigingen. Uw blijvend gebruik van deze Site na het plaatsen van veranderingen aan de Sitevoorwaarden op de Site, of op basis van andere middelen waardoor u dergelijke wijzigingen kunt verkrijgen, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze Site tijdelijk of voor altijd stopzetten. Eventuele materialen op onze Site zijn mogelijk op enig moment verouderd en wij zijn op geen enkele manier verplicht dergelijke materialen bij te werken.

Geen Waarborgen

DE SITE EN HET HIER GEBRUIKTE MATERIAAL WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS HET GEKOCHT IS" ZONDER ENIGE VERKLARING VAN AFSTAND, GARANTIE OF WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GEBRUIK VAN DE SITE, WAARONDER ALLE INHOUD OF GEGEVENS WAARVAN U TOEGANG HEBT GENOMEN, DIE GEDISTRIBUTEERD ZIJN DOOR OF GEDOWNLOAD VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO ZIJN. MANNATECH WIJST ALLE WAARBORGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF GEIMPLICEERD, AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEIMPLICEERDE WAARBORGEN VAN, TITELS EN NIET-INBREUK, TEN AANZIEN VAN DE INFORMATIE, MATERIALEN EN INHOUD VAN DE SITE. MANNATECH VERTEGENWOORDIGT OF WAARBORGT NIET DAT MATERIALEN OP DE SITE ACCURAAT, COMPLEET, ACTUEEL, BETROUWBAAR EN ZONDER FOUTEN ZIJN.

MANNATECH IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPOGRAFISCHE OUTPUT OF NALATINGEN OP BASIS VAN PRIJZEN, TEKST OF FOTO'S. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN OF WAARBORGEN DAT DE SITE OF DE SERVER(S) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE INHOUD AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD IS. U DIENT DOOR DE BRANCHE ERKENDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OM VIRUSSEN UIT EEN DOWNLOAD TE SPOREN EN ONSCHADELIJK TE MAKEN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF VOORWAARDEN NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperkte aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ENIG VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS (BEHALVE VOOR ZOVER NOODZAKELIJK, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS) VOORTVLOEIEND UIT EEN CONTRACT OF UIT EEN WETTELIJKE VERPLICHTING (BEHALVE VOOR ZOVER NOODZAKELIJK, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS), VERMOGEN OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE OF DE AANWEZIGE MATERIALEN OF RESULTEREND UIT NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN GEGEVENS. DE PARTIJEN ERKENNEN DAT DIT EEN REDELIJKE TOEWIJZING VAN RISICO'S IS.

Links naar Sites van Derden

Deze website en een andere officiële website van Mannatech bevatten links naar sites die worden onderhouden door andere partijen dan Mannatech. Mannatech biedt deze links alleen voor particulieren en biedt geen links naar de inhoud of inhoud van sites die Mannatech niet bezit of onderhoudt en is niet verantwoordelijk voor het privacy- of privacybeleid of de inhoud van sites van derden.

Websitebeheerders die hun site willen koppelen aan die van Mannatech moeten de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Mannatech's Brand Management hen kan voorzien van de best mogelijke service.

U mag geen link vanaf enige website opstellen zonder dergelijke vooraf gegeven toestemming.

Onze site mag niet worden geframed door een andere site, maar u mag wel een link maken naar onze site in zijn geheel. Wij hebben het recht op alle verdere informatie voor een link naar de site zonder kennis van zaken.

Indien u gebruik wenst te maken van ander materiaal op onze site dan wat u nodig heeft, kunt u dit aanvragen bij het Brand Management.

Daar waar onze Site links naar andere sites en bronnen bevat, voorzien door derden, zijn deze links alleen te uwer informatie voorzien. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites en bronnen en accepteren er geen verantwoordelijkheid voor of voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze Site niet misbruiken door het opzettelijk introduceren van virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadwillig of technisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot onze Site, de service waarop de Site wordt bewaard of enige service, computer of database verbonden met onze Site, te nemen. U mag onze Site niet aanvallen via een weigering-van-diensten aanval of een gedistribueerde weigering-van-diensten aanval.

Door deze bepaling te schenden, begaat u een criminele overtreding. Wij zullen verslag kunnen uitbrengen bij de bevoegde rechtbanken en wij zullen kunnen samenwerken met de bevoegde autoriteiten om uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, stopt uw recht op gebruik van onze Site onmiddellijk.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van een gedistribueerd distributienetwerk, virussen of ander technologisch onnauwkeurig materiaal dat uw computer kan bevatten, computerprogramma's, virussen of ander ongewenst materiaal dat uw computer infecteert, hetzij door uw gebruik van onze site, hetzij door het downloaden ervan van een website die reeds in werking is.

Het verzamelen en gebruik van informatie

Op de belangrijkste aspecten van onze website, gebruikt Mannatech alleen persoonlijke informatie van onze klanten op vrijwillige basis. Wij hebben deze informatie van onze klanten niet nodig om toegang te krijgen tot onze site. Echter, bezoekers hebben mogelijk bepaalde beoonlijke informatie doorgeven om deel te kunnen nemen aan een van onze programma's die op de Site worden aangeboden. Persoonlijke informatie die door een zoekmachine wordt verstrekt, zal alleen worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden en zal niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor enig ander doel.

Cookies

Mannatech maakt gebruik van de nieuwste "cookie"-technologie om persoonlijke informatie van online bezoekers te verzamelen. Cookies zijn informatiebestanden die uw webbrowser automatisch op uw computer plaatst wanneer u een website bezoekt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar ze kunnen zo worden ingesteld dat ze geen cookies accepteren of kunnen worden ingesteld wanneer een cookie wordt geplaatst. Wij halen geen persoonlijke informatie op met dit proces, en geven deze informatie ook niet aan derden. Met cookies kunnen wij uw browserinterface gebruiken om het navigatieproces te versnellen, zodat de dienst van de site gebruiksvriendelijker, schoner en efficiënter wordt. Als uw browser is ingesteld om cookies te accepteren, zult u geen gebruik kunnen maken van cookies op onze website.

U kunt cookies alleen accepteren door de instellingen van uw browser, zodat u er zeker van kunt zijn dat deze instellingen u toestaan cookies te accepteren. Als u deze instellingen echter selecteert, is het mogelijk dat u niet in staat bent de inhoud van de site te bekijken. Als u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geaccepteerd, zullen wij ons cookie-systeem gebruiken wanneer u inlogt op onze site.

Tevredenheidsgarantie

Mannatech heeft veel lof geoogst voor de kwaliteit van zijn producten en zijn betrouwbaarheid. Als u niet helemaal tevreden bent met een van onze producten, kunt u het binnen 90 dagen na aankoop retourneren. Het product wordt dan geruild of gerestitueerd.

De MAXIMALE terugbetaling voor geretourneerde producten bedraagt € 500,00. Mannatech restitueert of trekt geen producten terug met een kostprijs van meer dan € 500,00.

U moet het volgende doen als u gebruikte producten ter restitutie wilt retourneren:

 • Vul het retourformulier in. U vindt dit formulier in de Mannatech-bibliotheek met hulpmiddelen.
 • Volg de instructies op het retourformulier.
 • Stuur lege of ongebruikte flessen in een verpakking naar Mannatech.
 • De kosten van de retourzending, eventuele verzekeringen en het volgen van uw retourzending, indien nodig, zijn voor uw rekening.

Gedurende 90 dagen vanaf de datum van aankoop zal Mannatech ongeopende, onbeschadigde en vernieuwbare producten (d.w.z. schone flessen) als volgt voor een gelijke waarde ruilen:

 • Producten worden op een één-op-één-basis tegen gelijke waarde geruild.
 • Geopende of vieze flessen worden niet geruild.
 • Het bedrijf betaalt de kosten voor terugzending van producten naar de klant.

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.