BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elke automatische bestelling van $224,99 of meer!
Onverslaanbare 180-dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit Privacybeleid legt uit hoe Mannatech, Incorporated en haar filialen en dochterondernemingen en/of merken (aangeduid als "Mannatech", "onze", "wij", "ons" of "ons" in dit Privacybeleid) uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, verwerken, bekendmaken en bewaren wanneer u met ons communiceert, inclusief wanneer u communiceert met onze websites ("Site"), mobiele applicaties, online- of offline-evenementen, promoties of andere producten of diensten van Mannatech. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die Mannatech niet bezit of beheert of op personen die Mannatech niet in dienst heeft of beheert.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Mannatech uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende soorten informatie over u verzamelen of verwerken. De specifieke informatie die we over u verzamelen, hangt af van de manier waarop u met ons communiceert.

 • Contactgegevens en persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam of gebruikersnaam voor sociale media.
 • Apparaat-id's, zoals informatie over uw apparaat, zoals het MAC-adres, IP-adres of andere online-id's.
 • Demografische informatie, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en geslacht.
 • Biometrische informatie, zoals gezichtsgeometrie, als u sommige van onze virtuele testtoepassingen gebruikt.
 • Professionele of educatieve informatie.
 • Commerciële informatie, zoals de producten of diensten die u hebt gekocht, teruggestuurd of overwogen, en uw productvoorkeuren.
 • Betalingsgegevens, zoals uw betaalmethode en betaalkaartgegevens (inclusief betaalkaartnummer, afleveradres en factuuradres).
 • Identiteitsverificatiegegevens, zoals een foto-ID om af te halen in een van onze winkels, ID van loyaliteitsleden en verificatiegegevens (zoals wachtwoorden).
 • Informatie over online- of webactiviteiten, zoals informatie over uw interactie met onze websites, mobiele applicaties, digitale eigendommen en advertenties, informatie over uw browse- en zoekgeschiedenis op onze websites of mobiele applicaties en logbestandinformatie, zoals het browsertype en de webpagina's die u bezoekt.
 • Geolocatiegegevens, zoals gegevens die kunnen helpen bij het identificeren van uw fysieke locatie (zoals GPS-coördinaten of de geschatte locatie van uw apparaat).
 • Visuele en audio-informatie, zoals opnames van uw stem wanneer u onze klantenservice belt en beelden die we opnemen via videobewaking in onze kantoren.
 • Gezondheids- en medische informatie, informatie die u vrijwillig verstrekt in antwoord op enquêtes of vragenlijsten, waaronder fysieke kenmerken of beschrijvingen en andere gegevens met betrekking tot uw lichaam, dieet, activiteiten of fysiologie.
 • Gebruikersinhoud, zoals uw communicatie met ons en alle andere inhoud die u aan ons verstrekt (waaronder foto's en afbeeldingen, video's, beoordelingen, artikelen, reacties op enquêtes en opmerkingen).

Hoe we informatie verzamelen

 • Mannatech verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u zich registreert voor een Mannatech-account, wanneer u bepaalde producten of diensten van Mannatech gebruikt, wanneer u pagina's van Mannatech bezoekt en wanneer u deelneemt aan wedstrijden, promoties of sweepstakes.
 • Als u zich registreert om een Mannatech Onafhankelijke Associate of Voorkeursklant te worden, kunnen wij vragen om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode, sofi-nummer of fiscaal identificatienummer. Zodra u zich registreert bij Mannatech en inlogt op onze diensten, bent u niet langer anoniem.
 • Mannatech ontvangt en registreert ook automatisch informatie op onze serverlogs van uw browser, inclusief uw IP-adres, Mannatech-cookie-informatie en de pagina die u hebt aangevraagd.
 • Mannatech verzamelt ook persoonlijke informatie met betrekking tot uw deelname aan onze evenementen. Als u zich bijvoorbeeld registreert voor of deelneemt aan een evenement dat wij organiseren of sponsoren, kunnen wij informatie verzamelen met betrekking tot uw registratie en deelname aan dat evenement.

Hoe we informatie gebruiken

Mannatech gebruikt de informatie die we over u verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Uw partner- of voorkeursklantaanvraag verwerken, uw account aanmaken, verifiëren en beheren (aanmeldingen, wachtwoorden en gebruikersprofielen beheren);
 • Om onze rechten en verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons (waaronder het verwerken, afhandelen en u op de hoogte stellen van de status van uw productbestelling, het verwerken van eenmalige of terugkerende betalingen, het verwerken van uw verzoek om productretouren en -ruil en het verlenen van klantenservice aan u);
 • Wijzigingen in ons beleid en onze plannen en andere administratieve zaken;
 • Fraude tegen u of ons voorkomen en opsporen;
 • Om u de meest recente marketinginformatie te sturen over Mannatech, onze evenementen en speciale product-/dienstaanbiedingen, op voorwaarde dat u ermee heeft ingestemd dat wij voor deze doeleinden contact met u opnemen;
 • Maak promotiemateriaal, statistische analyses, marketingbeleid, -plannen en -strategieën, bedrijfs- en intragroepscommunicatie, genealogische downline-rapporten of andere gerelateerde zakelijke onderwerpen;
 • Analyses uit te voeren om u betere diensten te kunnen leveren, inzicht te krijgen in uw voorkeuren en gerichte communicatie;
 • Bestaande producten en diensten verbeteren, nieuwe producten en diensten onderzoeken en ontwikkelen;
 • Om uw gebruik van de Mannatech-site te vergemakkelijken en te verbeteren;
 • Voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevende vereisten en meewerken aan onderzoeken door de overheid of rechtshandhavingsinstanties; en
 • Andere doeleinden die rechtstreeks verband houden met het bovenstaande.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen, uw toestemming vragen of uitleggen op welke andere rechtsgrondslag dan toestemming we dit kunnen doen.

Uitwisseling en verspreiding van informatie

 • Mannatech beperkt de toegang tot niet-openbare informatie over haar onafhankelijke medewerkers en voorkeursklanten tot personen in dienst van of gecontracteerd door Mannatech die een legitieme zakelijke noodzaak hebben om die informatie te kennen om producten of diensten te leveren aan haar onafhankelijke medewerkers en voorkeursklanten.
 • Mannatech kan uw persoonlijke informatie delen met:
  • Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of onze merken als dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd.
  • Upline sponsors en partners. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met uw sponsors en upline business leaders, die mogelijk toegang nodig hebben tot de persoonlijke gegevens van downline associates om de verkoopactiviteiten en bedrijfsontwikkeling van hun organisatie te controleren.
  • Dienstverleners. We kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan serviceproviders die namens ons diensten verlenen in overeenstemming met onze instructies. Wij geven deze serviceproviders geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om services namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Voorbeelden van deze serviceproviders zijn entiteiten die creditcardbetalingen verwerken, bestellingen afhandelen en website- en applicatiefunctionaliteit, hosting, analytics en klantenondersteuning bieden, inclusief via geautomatiseerde virtuele agenten en live chat, reclame- en marketingdiensten.
  • Partijen bij een bedrijfstransactie. We behouden ons ook het recht voor om persoonlijke informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat we alle of een deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie).
  • Andere derden. Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens openbaar maken (i) indien vereist door de wet of een juridisch proces, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, (iii) wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten, (iv) wanneer openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens wettelijk vereist of toegestaan is, of (v) met uw toestemming.

Bewaren van persoonlijke informatie

Onze bewaartermijnen voor persoonlijke informatie zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en wettelijke vereisten. We bewaren persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld zolang uw account actief blijft. Als je je account sluit, verwijderen we je accountgegevens binnen de geldende wettelijke termijn. We bewaren andere persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld en voor andere zakelijke doeleinden die in dit Privacybeleid worden uitgelegd.

Cookies

Mannatech kan "cookie"-technologie gebruiken om niet-persoonlijke informatie van haar online bezoekers te verkrijgen. Cookies zijn informatiebestanden die automatisch door uw webbrowser op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar kunnen worden geconfigureerd om geen cookies te accepteren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wij halen hierbij geen persoonlijke gegevens op en verstrekken deze informatie ook niet aan derden. Cookies stellen ons in staat uw gebruikersinterface aan te passen om het browseproces te versnellen en de Site-ervaring zinvoller, aangenamer en efficiënter te maken. U kunt cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen, maar het is mogelijk dat u dan geen gebruik kunt maken van de functies van onze Site.

Uw privacyrechten en -keuzes

TRANSPARANTIE, TOEGANG, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Afhankelijk van waar u woont en andere wettelijke beperkingen, kunt u het recht hebben om (1) meer informatie op te vragen over de specifieke categorieën en persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken, bekendmaken en verkopen, (2) toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, (3) verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen, (4) correctie van onjuiste persoonsgegevens aan te vragen en (5) af te zien van bepaalde verwerkingsactiviteiten. We zullen u niet discrimineren als u ervoor kiest om een van uw privacyrechten uit te oefenen.

RECHTEN OM VERWIJDERING AAN TE VRAGEN
Je hebt het recht om ons te vragen alle persoonlijke gegevens te verwijderen die we van je hebben verzameld en die we hebben bewaard, met bepaalde uitzonderingen. Zodra we je verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we je persoonlijke gegevens uit onze bestanden verwijderen (en onze serviceproviders opdracht geven deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

We kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren als de informatie voor ons of onze serviceproviders noodzakelijk is om de informatie te bewaren:

 1. Om de transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke gegevens hebben verzameld, om u het goed of de dienst te leveren waarom u hebt gevraagd, om acties te ondernemen die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze lopende zakenrelatie met u, om te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of productterugroeping op grond van de federale wetgeving, of om ons contract met u anderszins uit te voeren.
 2. Beveiligingsincidenten detecteren, bescherming bieden tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten vervolgen.
 3. Debuggen van producten om bugs te identificeren en op te lossen die van invloed zijn op de bestaande bedoelde functionaliteit.
 4. De vrijheid van meningsuiting uitoefent, het recht van een andere consument waarborgt om zijn recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen of een ander recht waarin de wet voorziet, uitoefent.
 5. Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Strafwetboek (art. 1546 e.v.).
 6. Openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek uit te voeren in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, waarbij het verwijderen van de informatie het uitvoeren van het onderzoek onmogelijk zou maken of ernstig zou belemmeren, als u van tevoren uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven.
 7. Alleen intern gebruik mogelijk maken dat redelijkerwijs overeenkomt met de verwachtingen van consumenten op basis van hun relatie met ons.
 8. Voldoen aan een wettelijke verplichting.
 9. Andere interne en rechtmatige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin u de informatie hebt verstrekt.

UW RECHTEN UITOEFENEN
Om gebruik te maken van uw rechten op toegang, portabiliteit, correctie en verwijdering van gegevens zoals hierboven beschreven, kunt u ons een verifieerbaar consumentenverzoek sturen op een van de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar ccpa@mannatech.com
 • Bel ons op 800-281-4469
 • Log in op je account en vul het formulier in.

Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Uw verzoek moet

 • Geef voldoende informatie zodat wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie verzamelen of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw verzoek zo gedetailleerd dat wij het kunnen begrijpen, beoordelen en er passend op kunnen reageren.

We kunnen niet op uw verzoek ingaan of u persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Om een verifieerbare consumentenaanvraag in te dienen, hoeft u geen account bij ons aan te maken. We zullen de persoonlijke informatie die in een verifieerbare consumentenaanvraag wordt verstrekt alleen gebruiken om de identiteit of bevoegdheid van de aanvrager om de aanvraag in te dienen te verifiëren.

RESPONSTIJD EN FORMAAT
We streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst te reageren op een controleerbaar verzoek van een consument. Als we meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen), zullen we je schriftelijk informeren over de reden en de verlengingsperiode.

Als u een account bij ons hebt, sturen we onze schriftelijke reactie naar die account. Als u geen account bij ons hebt, sturen we u onze schriftelijke reactie per post of elektronisch, zoals u verkiest.

Elke openbaarmaking die we doen zal alleen betrekking hebben op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek van de consument. In het antwoord dat we geven, leggen we ook uit waarom we niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien van toepassing. Voor verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid kiezen we een formaat voor het verstrekken van uw persoonlijke informatie dat gemakkelijk bruikbaar is en waarmee u de informatie zonder belemmeringen van de ene entiteit naar de andere kunt overdragen.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken van of reageren op uw controleerbare consumentenverzoek, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we van mening zijn dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen we je informeren waarom we tot die conclusie zijn gekomen en je een schatting van de kosten geven voordat we je verzoek afhandelen.

Kinderen

We vragen niet om persoonlijke informatie of verkopen niet aan personen jonger dan 16 jaar.

Non-discriminatie

We zullen u niet discrimineren omdat u een van uw rechten uitoefent. Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen we het volgende niet doen:

 • U goederen of diensten weigeren.
 • U verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief door het toekennen van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes.
 • U een ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten leveren.
 • Voorstellen dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten kunt ontvangen.

We kunnen u echter bepaalde financiële stimulansen aanbieden die door de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan en die kunnen resulteren in andere prijzen, vergoedingen of kwaliteitsniveaus. Alle door de wet toegestane financiële stimulansen die we aanbieden, zullen in redelijke verhouding staan tot de waarde van uw persoonlijke gegevens en zullen schriftelijke voorwaarden bevatten waarin de wezenlijke aspecten van het programma worden beschreven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Beveiliging

Voor bepaalde delen van de Site kan registratie vereist zijn. Als je je registreert op de Site, ontvang je na voltooiing van het registratieproces een wachtwoord en accountnummer. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in om (a) Mannatech onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie.

 • Uw Mannatech-accountinformatie is beveiligd met een wachtwoord om uw privacy en veiligheid te waarborgen.
 • In bepaalde gebieden maakt Mannatech gebruik van industriestandaard SSL-encryptie om gegevensoverdracht te beschermen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Mannatech kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een prominente aankondiging op onze pagina's te plaatsen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze worden geplaatst. Als u onze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Talen

In het geval dat het Sitemateriaal in meerdere talen beschikbaar is en er inconsistenties zijn tussen de inhoud van de verschillende teksten, prevaleert de Engelse versie.

Algemeen

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw licentie voor het gebruik van de Site te beëindigen en toekomstige toegang tot en gebruik van de Site te blokkeren of te verhinderen. Indien een bepaling van deze Sitevoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Sitevoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Als u een inwoner van Californië bent, vereist de wet van Californië dat we de volgende aanvullende informatie met betrekking tot onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens openbaar maken. Als u in Californië woont, is dit gedeelte op u van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens in de afgelopen twaalf (12) maanden hebben verzameld en doorgegeven aan bepaalde categorieën derden:

Categorie Voorbeelden Verzameld en doorgegeven aan derden
A. Identificatiemiddelen Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere gelijkaardige identificatiecodes.
 • Dienstverleners.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Onafhankelijke partners.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
B. Categorieën van persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de California Customer Records Act (Cal. Civ. Code 1798.80(e)) Naam, handtekening, sofi-nummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, werkgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer, of andere financiële, medische of ziekteverzekeringsinformatie. Sommige persoonlijke informatie in deze categorie kan overlappen met andere categorieën.
 • Dienstverleners.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
C. Classificatiekenmerken die beschermd worden door de federale of Californische wetgeving. Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationaliteit, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische conditie, fysieke of mentale handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische condities), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief familie genetische informatie).
 • Dienstverleners.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
D. Commerciële informatie. Records van persoonlijke eigendommen, producten of diensten die gekocht, verkregen of overwogen zijn, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -trends.
 • Dienstverleners.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Onafhankelijke partners.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
E. Biometrische informatie. Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken of activiteitspatronen die worden gebruikt om een sjabloon of andere identificerende of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichts- en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, looppatronen of andere fysieke patronen en slaap-, gezondheids- of bewegingsgegevens.
 • Dienstverleners.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten. Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie of advertentie.
 • Dienstverleners.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
G. Geolocatiegegevens. Fysieke locatie of verplaatsingen. NO
H. Sensorische gegevens. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie.
 • Dienstverleners.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.
I. Professionele of werkgerelateerde informatie. Huidige of vroegere arbeidsgeschiedenis of prestatie-evaluaties. NO
J. Niet-openbare onderwijsinformatie (onder de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)). Onderwijsgegevens die rechtstreeks verband houden met een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een entiteit die namens de instelling optreedt, zoals cijfers, cijferlijsten, lesroosters, roosters van studenten, identificatiecodes van studenten, financiële gegevens van studenten of disciplinaire gegevens van studenten. NO
K. Conclusies op basis van andere persoonlijke informatie. Profiel dat iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische neigingen, predisposities, gedrag, attitudes, intelligentie, vaardigheden en bekwaamheden weergeeft. NO

Raadpleeg de secties "Hoe we informatie verzamelen" en "Hoe we informatie gebruiken" om te zien hoe we de bovengenoemde categorieën persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Verzamelen en gebruiken van gevoelige persoonlijke informatie

We kunnen bepaalde categorieën persoonlijke informatie verzamelen die kunnen worden beschouwd als "gevoelige persoonlijke informatie" onder de wet van Californië. Mannatech verzamelt gevoelige persoonlijke informatie alleen met uw toestemming en gebruikt gevoelige persoonlijke informatie alleen voor het gebruik beschreven op het moment van verzamelen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw bankkaartgegevens verzamelen om uw betaling te verwerken. Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke informatie met als doel kenmerken over u af te leiden.

Delen van persoonlijke informatie

We verkopen of delen je persoonlijke gegevens niet in ruil voor een geldelijke tegenprestatie. Bepaalde marketingpraktijken, zoals beschreven in het gedeelte "Hoe we informatie gebruiken", kunnen worden beschouwd als een "verkoop" onder de Californische wet wanneer persoonlijke informatie wordt uitgewisseld tegen een niet-geldelijke vergoeding. U hebt het recht om u uit te schrijven voor dit soort openbaarmakingen van uw informatie. Wanneer we persoonlijke gegevens vrijgeven voor zakelijke doeleinden, sluiten we een contract af waarin het doel wordt beschreven en waarin van de ontvanger wordt geëist dat deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelt en niet gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van het contract. We staan niet toe dat derden die de persoonlijke gegevens die we bijhouden kopen, deze doorverkopen, tenzij u hiervan uitdrukkelijk op de hoogte bent gesteld en de mogelijkheid hebt gekregen om u af te melden voor toekomstige verkopen. Zie het gedeelte "Delen en openbaar maken van informatie" hierboven voor meer informatie.

Je rechten en opties in Californië

Inwoners van Californië hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

 • Weten welke persoonlijke gegevens worden verzameld.
 • Om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie.
 • Persoonlijke gegevens corrigeren.
 • Persoonlijke gegevens verwijderen.
 • Opt-out voor de "verkoop" van persoonlijke informatie.
 • Opt-out voor het "delen" van persoonlijke informatie voor behavioural advertising in verschillende contexten.
 • Beperk het gebruik van gevoelige persoonlijke informatie.
 • Op non-discriminatie.

Zie het gedeelte "Uw privacyrechten en keuzes" hierboven voor meer informatie over uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Andere Californische privacyrechten

De "Shine the Light" wet van Californië (Civil Code sectie 1798.83) staat gebruikers van onze website die woonachtig zijn in Californië toe om bepaalde informatie op te vragen over onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar ccpa@mannatech.com.

Contact informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, de manieren waarop Mannatech uw informatie verzamelt en gebruikt zoals hier en in ons Privacybeleid beschreven, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of als u uw rechten onder de Californische wet wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op via ccpa@mannatech.com.

UW WELZIJN BEVORDEREN

Kom bij de Mannatech familie!

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.