BLIJF VERBONDEN! Nieuws en updates tijdens COVID-19 Meer informatie
Gratis verzending op elk abonnement boven $224.99
Onovertroffen 180 dagen tevredenheidsgarantie!
Mannatech Homepage

MANNATECH ONDERSTEUNING

PRIVACY BELEID

Privacybeleid

Dit Privacybeleid legt uit hoe Mannatech, Incorporated en haar filialen, dochterondernemingen en/of merken (aangeduid als "Mannatech", "onze", "wij" of "ons" in dit Privacybeleid) uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, verwerken, openbaar maken en bewaren wanneer u met ons communiceert, inclusief wanneer u communiceert met onze websites ("Site"), mobiele toepassingen, online- of offline-evenementen, promoties of andere producten of diensten van Mannatech. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die Mannatech niet bezit of controleert of op mensen die Mannatech niet in dienst heeft of beheert.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Mannatech uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Informatie die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten informatie over u verzamelen of verwerken. De specifieke informatie die wij over u verzamelen varieert afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert.

 • Contactgegevens en persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam of social media handle.
 • Apparaatidentificaties, zoals informatie over uw apparaat zoals uw MAC-adres, IP-adres of andere online-identificaties.
 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht, etniciteit en geslacht.
 • Biometrische informatie, zoals gezichtsgeometrie als u bepaalde van onze virtuele proeftoepassingen gebruikt.
 • Beroeps- of opleidingsinformatie.
 • Commerciële informatie, zoals de producten of diensten die u hebt gekocht, teruggestuurd of overwogen, en uw productvoorkeuren.
 • Betalingsinformatie, zoals uw betaalmethode en betaalkaartinformatie (inclusief betaalkaartnummer, afleveradres en factuuradres).
 • Identiteitsverificatiegegevens, zoals foto-identificatie voor afhalen in een van onze winkels, ID van loyaliteitsleden en verificatiegegevens (zoals wachtwoorden).
 • Informatie over online- of netwerkactiviteiten, zoals informatie over uw interactie met onze websites, mobiele toepassingen, digitale eigendommen en advertenties, informatie over uw surf- en zoekgeschiedenis op onze websites of mobiele toepassingen, en logbestandinformatie zoals uw browsertype en webpagina's die u bezoekt.
 • Geolocatie-informatie, zoals informatie die kan helpen uw fysieke locatie te identificeren (zoals uw GPS-coördinaten of de geschatte locatie van uw apparaat).
 • Audio- en visuele informatie, zoals opnames van uw stem wanneer u onze klantenservice belt en beelden die we opnemen via videobewaking in onze kantoren.
 • Gezondheids- en medische informatie, informatie die u vrijwillig verstrekt in antwoord op enquêtes of vragenlijsten, met inbegrip van fysieke kenmerken of beschrijvingen, en andere gegevens met betrekking tot uw lichaam, dieet, activiteiten of fysiologie.
 • Gebruikersinhoud, zoals uw communicatie met ons en alle andere inhoud die u verstrekt (waaronder foto's en afbeeldingen, video's, beoordelingen, artikelen, reacties op enquêtes en opmerkingen).

Hoe we informatie verzamelen

 • Mannatech verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u zich registreert voor een Mannatech-account, wanneer u bepaalde producten of diensten van Mannatech gebruikt, wanneer u Mannatech-pagina's bezoekt en wanneer u deelneemt aan wedstrijden, promoties of sweepstakes.
 • Als u zich registreert om een Mannatech Independent Associate of Preferred Customer te worden, kunnen we vragen om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode, sofi-nummer en/of fiscaal identificatienummer. Zodra u zich bij Mannatech registreert en aanmeldt bij onze diensten, bent u niet langer anoniem.
 • Mannatech ontvangt en registreert ook automatisch informatie op onze serverlogs van uw browser, waaronder uw IP-adres, Mannatech cookie-informatie en de pagina die u hebt opgevraagd.
 • Mannatech verzamelt ook persoonlijke informatie met betrekking tot uw deelname aan onze evenementen. Als u zich bijvoorbeeld registreert voor of deelneemt aan een evenement dat wij organiseren of sponsoren, kunnen wij informatie verzamelen met betrekking tot uw registratie voor en deelname aan een dergelijk evenement.

Hoe wij informatie gebruiken

Mannatech gebruikt informatie die we over u verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het verwerken van uw aanvraag voor Associate of Preferred Customer, het aanmaken van een account, verificatie en beheer (beheer van gebruikerslogins, wachtwoorden en profielen);
 • Het uitvoeren van onze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons (waaronder het verwerken, uitvoeren en u informeren over de status van uw productbestelling, het verwerken van eenmalige of terugkerende betalingen, het verwerken van uw productretour en omruilverzoek, en het verlenen van klantenservice aan u);
 • Wijzigingen in ons beleid en onze plannen en andere administratieve zaken;
 • Het voorkomen en opsporen van fraude tegen u of ons;
 • U de meest recente marketinginformatie sturen over Mannatech, onze evenementen, product-/dienstspecials, waar u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;
 • Het maken van promotiemateriaal, statistische analyses, beleid, marketingplannen en -strategieën, communicatie binnen het bedrijf en binnen de groep, verslagen over downline genealogie of andere gerelateerde zakelijke aangelegenheden;
 • Het uitvoeren van analyses om u een betere dienstverlening te bieden, uw voorkeuren te kennen en gericht te communiceren;
 • Verbetering van bestaande producten en diensten, onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
 • Het vergemakkelijken en verbeteren van uw gebruik van de Mannatech Site;
 • Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en meewerken aan overheids- of politieonderzoeken; en
 • Andere doeleinden die rechtstreeks verband houden met het bovenstaande.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ander doel, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en om uw passende toestemming vragen, of zullen wij uitleggen op welke andere rechtsgrondslag dan toestemming wij dit mogen doen.

Delen en openbaar maken van informatie

 • Mannatech beperkt de toegang tot niet-openbare informatie over haar Onafhankelijke Associaties en Voorkeursklanten tot de personen die werkzaam zijn bij of gecontracteerd zijn met Mannatech die een legitieme zakelijke noodzaak hebben om die informatie te kennen om producten of diensten te leveren aan haar Onafhankelijke Associaties en Voorkeursklanten.
 • Mannatech kan uw persoonlijke informatie delen met:
  • Onze dochterondernemingen en filialen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en/of onze merken op een need-to-know basis voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd.
  • Sponsors en upline Associates. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met uw sponsors en upline bedrijfsleiders die mogelijk toegang nodig hebben tot de persoonlijke informatie van downline Associates om de verkoopactiviteiten en bedrijfsontwikkeling in hun organisaties te controleren.
  • Dienstverleners. Wij kunnen persoonlijke informatie overdragen aan dienstverleners die namens ons diensten verlenen op basis van onze instructies. Wij machtigen deze dienstverleners niet om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten. Voorbeelden van deze dienstverleners zijn entiteiten die creditcardbetalingen verwerken, bestellingen uitvoeren, en die website- en toepassingsfunctionaliteit, hosting, analyses, klantenondersteuning inclusief via geautomatiseerde virtuele agenten en live chat, reclame- en marketingdiensten leveren.
  • Partijen bij een bedrijfstransactie. Wij behouden ons ook het recht voor om persoonlijke informatie die wij over u hebben over te dragen in het geval wij onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie).
  • Andere derden. Bovendien kunnen wij persoonlijke informatie over u openbaar maken (i) als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridisch proces, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, (iii) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten, (iv) wanneer openbaarmaking van uw persoonlijke informatie anderszins wettelijk vereist of toegestaan is, of (v) met uw toestemming.

Bewaring van persoonsgegevens

Onze bewaartermijnen voor persoonlijke informatie zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en wettelijke vereisten. Wij bewaren persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld zolang uw account actief blijft. Als u uw account afsluit, verwijderen wij uw accountgegevens binnen de geldende wettelijke termijn. We bewaren andere persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld en voor andere zakelijke doeleinden die in dit Privacybeleid worden uitgelegd.

Cookies

Mannatech kan "cookie"-technologie gebruiken om niet-persoonlijke informatie van zijn online bezoekers te verkrijgen. Cookies zijn informatiebestanden die uw webbrowser automatisch op uw computer plaatst wanneer u een website bezoekt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar kunnen worden geconfigureerd om ze niet te accepteren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wij halen hierbij geen persoonlijke informatie op en verstrekken deze informatie ook niet aan derden. Cookies stellen ons in staat uw gebruikersinterface aan te passen om het navigatieproces te versnellen en de Site-ervaring zinvoller, leuker en efficiënter te maken. U kunt cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen, maar het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van de functies van onze Site.

Uw privacyrechten en -keuzes

TRANSPARANTIE, TOEGANG, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Afhankelijk van uw woonplaats en andere wettelijke beperkingen, kunt u het recht hebben om (1) meer informatie te vragen over de categorieën en specifieke persoonsgegevens die wij over u verzamelen, gebruiken, bekendmaken en verkopen, (2) toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, (3) te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, (4) te verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens, en (5) af te zien van bepaalde verwerkingsactiviteiten. Wij zullen u niet discrimineren als u ervoor kiest een van uw privacyrechten uit te oefenen.

RECHT OP VERWIJDERING
U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderen (en onze dienstverleners opdragen deze te verwijderen), tenzij een uitzondering van toepassing is.

Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren indien het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverlener(s) om:

 1. De transactie af te ronden waarvoor wij de persoonlijke informatie hebben verzameld, een goed of dienst te leveren die u hebt aangevraagd, acties te ondernemen die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze lopende zakenrelatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of productterugroeping uitgevoerd in overeenstemming met de federale wetgeving, of anderszins ons contract met u uit te voeren.
 2. veiligheidsincidenten op te sporen, bescherming te bieden tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten te vervolgen.
 3. Debuggen van producten om fouten op te sporen en te herstellen die afbreuk doen aan de bestaande beoogde functionaliteit.
 4. Uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, waarborging van het recht van een andere consument om zijn recht van vrije meningsuiting uit te oefenen, of uitoefening van een ander recht waarin de wet voorziet.
 5. Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 seq.).
 6. in openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het wissen van de informatie het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of de verwezenlijking ervan ernstig schaadt, indien u vooraf geïnformeerde toestemming hebt gegeven.
 7. Alleen intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
 8. Voldoen aan een wettelijke verplichting.
 9. andere interne en rechtmatige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin u ze hebt verstrekt.

UW RECHTEN UITOEFENEN
Om de hierboven beschreven rechten op toegang, gegevensportabiliteit, gegevenscorrectie en verwijdering van gegevens uit te oefenen, dient u een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons in te dienen via

 • E-mail ons op ccpa@mannatech.com
 • Bel ons op 800-281-4469
 • inloggen op je account en het formulier invullen.

Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uw verzoek moet:

 • Voldoende informatie te verstrekken om redelijkerwijs te kunnen nagaan of u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld, of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw verzoek zo gedetailleerd dat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden.

Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u persoonlijke informatie verstrekken als wij uw identiteit of uw bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Voor het indienen van een verifieerbare consumentenaanvraag hoeft u geen account bij ons aan te maken. Wij zullen de persoonlijke informatie die in een verifieerbaar verzoek van een consument wordt verstrekt, alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de verzoeker om het verzoek in te dienen, te verifiëren.

TIMING EN FORMAAT VAN HET ANTWOORD
Wij streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een controleerbaar verzoek van een consument te antwoorden. Indien wij meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen), zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de verlengingsperiode.

Als u een rekening bij ons hebt, zullen wij onze schriftelijke reactie aan die rekening bezorgen. Als u geen account bij ons heeft, zullen wij onze schriftelijke reactie per post of elektronisch afleveren, naar uw keuze.

De informatie die wij verstrekken heeft alleen betrekking op de periode van 12 maanden die voorafgaat aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek van de consument. In het antwoord dat wij geven, zullen wij ook de redenen uiteenzetten waarom wij niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien van toepassing. Voor verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid zullen wij een formaat kiezen om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en u in staat moet stellen de informatie zonder belemmeringen van de ene entiteit naar de andere entiteit over te dragen.

Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare verzoek aan de consument, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als wij besluiten dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen wij u vertellen waarom wij tot dat besluit zijn gekomen en u een kostenraming geven voordat wij uw verzoek afhandelen.

Kinderen

Wij vragen geen persoonlijke informatie van of verkopen niet aan personen jonger dan 16 jaar.

Non-discriminatie

Wij zullen u niet discrimineren omdat u een van uw rechten uitoefent. Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen wij niet:

 • U goederen of diensten ontzeggen.
 • u andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten aanrekenen, onder meer door kortingen of andere voordelen toe te kennen, of boetes op te leggen.
 • u een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten te leveren.
 • Suggereer dat u een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten kunt krijgen, of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten.

Wij kunnen u echter bepaalde door de toepasselijke wetgeving toegestane financiële stimulansen bieden die kunnen leiden tot andere prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus. Elke door de wet toegestane financiële stimulans die wij aanbieden zal in redelijke verhouding staan tot de waarde van uw persoonsgegevens en zal schriftelijke voorwaarden bevatten die de wezenlijke aspecten van het programma beschrijven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Beveiliging

Voor bepaalde delen van de Site kan registratie vereist zijn. Als u zich op de Site registreert, ontvangt u na afloop van het registratieproces een wachtwoord en een accountnummer. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord (a) Mannatech onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie.

 • Uw Mannatech Accountinformatie is beveiligd met een wachtwoord voor uw privacy en veiligheid.
 • Op bepaalde gebieden maakt Mannatech gebruik van industriestandaard SSL-encryptie om gegevensoverdracht te beschermen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Mannatech kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen wij u op de hoogte brengen door een prominente aankondiging op onze pagina's te plaatsen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze worden geplaatst. Wanneer u onze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Talen

In het geval dat de Materialen op de Site beschikbaar zijn in meerdere talen en er inconsistenties zijn tussen de inhoud van de verschillende teksten, zal de versie in het Engels prevaleren.

Algemeen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie voor het gebruik van de Site te beëindigen en toekomstige toegang tot en gebruik van de Site te blokkeren of te verhinderen. Indien een bepaling van deze Sitevoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Sitevoorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Als u een inwoner van Californië bent, vereist de Californische wet dat wij de volgende aanvullende informatie openbaar maken met betrekking tot onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Als u een inwoner van Californië bent, is deze sectie op u van toepassing.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

In de afgelopen twaalf (12) maanden kunnen wij uw persoonsgegevens hebben verzameld en doorgegeven aan bepaalde categorieën derden:

Categorie Voorbeelden Verzameld en bekendgemaakt aan derden
A. Identifiers Een echte naam, een alias, een postadres, een unieke persoonlijke identificatiecode, een online-identificatiecode, een internetprotocoladres, een e-mailadres, een rekeningnaam, een socialezekerheidsnummer, een rijbewijsnummer, een paspoortnummer, of andere soortgelijke identificatiemiddelen.
 • Dienstverleners.
 • Filialen en dochterondernemingen.
 • Onafhankelijke medewerkers.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.
B. Persoonsgegevenscategorieën die zijn opgenomen in het Californische statuut inzake klantengegevens (Cal. Civ. Code 1798.80(e)) Een naam, handtekening, sofi-nummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer, of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering. Sommige persoonsgegevens in deze categorie kunnen andere categorieën overlappen.
 • Dienstverleners.
 • Filialen en dochterondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.
C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving. Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationaliteit, godsdienst of overtuiging, burgerlijke staat, medische toestand, lichamelijke of geestelijke handicap, geslacht (met inbegrip van geslacht, geslachtsidentiteit, geslachtsexpressie, zwangerschap of bevalling en daarmee verband houdende medische omstandigheden), seksuele geaardheid, militaire status of status van veteraan, genetische informatie (met inbegrip van familiale genetische informatie).
 • Dienstverleners.
 • Filialen en dochterondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.
D. Commerciële informatie. Gegevens over persoonlijke bezittingen, gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -tendensen.
 • Dienstverleners.
 • Filialen en dochterondernemingen.
 • Onafhankelijke medewerkers.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.
E. Biometrische informatie. Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken, of activiteitspatronen die worden gebruikt om een template of ander identificatiemiddel of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, looppatronen of andere fysieke patronen, en slaap-, gezondheids- of inspanningsgegevens.
 • Dienstverleners.
 • Filialen en dochterondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.
F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten. Browsing history, search history, informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie of advertentie.
 • Dienstverleners.
 • Filialen en dochterondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.
G. Geolocatiegegevens. Fysieke locatie of bewegingen. NO
H. Zintuiglijke gegevens. Audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische, of soortgelijke informatie.
 • Dienstverleners.
 • Filialen en dochterondernemingen.
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.
I. Beroeps- of werkgerelateerde informatie. Huidig of vroeger arbeidsverleden of prestatiebeoordelingen. NO
J. Niet-openbare onderwijsinformatie (overeenkomstig de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)). Onderwijsgegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens de onderwijsinstelling optreedt, zoals cijfers, cijferlijsten, klassenlijsten, roosters van studenten, identificatiecodes van studenten, financiële informatie over studenten of tuchtrechtelijke gegevens van studenten. NO
K. gevolgtrekkingen uit andere persoonlijke informatie. Profiel dat iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische tendensen, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en bekwaamheden weergeeft. NO

Raadpleeg de secties "Hoe wij informatie verzamelen" en "Hoe wij informatie gebruiken" om te zien hoe wij de bovengenoemde categorieën van persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Verzameling en gebruik van gevoelige persoonlijke informatie

We kunnen bepaalde categorieën persoonlijke informatie verzamelen die als "gevoelige persoonlijke informatie" onder de wet van Californië kunnen worden beschouwd. Mannatech verzamelt alleen gevoelige persoonlijke informatie met uw toestemming en gebruikt de gevoelige persoonlijke informatie alleen voor het gebruik dat op het moment van verzamelen is bekendgemaakt. Wij kunnen bijvoorbeeld uw bankkaartinformatie verzamelen om uw betaling te verwerken. Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke informatie met als doel kenmerken over u af te leiden.

Het delen van persoonlijke informatie

Wij verkopen of delen uw persoonlijke informatie niet voor een geldelijke vergoeding. Bepaalde reclamepraktijken, zoals beschreven in het gedeelte "Hoe wij informatie gebruiken", kunnen worden beschouwd als een "verkoop" onder de Californische wet wanneer de persoonlijke informatie wordt uitgewisseld tegen een niet-geldelijke vergoeding. U hebt het recht om dit soort openbaarmakingen van uw informatie te weigeren. Wanneer we persoonlijke informatie vrijgeven voor een zakelijk doel, sluiten we een contract waarin het doel wordt beschreven en waarin de ontvanger wordt verplicht om die persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van het contract. We staan derden die de persoonlijke informatie die we van hen hebben kopen, niet toe om deze door te verkopen, tenzij u expliciet op de hoogte bent gesteld en de mogelijkheid hebt gekregen om u af te melden voor verdere verkoop. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte "Delen en openbaar maken van informatie" voor meer informatie.

Uw rechten en keuzes in Californië

Inwoners van Californië hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie:

 • Om te weten welke persoonlijke informatie wordt verzameld.
 • Om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie.
 • Om persoonlijke informatie te corrigeren.
 • Om persoonlijke informatie te verwijderen.
 • Om af te zien van de "verkoop" van persoonlijke informatie.
 • Om af te zien van het "delen" van persoonlijke informatie voor cross-context gedragsreclame.
 • Om het gebruik van gevoelige persoonlijke informatie te beperken.
 • Op non-discriminatie.

Voor meer informatie over uw privacyrechten en hoe u deze kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar het bovenstaande gedeelte "Uw privacyrechten en -keuzes".

Andere Californische privacyrechten

De "Shine the Light" wet van Californië (Civil Code Section § 1798.83) staat gebruikers van onze website die ingezetenen van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen over onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar ccpa@mannatech.com.

Contact Informatie

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze mededeling, de manieren waarop Mannatech uw informatie verzamelt en gebruikt zoals hier en in ons Privacybeleid beschreven, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of als u uw rechten onder de wetgeving van Californië wilt uitoefenen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via ccpa@mannatech.com.

Bevorder uw welzijn

Kom bij de Mannatech familie!

Remodal

© 2024 Mannatech, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.