ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ! Νέα και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19 Μάθετε περισσότερα
Δωρεάν αποστολή σε κάθε συνδρομή άνω των $ 224.99
Αξεπέραστη εγγύηση ικανοποίησης 180 ημερών!
Αρχική σελίδα της Mannatech

For the Love of Self

Embrace your true self with TruHealth Transformation: Love Your Body, Celebrate Your Health. Your journey to self-acceptance and wellness starts here.

ΝΈΟΣ

A comprehensive solution for achieving your ideal weight and helping improve your overall cellular health.* This innovative approach goes beyond standard weight management, offering support for a healthy metabolism and digestive health.*

Member $305.99
Retail $337.99
Ships FREE with Subscription
Mission 5 Million 73 servings of PhytoBlend™ powder are provided to a child in need with the purchase of this product.
+
Προσθήκη στο καλάθι

SKU: 96101 | CAT: weight-fitness

Κάθε αγορά βοηθάει στη διατροφή ενός παιδιού που έχει ανάγκη!

Αξεπέραστη εγγύηση ικανοποίησης 180 ημερών!

Δωρεάν αποστολή σε κάθε συνδρομή αξίας $224.99 ή περισσότερο!

Κερδίστε πόντους επιβράβευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε ΔΩΡΕΑΝ προϊόν!

90 Days to Transformation

These three transformative products will be by your side while you take your TruHealth Transformation Journey. Try our TruHealth 30-Day System for at least 90 days and you’ll feel lighter, brighter and begin to reap the benefits of a healthy digestion and boosted metabolism.*

All-Vegan, Decadent Vanilla TruHealth Shake

Rev up your metabolism, curb cravings and support lean muscle development.*

Strawberry Apple TruHealth Cleanse Drink Mix

Support your body’s natural detox, give your skin a vitality boost and feel lighter and brighter.*

TruSHAPE Advanced Fat-Loss Support Capsules

Experience the benefits of healthy digestion, satiety support and a boosted metabolism.*

Once you reach your milestone, we recommend maintaining your new normal with our TruHealth Maintenance System for sustained results.*

24/7 Support from our AI Coach “Tru”

We never want you to feel alone in your journey to a body you love. So, at the heart of the TruHealth System is “Tru,” a personal AI Coach, available 24/7 to guide you on your journey to wellness.

This state-of-the-art digital companion is designed to answer all of your system-related questions, provide personalized advice and recipes, and motivate you to find your best self.

Whether you need help navigating our products, understanding the plans or are simply looking for a boost of encouragement, “Tru” is there for you. You’ll never be on your own in your TruHealth Transformation.

Daily Routine for Success

Morning

Άσκηση

 • Start your day with a burst of energy through a morning workout.
 • Walk 30-45 minutes, four times a week.

ΤρούΣΑΠ

 • One TruSHAPE capsule in the morning (or afternoon) with a meal or shake to support your goals.

TruHEALTH Cleanse

 • Incorporate up to four times a day during the first week of your TruHealth Transformation.

AI Coach

 • Engage with “Tru” to help plan a successful day, sharing your progress, or seek advice.

Mid-Morning

TruHEALTH Shake

 • Enjoy a mid-morning refuel to kickstart your metabolism.*

TruHEALTH Cleanse

 • Incorporate up to four times a day during the first week of your TruHealth Transformation.

AI Coach

 • Engage with “Tru” to help plan your lunch or get a head start on dinner.

Afternoon

ΤρούΣΑΠ

 • One TruSHAPE capsule in the afternoon if you didn’t take it earlier in the day.

TruHEALTH Cleanse

 • Incorporate up to four times a day during the first week of your TruHealth Transformation.

AI Coach

 • Engage with “Tru” to help plan your shopping list for the week of healthy meals.

Mid-Afternoon

TruHEALTH Shake

 • Sip on a mid-afternoon snack for sustained energy.*

AI Coach

 • Engage with “Tru” to plan an evening exercise if you’re not a morning person.

Evening

TruHEALTH Cleanse

 • Incorporate up to four times a day during the first week of your TruHealth Transformation.

AI Coach

 • Engage with “Tru” to start tomorrow off right!

Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα

All-Vegan, Decadent Vanilla TruHealth Shake

 • Fires up a healthy metabolism and powers up a steady energy level*
 • Aids in weight loss, tames cravings and safeguards muscle mass*
 • Champions lean muscle development, muscle recovery and strength*
 • Can help boost nutrient absorption and fosters a healthy gut-brain axis*
 • Provides an excellent source of protein, helps keep hunger at bay and aids workout recovery*
 • Promotes digestive health with digestive enzymes and prebiotic fiber*

Strawberry Apple TruHealth Cleanse Drink Mix

 • Supports your body’s natural detox process and sends harmful impurities packing*
 • Gives your skin a vitality boost and contributes to a lighter, brighter you*
 • Nourishes your body with a hydrating blend of vitamin B6, greens, prebiotic fiber and enzymes*
 • Champions total body support, including cellular health and healthy aging*
 • Best friends with your gut and liver, supporting effective detoxification*
 • Contains an alkalizing greens blend for overall health and wellness*
 • Cares for your mood and mental well-being*
 • Helps reduce feelings of bloating*

TruSHAPE Advanced Fat-Loss Support Capsules

 • Keeps your gut happy by aiding in the digestion and use of carbs*
 • Supports healthy blood glucose levels already within a normal range*
 • Supports a healthy cardiovascular system and healthy blood lipids already in the normal range*
 • Gives you a feeling of fullness, helping you say “no” to unhealthy snacks*
 • Assists in maintaining a healthy body composition and reducing body fat*
 • Helps boost your metabolism, supporting your weight management goals*

Αγοράστε τώρα

Love Your Body, Celebrate Your Health

Tru Υγεία

Member $305.99
Retail $337.99
Ships FREE with Subscription
Mission 5 Million 73 servings of PhytoBlend™ powder are provided to a child in need with the purchase of this product.
+
Προσθήκη στο καλάθι

SKU: 96101 | CAT: weight-fitness

System Guide Flipbook

Ενημερωτικό δελτίο

TruHealth Tracker

Συμπληρώστε τα γεγονότα

Συχνές ερωτήσεις

Κάθε αγορά βοηθάει στη διατροφή ενός παιδιού που έχει ανάγκη!

Αξεπέραστη εγγύηση ικανοποίησης 180 ημερών!

Δωρεάν αποστολή σε κάθε συνδρομή αξίας $224.99 ή περισσότερο!

Κερδίστε πόντους επιβράβευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε ΔΩΡΕΑΝ προϊόν!

In conjunction with healthy diet and exercise. Results vary from person to person

Αναδιαμόρφωση

© 2024 Mannatech, Incorporated. All rights reserved.