ΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ! Νέα και ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19 Μάθετε περισσότερα
Δωρεάν αποστολή σε κάθε συνδρομή άνω των $ 224.99
Αξεπέραστη εγγύηση ικανοποίησης 180 ημερών!
Αρχική σελίδα της Mannatech

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ MANNATECH

ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ

Όροι χρήσης τοποθεσίας Web

Αυτοί οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας («Όροι Ιστότοπου») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας που βρίσκεται σε https://www.mannatech.com, ή οποιουδήποτε υποτομέως αυτής, (συλλογικά ο «Ιστότοπος»), τον οποίο διαχειρίζεται η Mannatech, Incorporated («Mannatech»). Αυτοί οι Όροι Ιστότοπου ισχύουν αποκλειστικά για την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και δεν τροποποιούν με κανέναν τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που μπορεί να έχετε με τη Mannatech για προϊόντα ή υπηρεσίες.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΎΕΣΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΥΧΌΝ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΑ ΠΡΟΕΓΚΤΕΥΤΙΚΆ. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ, ΜΗΝ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΊΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ.

Άλλοι ισχύοντες όροι

Εάν είστε Συνεργάτης της Mannatech, η συμπεριφορά σας κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται επίσης από τη Σύμβαση Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών και διαδικασιών.

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

Όλο το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κειμένου, του σχεδιασμού, των εγχειριδίων, των πληροφοριών προϊόντων, των γραφικών, των εικόνων, των εικόνων, του ήχου, των βίντεο και άλλων αρχείων, καθώς και της επιλογής και της διαμόρφωσής τους (συλλογικά, "Υλικά") είναι ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΎΝΤΑΙ © 2002-2017 Mannatech, Incorporated ή/και τους δικαιοπαρόχους της.

Η Mannatech σας χορηγεί περιορισμένη άδεια για προσωπική χρήση μόνο των Υλικών μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτή η άδεια υπόκειται στους παρόντες Όρους Ιστότοπου και δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα: (α) χρήσης του Ιστότοπου ή των Υλικών εκτός από τον προβλεπόμενο σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε μάρκετινγκ, πώλησης ή άλλων εμπορικών χρήσεων. (β) χρησιμοποιήστε τεχνικές πλαισίωσης για να περικλείετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εικόνων που βρίσκονται στον Ιστότοπο ή οποιουδήποτε κειμένου ή τη διάταξη ή το σχεδιασμό οποιασδήποτε σελίδας ή φόρμας που περιέχεται σε μια σελίδα. γ) δημοσιεύουν, δημοσιοποιούν ή προβάλλουν ή διανέμουν σε τρίτους οποιοδήποτε Υλικό, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής ή της φιλοξενίας του Υλικού σε οποιοδήποτε δίκτυο υπολογιστών ή μέσα μετάδοσης ή δημοσίευσης· (δ) να κάνει παράγωγες χρήσεις του Ιστότοπου ή των Υλικών ή να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στον Ιστότοπο ή το Υλικό. ή ε) κάθε συστηματική συλλογή ή εξαγωγή δεδομένων μέσω της χρήσης οποιωνδήποτε μεθόδων εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων μεθόδων συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων.

Δεν μεταβιβάσεσαι σε κανένα άλλο δικαίωμα ή άδεια, έμμεσα, estoppel ή με άλλο τρόπο, σε ή κάτω από οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα της Mannatech ή οποιουδήποτε τρίτου. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου θα τερματίσει την άδεια ή την άδεια που χορηγείται από τους παρόντες Όρους Ιστότοπου και ενδέχεται να παραβιάσει την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, των νόμων περί εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής ενδυμασίας) και των κανονισμών και των καταστατικών επικοινωνίας.

Τα αιτήματα για γραπτή άδεια χρήσης του Ιστότοπου με οποιονδήποτε από τους παραπάνω αναφερόμενους τρόπους θα πρέπει να αποστέλλονται στο τμήμα Υπηρεσιών Παγκόσμιας Επωνυμίας της Mannatech, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί ως εξής:

Υπηρεσίες παγκόσμιας επωνυμίας
Μάννα τεκναχ.
1410 Λέικσαϊντ Πάρκγουεϊ,
Σουίτα 200
Ανάχωμα λουλουδιών, TX 75028 ΗΠΑ

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Mannatech, Incorporated ("Mannatech") θα επιβάλει επιθετικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης ποινικής δίωξης. Ειδοποίηση για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού της ιστοσελίδας μας μπορεί να αναφερθεί στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webcompliance@mannatech.com.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα της Mannatech και των προμηθευτών ή δικαιοπαρόχων της δεν μπορούν να αντιγραφούν, να χρησιμοποιηθούν ή να απομιμηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Mannatech ή των προμηθευτών ή δικαιοπαρόχων της. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα σημάδια χωρίς την άδεια της Mannatech. Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα γραφικά, τα εικονίδια και τα σενάρια είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή/και εμπορικό φόρεμα της Mannatech και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να μιμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Mannatech. Όλα τα άλλα ονόματα ή λογότυπα της Mannatech που αναφέρονται στον Ιστότοπο, ή οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, καταχωρημένα ή με άλλο τρόπο, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αναφορά σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, με εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή ή με άλλο τρόπο δεν συνιστά ή συνεπάγεται την έγκριση, τη χορηγία ή τη σύστασή τους από τη Mannatech.

Παράπονα πνευματικών δικαιωμάτων

Εάν πιστεύετε ότι το έργο ή το περιεχόμενό σας έχει αντιγραφεί και αναρτηθεί στον Ιστότοπο ή στη Λειτουργία Αναθεώρησης με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να παράσχετε στον εκπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων της Mannatech τις ακόλουθες γραπτές πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετίας (DMCA):

 • Ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί.
 • Μια περιγραφή του σημείου όπου το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει βρίσκεται στον Ιστότοπο.
 • Μια δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή τη πίστει πεποίθηση ότι η επίμαχη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του ή το νόμο. και
 • Μια δήλωση από εσάς, που έγινε με ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Εκπρόσωπος Πνευματικών Δικαιωμάτων DMCA της Mannatech για την ειδοποίηση αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο είναι ο Γενικός Μας Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί ως εξής:

Γενικός Σύμβουλος
Μάννα τεκναχ.
1410 Lakeside Parkway Σουίτα 200 Ανάχωμα λουλουδιών, Τέξας 75028 ΗΠΑ
E-mail: legalservices@Mannatech.com

Αυτή η τοποθεσία Web

Αυτή η ιστοσελίδα εδρεύει στο Flower Mound, Τέξας, ΗΠΑ. Η Mannatech δεν ισχυρίζεται ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν είναι κατάλληλες ή μπορούν να μεταφορτωθούν νόμιμα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση στα Υλικά ενδέχεται να μην είναι νόμιμη από ορισμένα πρόσωπα σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της αντίστοιχης δικαιοδοσίας σας.

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι:

  1. Τα προϊόντα Mannatech δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση στη θεραπεία ασθενειών ή για να υποκαταστήσουν τη φροντίδα ενός γιατρού ή την αποδεδειγμένη θεραπεία. Τα προϊόντα Mannatech δεν προορίζονται για τη θεραπεία, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
  2. Τυχόν ισχυρισμοί προϊόντων που υποβάλλονται από άτομα εντός του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας βασίζονται στην προσωπική του πεποίθηση και η Mannatech αποποιείται κάθε ευθύνη για τέτοιου είδους αξιώσεις που μπορεί να γίνουν. Αυτές είναι οι δηλώσεις των ατόμων που τους δίνουν και όχι της Mannatech.
  3. Οποιαδήποτε κατάχρηση αυτού του Ιστότοπου θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τις Πολιτικές και Διαδικασίες συνεργατών της Mannatech και κάθε χειρισμός αυτής της κατάχρησης θα αφήνεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Mannatech.
  4. Η Mannatech απαιτεί από κάθε λογαριασμό πελάτη και συνεργάτη να έχει μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με αυτόν. Απαγορεύεται στους συνεργάτες να διατηρούν πολλαπλούς λογαριασμούς με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιεχόμενο χρήστη

Σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου, ενδέχεται να μπορείτε να δημοσιεύσετε Περιεχόμενο. Κατανοείτε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, το κείμενο, το λογισμικό, η μουσική, ο ήχος, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, το βίντεο, τα μηνύματα, οι ετικέτες ή άλλο υλικό («Περιεχόμενο»), είτε δημοσιεύονται δημόσια είτε μεταδίδονται ιδιωτικά, είναι αποκλειστική σας ευθύνη. Η Mannatech διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί ή να ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα αυτού του Περιεχομένου. Η Mannatech και οι σχεδιαστές της θα έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει οποιεσδήποτε Πολιτικές και Διαδικασίες της Mannatech ή είναι άλλως απαράδεκτο. Κατανοείτε ότι η δημοσίευση Περιεχομένου στον Ιστότοπο που παραβιάζει οποιαδήποτε Συμφωνία Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Πολιτικών και Διαδικασιών, μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα, μέχρι και τον τερματισμό και τη Συσχέτιση. Σε καμία περίπτωση η Mannatech δεν θα είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύεται, μεταδίδεται, μεταδίδεται ή άλλως διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για ναupload, δημοσίευση, email, μετάδοση ή με άλλο τρόπο να διαθέσετε τα εξής:

  1. οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, βασανιστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, επεμβατικό στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου, μισητό ή φυλετικά, εθνικά ή άλλως απαράδεκτο.
  2. οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δεν έχετε το δικαίωμα να διαθέσετε βάσει οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικών ή καταπιστευματοδοτημένων σχέσεων (όπως προνομιακές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή στο πλαίσιο συμφωνιών μη αποκάλυψης)·
  3. οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους,
  4. τυχόν αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "ανεπιθύμητα μηνύματα", "αλυσιδωτά γράμματα" ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσέλκυσης·
  5. κάθε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού·
   Οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλεται μέσω του Ιστότοπου από τους χρήστες υποβάλλεται με τη ρητή κατανόηση ότι το Περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμό από τη Mannatech ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό στο διηνεκές, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, δημοσίευσης, διαφήμισης, Τύπου, δημοσιότητας, μετάδοσης και δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Mannatech είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνικές ή τεχνογνωσία περιέχεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο στέλνετε ή δημοσιεύετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού για οποιονδήποτε σκοπό.

ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΣΕ ΠΊΝΑΚΕΣ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ Ή ΆΛΛΟ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΥ EMAIL ΣΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΤΈΤΟΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΡΗΤΆ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ

Σύνδεσμοι προς τοποθεσίες τρίτων

Αυτός ο Ιστότοπος και οποιοσδήποτε άλλος επίσημος ιστότοπος της Mannatech ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από άλλα μέρη εκτός της Mannatech. Η Mannatech παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για ευκολία και δεν εγκρίνει τις εταιρείες ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων. Η Mannatech δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου ή την ασφάλεια αυτών των ιστότοπων.

Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων που επιθυμούν να συνδέσουν τον ιστότοπό τους με της Mannatech πρέπει να λάβουν προηγούμενη γραπτή άδεια από το τμήμα Υπηρεσιών Παγκόσμιας Επωνυμίας της Mannatech στη marketing@mannatech.com

Αναθεώρηση των Όρων

Η Mannatech διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους Όρους της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, και να επιβάλει νέους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τεθούν αμέσως σε ισχύ. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Του Ιστότοπου θα ισχύουν για τη χρήση σας. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχουν περιοδικά για αλλαγές στους Όρους της Ιστοσελίδας. Η συνεχής χρήση αυτού του Ιστότοπου μετά την ανάρτηση αλλαγών στους Όρους του Ιστότοπου, ή με άλλα μέσα με τα οποία λαμβάνειτε ειδοποίηση για αυτές τις αλλαγές, σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Χωρίς εγγυήσεις

Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΆΣΗ "ΩΣ ΈΧΕΙ" ΚΑΙ "ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ" ΧΩΡΊΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΡΗΤΈΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΈΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΌΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΈΜΟΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΏΝΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΆΤΑΙ ΑΠΌ Ή ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ. Η MANNATECH ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΡΗΤΏΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΤΊΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. Η MANNATECH ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΕΙ ΟΎΤΕ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΕΊΝΑΙ ΑΚΡΙΒΉ, ΠΛΉΡΗ, ΤΡΈΧΟΝΤΑ, ΑΞΙΌΠΙΣΤΑ Ή ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ.

Η MANNATECH ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ, ΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ Ή ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΟΥΜΕ ΟΎΤΕ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΈΣ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΙΟΎΣ Ή ΆΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ ΙΏΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΛΉΨΗ.

ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΈΝΩΣ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ.

Περιορισμένη ευθύνη

ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΈΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΏΝ Ή ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ) ΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΑΜΈΛΕΙΑΣ), ΙΔΊΩΝ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ ΣΕ ΑΥΤΌΝ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΤΑ ΜΈΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΌΤΙ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ.

Εφαρμοστέος Νόμος και Τόπος Διεξαγωγής

Οι παρόντες Όροι Ιστοσελίδας και οποιεσδήποτε συναλλαγές αυτές διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας που ισχύουν για τις συμφωνίες που συνάπτονται και πρόκειται να εκτελεστούν εξ ολοκλήρου εντός της Πολιτείας του Τέξας, χωρίς προσφυγή στις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο νόμο ή στην ισότητα που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα κατατεθεί μόνο σε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο που βρίσκεται στην κομητεία του Ντάλας του Τέξας και δια του παρόντος συναινείτε αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και υποβάλλετε στην αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων για οποιαδήποτε αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από τους παρόντες Όρους Ιστότοπου.

Εγγύηση Ικανοποίησης

Η Mannatech υποστηρίζει την ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίησή σας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δοκιμάσετε το προϊόν μας και δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός 180 ημερών από την αγορά για ανταλλαγή ή επιστροφή της τιμής του προϊόντος και του ισχύοντος φόρου.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής χρημάτων για επιστροφές προϊόντων είναι 1.000 $ συν φόρο. Η Mannatech δεν θα επιστρέψει ούτε θα επιστρέψει οποιοδήποτε πρόσθετο προϊόν παραληφθεί πάνω από 1.000 δολάρια.

Για να επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν για επιστροφή χρημάτων, πρέπει:

Για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, η Mannatech θα ανταλλάσσει επί ίσοις όροις κάθε μη ανοιγμένο, άθικτο, ανεφοδιασμένο προϊόν (δηλαδή καθαρές φιάλες) ως εξής:

 • Όλες οι ανταλλαγές θα πραγματοποιούνται σε βάση μίας προς μία, ίσης αξίας.
 • Δεν υπάρχει ανταλλαγή για ανοιχτά ή βρώμικα μπουκάλια.
 • Η Εταιρεία θα καταβάλει τα ταχυδρομικά τέλη επιστροφής για το προϊόν που επιστρέφει στον πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πελάτης Λιανικής: Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών [1-800-281-4469] εντός 30 ημερών από την αγορά για να λάβετε έναν Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής και μια Φόρμα Επιστροφής Προϊόντος.

Πληροφορίες αποστολής – παράδοσης

Η Mannatech καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποστολή παραγγελιών εντός 24 ωρών από την παραλαβή, εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών. Παρακαλώ:

 • Επιθεωρήστε το πακέτο κατά την άφιξη για τυχόν ζημιές και αναφέρετε τη ζημιά εντός επτά (7) ημερών.
 • Ελέγξτε την παραγγελία (συγκρίνετε το περιεχόμενο της συσκευασίας με το δελτίο συσκευασίας) για ακρίβεια και αντικείμενα που μπορεί να είναι στην πίσω σειρά. [Χωρίς επιπλέον κόστος, τα προπαραγγελία αποστέλλονται ξεχωριστά μόλις φτάσουν στην αποθήκη.] Αναφέρετε όλες τις ελλιπείς ή ανακριβείς αποστολές εντός επτά (7) ημερών.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν φτάσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο τον αριθμό λογαριασμού, τον αριθμό παραγγελίας και τις πληροφορίες αποστολής για τον Αντιπρόσωπο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Αναδιαμόρφωση

© 2024 Mannatech, Incorporated. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.